Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PYTRUS
Liczba odnalezionych rekordów: 8Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/8

Tytuł oryginału: Znaczenie elektrogastrografii (EGG) w zaburzeniach czynnościowych przewodu pokarmowego u dzieci.
Tytuł angielski: The value of electrogastrography (EGG) in children with functional gastrointestinal disorders.
Autorzy: Pytrus Tomasz, Iwańczak Barbara
Źródło: Terapia 2002: 10 (1) z. 2 s.3-5, il., bibliogr. 38 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,048

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The authors present the value of electrogastrography (EGG) in children with functional gastrointestinal disorders.


  2/8

  Tytuł oryginału: Badanie czynności elektrycznej żołądka (EGG) w diagnostyce zabaurzeń czynnościowych przewodu pokarmowego u dzieci.
  Tytuł angielski: Electrogastrography (EGG) in diagnostics of functional gastrointestinal disroders in children.
  Autorzy: Pytrus Tomasz, Iwańczak Barbara
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (1) s.105-112, il., bibliogr. 41 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy prezentują obecny stan wiedzy na temat elektrogastrografii (EGG). Przedstawiono historię EGG od początku jej powstania, a także możliwości oceny czynności motorycznej żołądka na podstawie sygnału EGG oraz zastosowanie tej nieinwazyjnej metody w diagnostyce zaburzeń czynnościowych przewodu pokarmowego u dzieci.

  Streszczenie angielskie: The present knowledge about the electrogastrography (EGG) was performed. The history of EGG from the beginning was described. The authors presented possibility of recording gastric electrical activity and usefulness of this noninvasive method in diagnostics of functional gastrointestinal disoreders in children.


  3/8

  Tytuł oryginału: Izolacja enteroagregacyjnych szczepów Escherichia coli (EAEC) u dzieci chorych na przewlekłą biegunkę.
  Tytuł angielski: Isolation of enteroaggregative strains of Escherichia coli (EAEC) from cases of chronic children's diarrhea.
  Autorzy: Sobieszczańska Beata, Mowszet Krystyna, Pytrus Tomasz
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (11) s.937-939, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • in vitro

  Streszczenie polskie: U 6 dzieci z przewlekłą biegunką izolowano z kału szczepy Escherichia coli, które w teście adhezji in vitro wykazały typowy dla enteroagregacyjnych E. coli (EAEC), agregacyjny typ adherencji. Na tej podstawie oraz dodatkowych badań, izolowane szczepy zaliczono do grupy EAEC. Enteroagregacyjne szczepy E. coli odpowiedzialne są za ostre i przewlekłe biegunki u dzieci i osób dorosłych. Większość izolowanych szczepów EAEC nie należy do żadnego znanego serotypu chorobotwórczych E. coli, co znacznie utrudnia identyfikację tej grupy patogenów, jako czynnika etiologicznego biegunki. Izolowane z kału badanych dzieci szczepy EAEC w 3 przypadkach należały do niepatogennych E. coli, w jednym był to szczep E. coli 0127 a w dwóch szczepy szorstkie. Izolacja EAEC od dzieci z przewlekłą biegunką wskazuje że patogeny te mogą stanowić ważny czynnik etiologiczny przewlekłych biegunek u dzieci poniżej 3 roku życia w Polsce.


  4/8

  Tytuł oryginału: Wpływ czynników alergicznych na czas pasażu jelitowego u dzieci z czynnościowym zaparciem stolca.
  Tytuł angielski: Food intolerance and colonic transit time in children with chronic functional constipation.
  Autorzy: Pytrus Tomasz, Iwańczak Barbara
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (11) s.969-975, tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badaniem objęto 50 dzieci w wieku od 2 do 17 lat (25 dziewczynek, 25 chłopców) leczonych z powodu czynnościowego zaparcia stolca. U wszystkich dzieci przeprowadzono ocenę czasu pasażu jelitowego znacznika (CTT) metodą Hintona. Badane dzieci podzielono na 3 grupy w zależności od czasu pasażu jelitowego. Do pierwszej grupy zaliczono 19 (38,0 proc.) dzieci z wydłużonym CTT typu "outlet obstruction", do drugiej 15 (30,0 proc.) dzieci z wydłużonym CTT typu "colonic interia", grupę trzecią stanowiło 16 (32,0 proc.) dzieci, u których czas pasażu był prawidłowy. Analizowano częstość oraz typ madwrażliwości (pokarmowa, wziewna), stężenie IgE w surowicy, eozynofilię krwi obwodowej, obecność krwi w stolcu, stosowane leki przeciwalergiczne. U dzieci z grupy I, w której wydłużeniu CTT towarzyszyło gromadzenie znacznika w odcinku odbytniczo-esiczym najczęściej obserwowano obecność świeżej krwi w stolcu (42,1 proc.) oraz wysokie stężenia IgE surowicy. Również najczęściej u tych właśnie dzieci stwierdzano objawy kliniczne alergii (47,4 proc.). U dzieci z pozostałych grup alergię obserwowano z mniejszą częstością (odpowiednio 26,6 proc. i 31,2 proc. dzieci). Ogółem u 38 proc dzieci z zaparciem rozpoznawano jedną z postaci alergii. Alergię na białka mleka krowiego stwierdzono u 31,6 proc. dzieci z grupy pierwszej, w pozostałych ten typ alergii zanotowano z mniejszą częstotliowścią. Ogółem u 20,0 proc. dzieci z zaparciem wykazano nadwrażliwość na mleko krowie. Leki przeciwalergiczne najczęściej stosowano u dzieci z grupy pierwszej (42,1 proc.), w większości przecihistaminowe (36,8 proc.)...


  5/8

  Tytuł oryginału: Czynniki etiologiczne ostrych biegunek u dzieci.
  Tytuł angielski: Etiological factors of acute gastroenteritis in children.
  Autorzy: Pytrus Tomasz
  Źródło: Nowa Pediatr. 2002: 6 (3) s.142-148, il., tab., bibliogr. 51 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,366

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: In the work the most important enteric pathogens of acute gastroenteritis in children are presented. Epidemiology, clinical symptoms and methods for diagnosis of particular pathogens are described. Rotavirus is a leading etiologic agent of severe gastroenteritis in young children in the community and in the hospital, bacterial agents are detected rarely.


  6/8

  Tytuł oryginału: Leczenie ostrych biegunek u dzieci.
  Tytuł angielski: Management of acute gastroenteritis in children.
  Autorzy: Pytrus Tomasz, Iwańczak Franciszek
  Źródło: Nowa Pediatr. 2002: 6 (3) s.149-158, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,366

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: In the work the principles of diagnosis and therapeutic management of acute gastroenteritis in children are presented. Oral rehydration solutions, probiotics and early re-feeding, in the nutritional management are recommended.


  7/8

  Tytuł oryginału: Diagnostyka ultrasonograficzna w chorobach zapalnych jelit u dzieci.
  Tytuł angielski: Ultrasound diagnosis of inflammatory bowel disease in children.
  Autorzy: Zaleska-Dorobisz Urszula, Pytrus Tomasz
  Źródło: Nowa Pediatr. 2002: 6 (3) s.192-198, bibliogr. 40 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,366

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • radiologia
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The present knowledge about the value of the ultrasonographyin the diagnostics of inflammatory bowel diseases in children was presented. The authors described possibility and usefullness of this noninvasive method for investigation loca lesions, complications and monitoring of the efficacy of the treatment in those children.


  8/8

  Tytuł oryginału: Technika wykonywania i zasady interpretacji badania EGG u dzieci. Konsensus uzgodniony w trakcie spotkania Sekcji Zaburzeń Motoryki Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci, Zabrze, dnia 25.05.2002 r.
  Tytuł angielski: Performance and interpretation of EGG in children.
  Autorzy: Fyderek Krzysztof, Kwiecień Jarosław, Socha J., Ryżko J., Iwańczak F., Iwańczak B., Pytrus T., Wąsowska-Królikowska K., Toporowska-Kowalska E., Uścinowicz M., Składek M., Bogunia E.
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (10) s.592-593
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • standard
 • praca techniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Omówiono technikę wykonywania badania elektrogastrograficznego z uwzględnieniem warunków badania i umiejscowienia elektrod. Podano też podstawowe kryteria analizy zapisu.

  Streszczenie angielskie: The technical problems of EGG are described which included general conditions to perform this diagnostic test and placement of electrodes. The basic criteria for analaysis of the results are presented.

  stosując format: