Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: RACHTAN
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Badania nad czynnikami ryzyka raka płuca u kobiet
Autorzy: Rachtan Jadwiga; Centrum Onkologii-Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie
Źródło: - Kraków, Centrum Onkologii 2002, [59] k. , [23] s. : tab., bibliogr. 62 poz., 30 cm. - Zawiera również przedruki 4 prac autorskich z różnych czasopism w jęz. ang
Sygnatura GBL: 821,556

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  2/3

  Tytuł oryginału: Nowotwory złośliwe w województwie krakowskim w 1998 roku.
  Tytuł angielski: Cancer in Cracow Region in 1998.
  Autorzy: Rachtan Jadwiga, Sokołowski Andrzej, Urbańska Alicja, Geleta Małgorzata, Molog Łucja
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (1) s.11-16, il., tab., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W województwie krakowskim w 1998 roku zarejestrowano 4382 nowe zachorowania na nowotwory złośliwe, w tym 2154 u mężczyzn i 2228 u kobiet. U mężczyzn najczęściej rejestrowany był nowotwór złośliwy płuca (26,1 proc.), gruczołu krokowego (8,2 proc.) i żołądka (6,7 proc.), a następnie skóry (5,6 proc. i pęcherza moczowego (5,5 proc.). Nowotworami złośliwymi najczęściej rejestrowanymi u kobiet tyły nowotwory złośliwe piersi (20,1 proc.), szyjki macicy (7,7 proc.), płuca (7,4 proc.) a także jajnika (7,0 proc.) i skóry (6,0 proc.). W 1998 roku z powodu nowotworów złośliwych zmarły w województwie krakowskim 2793 osoby, w tym 1558 mężczyzn i 1235 kobiet. U mężczyzn najczęstszą przyczyną zgonów był nowotwór złośliwy płuca (33,2 proc.), żołądka (8,9 proc.), gruczołu krokowego (7,2 proc.), pęcherza moczowego (5,1 proc.) i okrężnicy (4,6 proc.) Największy odsetek zgonów na nowotwory złośliwe u kobiet stanowiły nowotwory piersi (13,8 proc.), płuca (10,3 proc.), okrężnicy (7,0 proc.), szyjki macicy (6,8 proc.) i jajnika (6,6 proc.). Prognoza wartości standaryzowanych współczynników zachorowalności na nowotwory złośliwe u mężczyzn i u kobiet do roku 2003 wykazała dalszy wzrost współczynników u obu płci, przy czym wzrost ten jest wyraźniejszy u kobiet.

  Streszczenie angielskie: There were registered 4382 cancer cases in the Cracow Region in 1998, 2154 in males and 2228 in females. For men the most frequently registered cancer cases were: cancer of the lung (26.1 p.c.), prostate (8.2 p.c.), stomach (6.7 p.c.), skin (5.6 p.c.), urinary bladder (5.5 p.c.). The most common in women were: cancer of the breast (20.1 p.c.), cervix uteri (7.7 p.c.), lung (7.4 p.c.), ovary (7.0 p.c.), skin (6.0 p.c.). In 1998, 2793 persons died of cancer, of which 1558 were males, and 1235 females. Lung cancer was the most frequent case of cancer death in males (33.2 p.c.). Cancer of the stomach (8.9 p.c.), prostate (7.2 p.c.), urinary bladder (5.5 p.c.) and colon (4.6 p.c.) were also a major cause of cancer death. Most of the women died from breast (13.8 p.c.) and lung cancer (10.3 p.c.), the next frequent sites of cancer were: colon (7.0 p.c.), cervix uteri (6.8 p.c.). The prognosis of standardised cancer incidence values in men and women by the year 2003, showed further growth in incidence rates for both sexes, but this growth is more evident in women.


  3/3

  Tytuł oryginału: Niektóre problemy związane z odejmowaniem niedokrwionych kończyn dolnych z powodu miażdżycy zarostowej tętnic z uwzględnieniem przydatności dwuetapowej amputacji podudzia.
  Tytuł angielski: Selected problems involving amputation of ischaemic lower extremities owing to arteriosclerosis obliterans with consideration of using staged below knee amputation.
  Autorzy: Cencora Andrzej, Rachtan Roman
  Opracowanie edytorskie: Zapalski Stanisław (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (12) s.1204-1214, tab., bibliogr. 16 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena współczynnika odjęć podudzi do odjęć ud po pierwotnych amputacjach oraz po amputacjach u chorych po uprzednich operacjach odtwórczych na tętnicach. Drugim celem była ocena przydatności dwuetapowej amputacji podudzi. Materiał i metodyka. Dokonano oceny 131 amputacji u 131 chorych. Było to 64 odjęć uda i 67 odjęć podudzia. Wyniki. U wszystkich analizowanych 131 chorych stosunek odjęć podudzi do odjęc uda wynosi 1 z tym, że dla amputacji pierwotnych współczynnik wynosi 1,32, a dla chorych po uprzednich zabiegach rewaskularyzacyjnych 0,78 i różnica ta jest statystycznie znamienna (p=0,098). Wnioski. Przedstawione wyniki wyraźnie odbiegają od pożądanych, tj. około trzykrotnej przewagi odjęć podudzi nad odjęciami ud. Stwierdzony stan rzeczy wiążemy z dalekim zaawansowaniem zmian chorobowych już w chwili hospitalizacji. Wykonanie operacji odtwórczej na tętnicach, która do 30 dni wymaga następowej amputacji, stwarza ryzyko wysokiego odjęcia kończyny. Dwuetapowa amputacja podudzia u chorych z obrzękiem i toksemią mięśnia podudzia, a często współistniejącą angiopatią cukrzycową, umożliwia uzyskanie wyników zdecydowanie korzystniejszych od amputacji jednoetapowej.

  stosując format: