Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: RACZKOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Determinanty uczestnictwa dzieci z rozpoznanymi wadami postawy w procesie leczenia zachowawczego.
Tytuł angielski: Participation of children with diagnosed faulty postures in the process of conservative therapy.
Autorzy: Stokowska Elżbieta, Raczkowski Jan W., Kilian Zdzisław, Słowiańska Anna
Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (3) s.211-215, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum., Zsfg, rez.
Sygnatura GBL: 313,547

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem przeprowadzonych badań była próba odpowiedzi na pytania dotyczące oceny postaw rodziców i dzieci wobec stwierdzonych u dzieci wad postawy oraz próba wskazania czynników warunkujących uczestnictwo w procesie leczenia zachowawczego i programach profilaktycznych. Badania przeprowadzone w wylosowanych łódzkich szkołach podstawowych wykazały, iż jedynie 66 proc. dzieci z rozpoznanymi wadami postawy uczęszcza na gimnastykę korekcyjną w szkole. Oznacza to, że proces leczenia zachowawczego dla tych dzieci zakończył się na pierwszym ogniwie, a mianowicie na diagnozie. Prawie połowa rodziców dzieci, u których rozpoznano wadę postawy, nie jest w stanie powiedzieć, jaka to wada. W 26 proc. zgodność wady określonej przez rodziców z rozpoznaniem lekarza jest niezupełna, a w 15,3 proc. rodziców wskazuje na wady, których u dziecka nie stwierdzono.

  Streszczenie angielskie: The aim of the carried out examinations was an attempt to answer questions concerning the attitude evaluation of parents' and children's towards faulty postures found in children and an attemptn to indicate factors conditioning participation in the process of conservative therapy and prophylactic programs. The examinations carried out in selected at random Łódź primary schools showed that only 66 p.c. of children with diagnosed faulty postures corrective gimnastics at school. In means that the process of conservative therapy ended for these children on the first stage - diagnosis. Almost half of the parents of children with diagnosed faulty postures are not able to say what fault it is. In 25 p.c. the compatibility of fault defined by parents with physician's diagnosis is incomplete and 15.3 p.c. of parents indicate faults not found in the child.

  stosując format: