Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: RĄCZKA
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Obecność swoistych przeciwciał IgE dla alergenów tytoniu u chorych z alergią atopową.
Tytuł angielski: Tobacco specific IgE in atopic patients.
Autorzy: Tomaszewicz Joanna, Rączka Alicja, Łuczak Elżbieta
Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 (1) s.55-60, il., tab., bibliogr. 39 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,342

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W ostatnich latach pojawiły się prace, które pozwalają sądzić, żę rola dymu tytoniowego w patogenezie chorób układu oddechowego może być bardziej złożona niż do niedawna przypuszczano. Zwrócono uwagę, że tytoń może pełnić rolę alergenu, ponieważ posiada zdolność do indukcji wytwarzania swoistych przeciwciał klasy IgE. Celem pracy była ocena częstości występowania uczulenia na tytoń u chorych na astmę oskrzelową, alergiczny nieżyt nosa oraz POChP. Badaniem objęto 70 osób atopowych, w tym 34 chorych na atopową astmę oskrzelową, 46 osób chorych na alergiczny nieżyt błony śluzowej nosa oraz 30 osób nieatopowych, w tym 20 chorych na POChP i 10 zdrowych ochotników. U badanych analizowano palenie tytoniu obecnie i w przyszłości, bierne narażenie na działania dymu tytoniowego, tolerancję dymu tytoniowego. U wszystkich wykonano testy skórne oraz oznaczono w surowicy stężenie całkowitej IgE oraz swoistych IgE dla alergenów tytoniu metodą fluoroimmunoenzymatyczną. W grupie osób atopowych u 12 chorych (17 proc.) stwierdzono obecność w surowicy swoistych IgE dla alergenów tytoniu w klasach od 1 do 3. Przeciwciała te częściej stwierdzano u chorych na atopową astmę oskrzelową niż alergiczny nieżyt nosa. W grupie osób nieatopowych u żadnej nie stwierdzono sIgE dla tytoniu wykazywali gorszą toelrancję dymu tytoniowego, mimo podobnej ekspozycji na palenie tytoniu w porównaniu z osobami z grupy bez sIgE.

  Streszczenie angielskie: Recent years have shown that tobacco can play the role of allergen, due to its ability to induce specific IgE in serum. The aim of the study was to evaluate the prevalence of sensitization to tobacco in pateints suffering from asthma, and allergic rhinitis comparing with patients with COPD and healthy controls. The study was carried out in 100 subjects divided into 2 groups: I group (n = 70) atopic adults, 34 patients with atopic asthma and 46 patients with seasonal or perennial rhinits, II group (n = 30) nonatopic adults, 20 pateints with COPD and 10 halthy controls. Skin prick tests and total IgE and specific IgE (sIgE) to tobacco leaf using fluoroimmunoenzymatic method were performed on all patients. Among all patients passive and active smoking, tolerance to tobacco smoke and other sensitization were analyzed. In group 1 in 12 subjects (17 p.c.) positive sIgE to tobacco in serum occured between first and third class. Sensitization to tobacco in examined group occured more frequently in asthma than in rhinitis patients. In group II (nonatopic adults) negative sIgE to tobacco was observed in all subjects. Patients sensitizated to tobacco were charactirzed with owrse tolerance for tobacco smoke while the exposure to smoking was comparable in both sensitizated and non-sensitizated groups.


  2/2

  Tytuł oryginału: Zastosowanie testu Hybrid Capture System II w diagnostyce skąpo- i bezobjawowych zapaleń cewki moczowej (NGU) o etiologii chlamydialnej.
  Tytuł angielski: The use of the Hybrid Capture System II test in the diagnosis of mildly manifested and asymptomatic urethritis (NGU) caused by Chlamydia.
  Autorzy: Zabielski Stanisław, Antiszko Marek, Rączka Alicja, Lach Jan
  Źródło: Nowa Med. 2002: 9 (3) s.35-39, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,229

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Screening tests have been carried out in a group of young men using the Hybrid Capture System II method. The usefulness of this method was demonstrated in diagnosing infections caused by Chlamydia trachomatis, especially while the disease is mildly manifested or asymptomatic.

  stosując format: