Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: RÓŻAŃSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Niedokrwistość hemolityczna u pacjenta po korekcji tetralogii Fallota przed wieloma laty.
Tytuł angielski: Hemolytic anemia after repair of tetralogy of Fallot many years ago.
Autorzy: Wójcik Anna, Jakubowska Ewa, Siudalska Hanna, Różański Jacek, Kuśmierczyk Mariusz, Hoffman Piotr
Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (1) s.81-85, il., tab., bibliogr. 85 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,196

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek niedokrwistości hemolitycznej u pacjenta po korekcji tetralogii Fallota przed wieloma laty. Hemoliza była spowodowana resztkowym przeciekiem lewo-prawym w obrębie łaty zamykającej ubytek przegrody międzykomorowej oraz istotnym zwężeniem podzastawkowym aorty. Skuteczne leczenie operacyjne spowodowało całkowite ustąpienie hemolizy po kilku dniach.

  Streszczenie angielskie: We report the case of 26-year-old patient with hemolitic anemia who underwent a repair of tetralogy of Fallot in childchood. The hemolysis was caused by mechanical damage of the erythrocytes due to vigorous flow through the residual ventricular septal defect and severely obstructed left ventricular outflow tract. Subsequent surgical correction stopped hemolysis within few days. During next 3 month follow-up reccurence of hemolytic anemia was not detected.


  2/5

  Tytuł oryginału: Pyrrole analogues of chloramphenicol. [P.] 3: Synthesis and antibacterial activity of DL-threo-1-(1-methylsul-fonylpyrrole-3-YL)-2-dichloroacetamidopropane-1,3-diol.
  Autorzy: Krajewska Dorota, Dąbrowska Marta, Jakoniuk Piotr, Różański Andrzej
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (2) s.127-132, il., tab., bibliogr. 24 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: A seven-stage synthesis of a pyrrole analogue of chloramhenicol is described. The compound exhibits a significant antibacterial activity, over the 3 p.c. to 50 p.c. range of the chloramphenicol activity; over the 6 p.c. to 100 p.c. range of the thiamphenicol activity and florfenicol.


  3/5

  Tytuł oryginału: The efficacy of terazosin for treating benign prostatic hyperplasia: a multicentre clinical trial.
  Autorzy: Miękoś E[ugeniusz], Trzepizur Z., Różański W., Boniecki R., Kuśnierz J., Jabłonowski Z., Zydek C.
  Źródło: Br. J. Urol. 2002: 89 (7) s.771-772, tab., bibliogr. 7 poz.
  Sygnatura GBL: 300,816

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska


  4/5

  Tytuł oryginału: Historia pacjenta ze złamaniem mostka i żeber powikłanym zaciskającym zapaleniem osierdzia w obserwacji odległej.
  Tytuł angielski: Case history of the patient after sternum and ribs fracture complicated with constrictive pericarditis in a remote follow-up.
  Autorzy: Lusawa Tomasz, Wójcik Anna, Różański Jacek, Ginda Krzysztof, Włodarska Elżbieta K., Siudalska Hanna, Hoffman Piotr
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (2) s.169-173, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Zaciskające zapalenie osierdzia jest obecnie rzadko spotykaną patologią. Praca przedstawia przypadek 42-letneigo pacjenta przyjętego do Kliniki Wad Wrodzonych Serca w Warszawie z podejrzeniem zaciskającego zapalenia osierdzia w celu ustalenia wskazań do leczenia operacyjnego. W przeszłości uległ on wypadkowi komunikacyjnemu, doznając złamania mostka i żeber. Pół roku od wypadku stwierdzono u niego objawy zaciskającego zapalenia osierdzia, spowodowane bezpośrednim urazem blaszek osierdzia przez odłamy kostne mostka. Za jedyną skuteczną formę lecznia uznano zabieg perikardiektomii. Śródoperacyjnie stwierdzono masywnie pogrubiałe osierdzie, częściowo zwapniałe, które usunięto w możliwie największym stopniu. Dzięki leczeniu kardiochirurgicznemu uzyskano znaczną poprawę, która utrzymuje się w 5-miesięcznej obserwacji.

  Streszczenie angielskie: Constrictive pericarditis in rarely seen nowadays. We reported a cae of 42-year-old patients who was referred to our department in order to establish indication for cardiovascular management. About six month ago he was injured in a car accident. Subsequently he developed constrictive pericarditis caused by direct damage of pericardium by bone parts. Due to severe clinical manifestation of the disease he was operated on with peeling off the thick and calcified pericardium. He was free from the constrictive pericarditis symptoms just after surgery and remains stable in 5 month follow-up.


  5/5

  Tytuł oryginału: New carbocyclic analogues of netropsin: Synthesis and inhibition of topoisomerases.
  Autorzy: Pućkowska Anna, Bielawski Krzysztof, Bielawska Anna, Różański Andrzej
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (1) s.177-183, il., bibliogr. 25 poz. - 8 Międzynarodowe Sympozjum pt. Aspekty molekularne chemioterapii Gdańsk 09. 2001
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: A series of carbocyclic analgues of netropsin were synthesized and evaluated for their capacity to inhibit human topoisomerases I and II in vitro. The compounds are oligopeptides containing 1,4-di- and 1,2,5-trisubstituted banzene rings and unsubstituted N-terminal NH2 groups. Compounds 4 - 7 consist of two netropsin-like units linked by aliphatic (tetra- and hexamthylene) chains. In the topoisomearse I and II assay, the relaxation of pBR322 plasmid was inhibited by compounds 4 - 7 at 100 ćM concentration.

  stosując format: