Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: RABENDA
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Problemy związane z żywieniem ciężko chorych na oddziałach intensywnej terapii.
Tytuł angielski: Problems in nutritional support at the intensive care units.
Autorzy: Rabenda Magdalena, Kaiser Teresa, Kbler Andrzej
Źródło: Med. Intens. Rat. 2002: 5 (3) s.121-124, tab., bibliogr. 5 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,477

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U 31 chorych leczonych na Oddziale Intensywnej Terapii (o.i.t.) porównano zlecone i otrzymane ilości kalorii podczas 1410 dni leczenia żywieniowego. 17 chorych otrzymywało wyłącznie żywienie enteralne, 4 tylko parenteralne, a 10 enteralne i parenteralne. Podczas żywienia enteralnego pacjenci otrzymywali 89 proc. zleconych kalorii, a podczas żywienia pozajelitowego 92 proc. zleconej ilości. W grupie otrzymującej żywienie enteralne i parenteralne największe różnice między zleconą a otrzymaną ilością kalorii obserwowano podczas żywienia enteralnego. Niedostateczna podaż żywienia drogą enteralną wiązała się z niepotrzebnym przerywaniem żywienia oraz zleceniem produktów żywieniowych bez uwzględnienia należnych potrzeb. Rutynowe zastosowanie protokołu żywieniowego pozwalającego na codzienne wyliczanie należnych i otrzymanych elementów żywienia powinno pomóc w rozwiązaniu problemu niedostatecznego żywienia chorych w o.i.t.

  stosując format: