Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PYCH
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Nowotwory i torbiele nerek
Autorzy: Adadyński Leszek, Borkowski Andrzej, Borkowski Tomasz, Czaplicki Maciej, Cybulski Cezary, Dembowska-Bagińska Bożenna, Dobroński Piotr, Gołębiewski Janusz, Górecka-Szyld Barbara, Hadaczek Piotr, Hanecki Ryszard, Jakubowska Anna, Judycki Jacek, Kładny Józef, Kandel-Mizerska Teresa, Koźmińska Ewa M., Krzystolik Karol, Lubiński Jan, Malanowska Sylwia, Michalec Jędrzej, PachoPerek Ryszard A. Danuta, Polański Jerzy A., Pych Krzysztof, Pykało Roman, Radziszewski Piotr, Senatorski Grzegorz, Sikorski Andrzej, Sprogis Jan, Szopiński Kazimierz, Szopińska Małgorzata, Tołoczko-Grabarek Aleksandra, Torz Cezary, Trypens Piotr, Wasiutyński Aleksander, Wyzgał Jan, Zajączek Stanisław
Opracowanie edytorskie: Borkowski Andrzej (red.), Czaplicki Maciej (red.).
Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 461, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
Seria: Biblioteka Chirurga i Anestezjologa 47
Sygnatura GBL: 735,272

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/3

  Tytuł oryginału: Skuteczne zastosowanie rekombinowanego czynnika VII w krwawieniu u dzieci po operacjach kardiochirurgicznych - opis dwóch przypadków.
  Tytuł angielski: Recombinant factor VIIa for bleeding after open-heart surgery in children.
  Autorzy: Pychyńska-Pokorska Magdalena, Krajewski Wojciech, Moll Jacek J., Jarosik Piotr
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34wyd.spec.C s.53C-55C, tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają skuteczne zastosowanie rekombinowany aktywowanego czynnika VII, NovoSeven, w masywnym krwawieniu po zabiegu kardiochirurgicznym na otwartym sercu u noworodka oraz u 10-letniego chłopca po reoperacji oraz pozaustrojowym wspomaganiu krążenia. U noworodka uzyskano hemostazę podaniem jednej dawki rVIIa. U drugiego dziecka zahamowanie krwawienia obserwowano po podaniu dwóch dawek leku. Nie obserwowano objawów ubocznych po zastosowaniu preparatu.

  Streszczenie angielskie: Two children, in whom postoperative bleeding could not be stopped with standard treatment (FFP, platelet concentration, aprotinin), received recombinant factor VIIa rVIIA). First patient, a 5-day-old infant, underwent Norwood procedure and uncontrollable postoperative bleeding that occurred two hours after surgery had stopped after administration of 100 mcg (32 mcg kg-1) of rVIIA. Second child, an 8-yr-old boy, who underwent Rastelli procedure several years earlier, was operated for pulmonary homograft exchange. Uncontrollable bleeding had occurred after 14-hour partial bypass; he received two doses of rVIIA (totally 60 mcg kg-1) that resulted in complete hemostasis. We conclude that rVIIA allows for rapid hemostasis after cardiac operation and its use in cardiac surgery should be assessed during a multicenter study.


  3/3

  Tytuł oryginału: Zastosowanie ciągłej żylno-żylnej hemodiafiltracji przy użyciu aparatu Prisma u chorej z zespołem małego rzutu po korekcji wrodzonej wady serca.
  Tytuł angielski: Prisma apparatus for continuous veno-venous hemodiafiltration in a low cardiac output patient. Case report.
  Autorzy: Pychyńska-Pokorska Magdalena, Pągowska-Klimek Izabela, Moll Jadwiga, Moll Jacek [J.], Jander Anna, Kałużyńska Anna, Jarosik Piotr
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34wyd.spec.C s.56C-58C, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • pediatria
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Ciągła żylno-żylna hemofiltracja (CWHF) jest uznaną metodą leczenia nerkozastępczego w ostrej niewydolności nerek (o.n.n.) u pacjentów z zespołem małego rzutu. Pozaustrojowe wspomaganie obiegu krwi sprawia, że technika ta jest dobrze tolerowana przez pacjentów ze skrajnie niestabilnym układem krążenia. Skuteczne usuwanie ciał azotowych zapewnia modyfikacja układu: ciągła żylno-żylna hemodiafiltracja (CWHDF), polegająca na przepływie dializatu przez filtr. Autorzy opisują bezpieczne zastosowanie techniki CWHDF przy użyciu aparatu Prisma u pacjentki po operacji wrodzonej wady serca, u której w okresie pooperacyjnym rozwinęła się o.n.n. z powodu zespołu małego rzutu.

  Streszczenie angielskie: We present a case of 15-yr-old girl operated for Ebstein syndrome in whom postoperative low cardiac output and kidney failure had occurred. 70-hour hemodiafiltration resulted in slow recovery and retum of spontaneous diuresis. Two hemofilters were used during the procedure. The Prisma apparatus allowed for precise control of the procedure.

  stosując format: