Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: RACZKOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Liczba i rodzaj guzów jajnika operowanych w czasie cięcia cesarskiego w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi w latach 1990 - 2000.
Tytuł angielski: The number and histopathological type of ovarian tumors operated during the caesarean sections in Polish Mother's Health Research Institute between 1990 - 2000.
Autorzy: Szpakowski Marian, Wilczyński Jacek R., Wieczorek Artur, Raczkowska Zofia, Malinowski Andrzej, Nowak Marek, Kamiński Tomasz, Szpakowski Artur, Władziński Jacek, Jaczewski Bogumił, Sobantka Stanisław, Podciechowski Lech, Krawczyk Tomasz
Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (4) : Ogólnopolskie sympozjum "Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych" s.379-385, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum. - Ogólnopolskie sympozjum pt. Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych Łódź 24-25.11. 2000
Sygnatura GBL: 301,184

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono analizę liczby i rodzaju guzów jajnika operowanych w czasie cięcia cesarskiego w materiale 41 661 porodów, które odbyły się w Instytucie CZMP w latach 1990 - 2000.

  Streszczenie angielskie: Objectives: The differences exist in concerning the estimation of number and histopathological type of ovarian tumors in pregnancy. Material and methods: From all 41 661 labours which took place in our Institute between 1990 - 2000 retrospective analysis of medical documentation of 11 050 caesarean sections (CS) as well as histopathological protocols were performed. Results: The prevalence of ovarian tumors removed during CS performed between 28 - 41 weeks of gestation was 0.19 p.c. The prevalence of malignancy was low (0.005 p.c. of all labours). Unilateral cystectomy was found to be the most frequent kind of surgery and adult teratoma, serous cyst and paraovarian cyst as most common histopathological tumor types. Conclusion: We conclude that ovarian tumors, especially of malignant type are rarely the complication of pregnancy. The most are benign, small, unilocular and smooth-wall cystic tumors.


  2/3

  Tytuł oryginału: Przydatność radiografii cyfrowej w chirurgii stomatologicznej.
  Tytuł angielski: Application of digital radiography in oral surgery.
  Autorzy: Koszowski Rafał, Raczkowska-Siostrzonek Agnieszka, Morawiec Tadeusz
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 4: II Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej s.48-51, il., bibliogr. 21 poz., sum. - 2 Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej Kraków 25-26.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Radiografia cyfrowa jest metodą coraz częściej wykorzystywaną w diagnostyce schorzeń stomatologicznych. W prezentowanej pracy autorzy opisują zastosowanie tej metody w ocenie zmian patologicznych kości szczęk oraz żuchwy. Uzyskane wyniki badań świadczą o dużej przydtaności radiografii cyfrowej w diagnostyce stomatologicznej ze względu na dużą precyzyjność szczegółów obrazu radiologicznego.

  Streszczenie angielskie: Digital radiography come in to use in the diagnosis of many diseases in dentistry. The authors describe usage of this novel technique in evaluationof pathologicalconditions of mandibula and maxilla. The results of this study show considerable helpfulness of digital radiography in estabilishing the diagnosis, due to high accuracy of radiological image.


  3/3

  Tytuł oryginału: Discrete glioneuronal malformative lesions in the foetal and infantile cerebral cortex.
  Autorzy: Laure-Kamionowska Milena, Maślińska Danuta, Raczkowska Barbara
  Źródło: Folia Neuropathol. 2002: 40 (4) s.183-191, il., tab., bibliogr. 27 poz.
  Sygnatura GBL: 304,961

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • noworodki
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Microdysginesis is a term describing microscopic cortical cytoarchitectural abnormalities. Histologically this change shows an irregular glioneuronal tissue combination forming an abnormal structure of the cortex. The pathological features of this malformation are subtle and less well defined than other more distinctive cortical malformations. The clinical significance of these discrete glioneuronal malformations is controversial. Microscopic dysgenetic changes have been reported in cases with intractablee epilepsy but similar changes may be seen in neurologically normal adults. The purpose of our study was the investigation of microdysgenetic lesions in the developing nervous system with regard to normal migration, differentiation and maturation. The post-mortem routine investigated foetal and infantile brains were analysed histologically for the presence of discrete cortical malformations. A wide spectrum of cytoarchitectural glioneuronal malformations was found in the invetigated material. We observed leptomeningeal glioneuronal heterotopias, subpial bands of heterotopic neurones, nests of ectopic neurones in the first cortical layers, neuronal and glial clusters, small foci with irregularity of laminar structure of the cortex. Microdysgenetic changes arose from an insult occurring in the later stages of cortical development and influencing the normal fate of neuroglial cells. Various types of focal morphological and cytoarchitectonial developmental abnormalities have been associated with behavioural and neuropsychological deficits in older infants.

  stosując format: