Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: RÓŻAK-KOMOROWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Zaburzenia mowy i słuchu u dzieci po jednoetapowej operacji rozszczepu podniebienia.
Tytuł angielski: Distemper speeches and of hearing at children after single-stage operation cleft of palate.
Autorzy: Ratajczak Jan, Różak-Komorowska Alicja, Jurkiewicz Dariusz, Rapiejko Piotr
Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (4) s.232-234, il., bibliogr. 17 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,313

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • otorynolaryngologia
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.

  Streszczenie polskie: W latach 1990 - 1998 analizą objęto 31 dzieci (w wieku 4 - 10 lat) z zaburzeniami mowy i słuchu, z jednostronnym rozszczepem podniebienia pierwotnego i wtórnego, operowanych metodą jednoetapową, a następnie rehabilitowanych. U 14 chorych stwierdzono prawidłową artykulację, u 3 dzieci obserwowano artykulację cofniętą, a u 14 różnego rodzaju seplenienia. Badając nosowanie, u 26 dzieci nie stwierdzono jego obecności, u 1 było średnie, a u 4 chorych małe. Nosowania dużego u żadnego chorego nie obserwowano. W wykonanych badaniach słuchu za pomocą audiometrii tonalnej słuch prawidłowy stwierdzono u 13 dzieci, mały niedosłuch do 30 dB wystąpił u 11, a średni do 60 dB u 7 chorych. Nie obserwowano niedosłuchu powyżej 60 dB. W badaniach tympanometrycznych zarejestrowano tympanogramy typu A u 22 chorych, a typu B u 9 chorych. Jednoetapowa operacja rozszczepu podniebienia stwarza dobre warunki anatomiczne do dalszej rehabilitacji i rozwoju dziecka.

  Streszczenie angielskie: In years 1990-1998 with analysis one embraced 31 of children with disturbances of speech and of hearing, with one-sided cleft of palate primary and secondary, operated with single-stage method and then rehabilitated, in age from 4 to 10 years. At 14 ill one ascertained correct articulation, at 3 children one observed articulation retreating and 14 different kinds of lisping. Investigating nasality at 26 children one did not ascertain his presences, at 1 was average and at 4 ill little. Nasality large at no ill one did not observe. In executed investigations of hearing by means pure tone audiometers correct hearing one ascertained at 13 children, little hearing impairment to 30 dB stepped out at 11, and average to 60 dB at 7 ill. One did not observe hearing impairment above 60 dB. In tympanometry investigations one registered tympanograms of type A at 22 ill and have type B at 9 ill. Single-stage operation of cleft of palate creatos good conditions anatomical to further rehabilitation and of development of child.

  stosując format: