Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: RACZYŃSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Częstość występowania zarażeń pierwotniakiem Toxoplasma gondii u 2016 kobiet ciężarnych oraz ich dzieci urodzonych w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie.
Tytuł angielski: The prevalence of Toxoplasma gondii infection among 2016 pregnant women and their children in the Institute of Mother and Child in Warsaw.
Autorzy: Niemiec Krzysztof Tomasz, Raczyński Piotr, Markiewicz Katarzyna, Leibschang Jerzy, Ceran Alicja
Źródło: Wiad. Parazytol. 2002: 48 (3) s.293-299, tab., bibliogr. [16] poz., sum.
Sygnatura GBL: 303,658

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • ginekologia i położnictwo
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: During the year 2000 a screening was performed to estimate the frequency of Toxoplasma gondii infections in 2016 pregnant women and their children in the Department of Gynaecology and Obsteterics and in the Outpatient Clinic of the Institute of Mother and Child in Warsaw. The study was based on identifying IgG and IgM specific antibodies. All tests were done in the Department of Immunology. Women with serologically diagnosed primary infection were offered further follow up, antibiotic therapy and care during delivery in the Institute of Mother and Child. Children born by infected mothers were examinaed serologically and observed in terms of congenital abnormality. There were 1294 (64.19 p.c.) seronegative; 722 (35.81 p.c.) were infected before pregnancy (the presence of IgG antibodies). Five women with previous seronegative results (0.29 p.c.) were diagnosed as haveing primary ifnection during pregnancy. Congenital infection, confirmed serologically, was recognized in 3 newborn infants.


  2/5

  Tytuł oryginału: Postępy w profilaktyce, diagnostyce i leczeniu nowotworów u nosicielek mutacji BRCA1.
  Tytuł angielski: The latest advances in prophylaxis, diagnosis and tumour treatment in carriers of BRCA1 mutations.
  Autorzy: Górski Bohdan, Jakubowska Anna, Huzarski Tomasz, Gronwald Jacek, Byrski Tomasz, Stawicka Małgorzata, Huzarska Jowita, Menkiszak Janusz, Kowalska Elżbieta, Tołoczko-Grabarek Aleksandra, Zajączek Stanisław, Rzepka-Górska Izabela, Górecka-Szyld Barbara, Wilk Grażyna, Foszczyńska Maria, Uciński Michał, Dębniak Taduesz, Kładny Józef, Mędrek Krzysztof, Masojć Bartosz, Mierzejewski Michał, Siemińska Maria, Raczyński Andrzej, Blachowski Marek, Tarhoni Mariusz, Niepsuj Stanisław, Góźdź Stanisław, Bębenek Marek, Fiszer-Maliszewska Łucja, Płużańska Anna, Haus Olga, Janiszewska Hanna, Mielcarek Sylwester, Rawluk Justyna, Kupryjańczyk Jolanta, Kowalczyk Jerzy R., Miturski Roman, Midro Alina, Zaremba Lech, Posmyk Michał, Szczylik Cezary, Godlewski Dariusz, Urbański Krzysztof, Dębniak Bogusław, Rozmiarek Andrzej, Koc Jan, Szwiec Marek, Czudowska Dorota, Kilar Ewa, Grabowska Ewa, Lener Marcin, Faliński Rafał, Rogalska Stanisława M., Kurzawski Grzegorz, Suchy Janina, Cybulski Cezary, Mackiewicz Andrzej, Grzybowska Ewa, Lubiński Jan
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 supl. 3: Księga pamiątkowa ku czci Pana Profesora dr hab. Kazimierza Duxa (1915-2001) s.123-127, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • genetyka
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Na podstawie danych literaturowych, wyników rejestru Uniwersytetu w Toronto oraz doświadczeń własnych przedstawiono najnowsze osiągnięcia w wykrywaniu nosicielek mutacji BRCA1 oraz w metodach stosowania u nich profilaktyki, wczesnej diagnostyki oraz leczenia dziedziczncyh raków sutka i jajnika/jajowodu.

  Streszczenie angielskie: On teh basis of literature, results of registratory of Toronto and our own data, the latest advances in detection of BRCA1 mutation carriers and in methods of rophylactics, early diagnosis and treatment of hereditary breast and ovarian cancers have been summerized.


  3/5

  Tytuł oryginału: TRICOMED S.A. - Polska szkoła biomateriałów.
  Tytuł angielski: TRICOMED S.A. - Polish School of the Biomaterials.
  Autorzy: Raczyński Krzysztof
  Źródło: Polimery Med. 2002: 32 (1/2) s.3-12, il. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 305,609

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca techniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku


  4/5

  Tytuł oryginału: Poliestrowe protezy naczyniowe.
  Tytuł angielski: Synthetic vascular prostheses.
  Autorzy: Struszczyk Marcin H., Bednarek Paweł, Raczyński Krzysztof
  Źródło: Polimery Med. 2002: 32 (1/2) s.13-22, il., bibliogr. 15 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 305,609

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie polskie: Politereftalan etylenowy (PET) i w mniejszym stopniu Teflon (PTFE), stały się głównym syntetycznym materiałem do zastosowań biomedycznych, w przeciwieństwie do nylonu, Ivalonu i Vinyonu-N, które tracą swoją wyjściową wytrzymałość mechaniczną. Właściwości implantów z PET i PTFE pozostają zasadniczo nie zmienione nawet przez długi czas. TRICOMED S.A. wytwarza dziane protezy naczyniowe Dallon wykonane z włókien poliestrowych (PET): Dallon, Dallon H, Tricogel. Protezy naczyniowe Dallon oraz Dallon H są wytwarzane w różnorodnych rozmiarach i kształtach, na bazie przędzy wielowłókienkowej. Protezy te charakteryzują się obustronnie welurowaną powierzchnią. Cecha ta nadaje odpowiednie rozwinięcie powierzchni i wspomaga wgajanie protezy. Dallon H jest protezą naczyniową o unikatowym, wysokim powinowactwie do roztworów, w tym także krwi. Właściwość to 5-krotnie obniża zapotrzebowanie na krew w czasie preclottingu, w powrónnaniu ze standardową protezą naczyniową. TricoGel jest cienkościenną protezą uszczelnioną odpowiednio spreparowaną wieprzową żelatyną. Biokompatybilne uszczelnienie protezy zapewnia całkowitą śródoperacyjną szczelność bez preclottingu oraz optymalny czas wgajania protezy Właściwości hydrofilowe protezy uszczelnionej przejawiają się natychmiastowym nawilżeniem jej powierzchni krwią pacjenta. Krew nie wymywa żelatyny ze ścian protezy, lecz powoduje pęcznienie błony żelatynowej, przczyniając się do uszczelnienia protezy. Po wszczepieniu impregnacja ulega resorpcji przy udziale procesów fizykochemicznych i biologicznych, co wspomaga proces przerastania tkanką protezy i jej wgajanie. Autorzy prezentują dokonania firmy TRICOMED S.A. dotyczące protez naczyniowych wykonanych w włókien poliestrowych.

  Streszczenie angielskie: Polyethyleneterephthalate (PET), and to a lesser extent Teflon have cecome the major synthetic grafting material. Unlike nylon, Ivalon, and Vinyon-N which lose their tensile strength after implantation, PET and Teflon remain essentially unchanged even after long periods. TRICHOMED S.A. produces the family of the knitted vascular implants Dallon made from PET fibres including: Dallon, Dallon H, Tricogel. Both Dallon and Dallon H are manufactured in a form of double (external and internal) velour surface using multifilament yarn and having optimal graft design (a variety of sizes and lengths). The velour surface gives the surface a velvety, plush texture, which improves tissue in - growth. Moreover, Dallon H is a unique vascular prostheses showing the increase in the blood susceptibility that is useful for 4 times less blood demand during preclotting as compared with standard prosthesis. Tricogel graft is made of thin-wall prostheses sealed with the poricne gelatin that provides intraoperative tightness (without preclotting) and the optimal healing process. Hydrophilic behavior of the graft is observed as an instant moistening of the surface with patient's blood and as sweating. The blood stream does not dissolve nor washes away the gelatin but causes the gelatin filn to swell, which makes a better tightness. The work will describe the properties of manmade vascular grafts as well as their applications in the vascular surgery.


  5/5

  Tytuł oryginału: Badania śródoperacyjne i badania zmian wybranych parametrów krzepnięcia i fibrynolizy, po implantacji protez poliestrowych DALLON H o zwiększonej zwilżalności powierzchni.
  Tytuł angielski: Intraperative studies and studies on selected parameters of coagulation and fibrinolysis following implantation of DALLON H prostheses with greater surface wettability.
  Autorzy: Paluch Danuta, Szymonowicz Maria, Rutowski Roman, Milewski Andrzej, Pielka Stanisław, Solski Leszek, Raczyński Krzysztof
  Źródło: Polimery Med. 2002: 32 (1/2) s.65-79, il., tab., bibliogr. 29 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 305,609

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • hematologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • Świnie

  Streszczenie polskie: Własną poliestrową dzianą protezę naczyniową zmodyfikowano w firmie TRICOMED S.A. (Polska) poprzez zmianę jej cech fizykochemicznych i wykorzystanie zjawiska hydrofilowości. Celem pracy była ocena szczelności śródoperacyjnej i ocena ilościowych zmian wybranych parametrów układu krzepnięcia i fibrynolizy, po implantacji hydrofilowej protezy naczyniowej w ubytek aorty piersiowej warchlaków. Na podstawie przeprowadzonych badań eksperymentalnych stwierdzono, że stosowanie protezy DALLON H w operacjach naczyniowych nie nastręcza trudności, a jej poręczność nie różniła się od innych dzianych protez naczyniowych. Proteza DALLON H nie wymaga wstępnego uszczelniania i po przywróceniu przepływu krwi przez protezowany odcinek, osiąga natychmiastową pełną szczelność. Na podstawie uzyskanych wyników badań krwi po implantacji stwierdzono aktywację krzepnięcia w układzie wewnątrz i zewnątrzpochodnych (skrócenia aPTT i PT) oraz wzrost aktywności czynnika XII i VII. Stężenie fibrynogenu było na podwyższonym poziomie. Aktywność antytrombiny III po początkowym wzroście pozostała na stałym poziomie, natomiast aktywność białka C była obniżona. Aktywność plazminogenu była na podwyższonym poziomie, co świadczy o aktywacji układu fibrynolitycznego. Zmiany w poziomie ocenianiach wskaźników obserwowano do 14 doby po implantacji protezy. W 21 dobie wartości oznaczonych parametrów były porównywalne do wartości przed implantacją.

  Streszczenie angielskie: TRICOMED S.A. (Poland) has modified its own knitted polyester vascular prosthesis by change in its physical and chemical characteristics and using hydrophilia. The work has aimed at evalaution of intraoperative tightness adn evalaution of change in the number of selected parameters of coagulation and fibrinolysis following implantation of hydrophilic vascular graft into the thoracic aorta defect in piglets In view of the experimental tests performed it has been noticed that use of DALLON H prosthesis is easy and the handling of the graft is the same as that of other knitted vascular grafts DALLON H prosthesis does not need preclotting and it reaches immediate tightness after the blood flow has been restored. In view of the results of the blood studies after implantation coagulation activation in endogenous and exogenous system (aPTT and PT), and increase in activity of factor XII and VII. Concentration of fibrinogen was at a higher level. Thrombin III activation remained at the same level after a primary incrase, but protein C activation was decreased Plasminogen activation was higher which means that the fibrinolytic system was activated. Chagnes in the level of evaluated indicators were observed until day 14 after implantation of the prosthesis. On day 21st the values of the selected parameters were equal with the values prior to implantation.

  stosując format: