Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PUZANOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Występowanie antygenów HLA klasy I i II oraz pozajelitowych uszkodzeń narządowych u chorych na wrzodziejące zapalenie jelita grubego.
Tytuł angielski: Prevalence of HLA class I and II antigens and extra-bowel manifestations in ulcerative colitis.
Autorzy: Łapiński Tadeusz W., Puzanowska Beata, Ziarko Sławomir
Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (74) s.133-136, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,318

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U chorych na WZJG często występują antygeny HLA klasy I i II. Istnieją sugestie, iż antygeny te są odpowiedzialne za występowanie procesów autoagresji. W pracy określano częstość występowania wybranych antygenów HLA klasy I (HLA-B) oraz II (HLA-DR) u chorych na WZJG w korelacji z pozajelitowymi uszkodzeniami narządowymi. Badaniami objęto 50 chorych na WZJG i 20 zdrowych. Antygeny zgodności tkankowej: HLA-B27, -B7, -B40, -DR1, -DR2. -DR3, -DR4 i -DR7 wykrywano techniką mikrolimfocytotoksyczną przy użyciu przeciwciał monoklonalnych. Antygeny HLA klasy I i/lub II wykryto u 36 proc. chorych: 28 proc. HLA klasy I i 16 proc. HLA klasy II. Zmiany stawowe występowały u 46 proc. chorych. Wśród chorych ze zmianami stawowymi występowanie antygenów HLA stwierdzono u 65 proc. osób. U 18 proc. chorych stwierdzono cechy cholestazy wątrobowej; w tej grupie u 67 proc. wykryto antygeny HLKA klasy I i/lub II. W grupie kontrolnej antygeny HLA klasy I i/lub II występowały u 25 proc. badanych. Występowanie zmian stawowych lub objawów cholestazy wątrobowej u chorych na WZJG jest częstsze u chorych z występującymi antygenami HLA klasy i i/lub II.

  Streszczenie angielskie: Hla class I and II antigens are common among patients with ulcerative colitis. They can be involved in the autoaggressive mechanisms of the disease. The aim of the study was to evaluate the prevalence of HLA B and HLA DR antigens and estimate the correlation to extrabowel manifestations of the disease. 50 patients with ulcerative colitis and 20 healthy controls were examined. HLA-B27, -B7, -B40, -DR1, -DR2, -DR3, -DR4 and -DR7 were determined using monoclonal antibodies in microlymphocytotoxic method. HLA and/or HLA II antigens were detected in 36 p.c. of patients: HLA I in 28 p.c. and HLA II 16 p.c. 46 p.c. of the patients were demonstrating joint changes, with 65 p.c. of them presenting HLA molecules. 16 p.c. of the examined patients presented symptoms of intrahepatic cholestasis; with 67 p.c. having HLA I/II molecules. The difference from the control group was statistically significant, only 25 p.c. of healthy persons presented HLA I/II antigens. The incidence of joint involvement and cholestasis was higher in ulcerative colitis patients with HLA class I and/or HLA II.


  2/3

  Tytuł oryginału: Wpływ propionyl-L-karnityny na funkcję nerek w warunkach niedokrwienia i reperfuzji w doświadczalnym modelu izolowanej, perfundowanej nerki.
  Tytuł angielski: Effect of propionyl-L-carnitine on renal function during ischemia and reperfusion in an experimental model of isolated perfused rat kidney (IPRK).
  Autorzy: Czauż-Andrzejuk Agnieszka, Puzanowska Beata, Mięgoć Henryka
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (3) s.178-181, il., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Karnityna pełni dwie podstawowe funkcje w organizmie. Pierwsze to transport długołańcuchowych kwasów tłuszczowych do mitochondrium, druga to regulacja wewnątrzmitochondrialnego stosunku acylokoenzymu A do wolnego koenzymu A. Przeprowadzone badania miały na celu ocenę wpływu propionyl-L-karnityny na funkcję nerek w warunkach niedokrwienia i reperfuzji w modelu izolowanej, perfundowanej nerki szczura. Niedokrwienie trwało 20 minut, a reperfuzja 90 minut, w grupie kontrolnej stwierdzono zmniejszenie diurezy, wielkości filtracji kłębuszkowej, wielkości przepływu perfuzatu oraz wzrost utraty białka z moczem. W doświadzceniu wykazano ochronny wpływ propionyl-L-karnityny na funkcję nerki. Pozwala to na otwarcie nowych perspektyw w leczeniu ostrej niewydolności nerek.

  Streszczenie angielskie: Carnitine has two principal functions in the organism. One is to transport long-chain fatty acids into the mitochondrion, the second function of carnitine is to regulate the intramitochondrial ratio of acylocoenzyme A to free coenzyme A. The study was to investigate whether propionyl-L-carnitine prevented renal function deterioration induced by ischemia/reperfusion in IPRK. In the model of ischemia (20 minut) and reperfusion (90 minut), control kidneys showed a marked reduction in diuresis, glomerular filtration rate (GFR), renal perfusate flow (RPF) associated with increased urinary protein excretion rate. In the experiment, we have shown that propionyl-L-carnitine preserved renal function deterioration induced by ischemia/reperfusion in the model IPRK. These findings open new perspectives for treatment of post-ischemia acute renal failure.


  3/3

  Tytuł oryginału: Praktyczne zastosowanie toksyny botulinowej.
  Autorzy: Puzanowska Beata, Prokopowicz Danuta
  Źródło: Ordynator Lek. 2002: 2 (2) s.39-40, bibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 313,633

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: