Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PUSZCZEWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Przydatność testu krystalizacji śliny w diagnostyce zespołu Sj”gren's syndrome.
Tytuł angielski: Diagnostic value of saliva ferning test in Sj”gren's syndrome.
Autorzy: Puszczewicz Mariusz, Zimmermann-Górska Irena, Białkowska-Puszczewicz Grażyna
Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (1) s.13-17, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,501

Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Skład śliny u chorych z zespołem Sj”grena ulega zmianom, co ma wpływ na obraz krystalizacji zawartych w niej substancji organicznych i nieorganicznych. Rolando i wsp. wyodrębnili 4 typy krystalizacji, które mogłyby odpowiadać nasileniu zmian zapalnych w gruczołach ślinowych. Celem pracy była ocena przydatności testu krystalizacji śliny u chorych z zespołem Sj”grena. Badania wykonano u 43 chorych z rozpoznaniem zespołu Sj”grena ustalonych na podstawie kryteriów europejskich. W 11 przypadkach rozpoznano pierwotną postać Sj”grena, u 32 postać wtórną. Grupę kontrolną stanowiło 27 zdrowych kobiet. Próbki świeżo wytworzonej śliny nakładano na szkiełka podstawowe i suszono w temperaturze pokojowej. Krystalizację oceniono w mikroskopie świetlnym i w świetle spolaryzowanym po około 10 minutach od momentu pobrania śliny. Określono typy krystalizacji według skali opracowanej przez Rolando. Prawidłowy obraz krystalizacji śliny obserwowano u 32 osób, patologiczny zaś u 11 (100 proc.) chorych z pierwotną postacią zespołu i u 27 (84 proc.) chorych z postacią wtórną. Obraz odpowiadający typowi I krystalizacji śliny stwierdzono u 5 (16 proc.) chorych z wtórną postacią zespołu Sj”grena. Krystalizację typu II wykazno u 4 (12 proc.) chorych na wtórny zespół Sj”grena, typ III krystalizacji stwierdzono u 5 (45 proc.) chorych na pierwotny i 10 (31 proc) na wtórny zespół Sj”grena. Typ IV u 6 (55 proc.) chorych z pierwotną postacią zespołu i u 13 (41 proc.) chorych z postacią wtórną. Nie stwierdzono zależności pomiędzy rozpoznaniem choroby towarzyszącej wtórnej postaci zespołu suchości a typem krystalizacji. Uzyskane wyniki wskazują na przydatność testu krystalizacji śliny w diagnostyce zespołu Sj”grena.

  Streszczenie angielskie: One of the characteristics of mucous is its ability to crystallize to the form of ferns when it is dried at room temperature and observed by polarized light microscopy (ferning phenomenon-FP). Several studies have shown that dry mouth can be diagnosed on the basis the loss of FP in dried saliva samples. The aim of our study was to evaluate the value of saliva ferning test (SFT) in the diagnosis of Sj”gren's syndrome (SS). Saliva was taken from 11 patients with primary SS, 32 patients with secondary SS as well as from 27 controls. Samples of freshly produced saliva were dropped on light-microscope slides and allowed to dry at room temperature. Crystallization was observed by polarizing light microscopy within 10 minutes after collection. The type of crystallization was classified acc. to Rolando et al. Abnormal SFT was observed in 11 (100 p.c.) patients with primary SS and 27 (84 p.c.) patients with secondary SS. Saliva from 5 (16 p.c.) patients with secondary SS and from 27 (100 p.c.) control patients yielded normal picture of crystallization. In our opinion SFT is a simple, reproducible, and useful non-invasive diagnostic test in SS.


  2/7

  Tytuł oryginału: Rola zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu C w patogenezie zespołu Sj”grena.
  Tytuł angielski: The possible role of hepatitis C virus in the pathogenesis of Sj”gren's syndrome.
  Autorzy: Madaliński Kazimierz, Dzierżanowska-Fangrat Katarzyna, Jóźwiak Paulina, Puszczewicz Mariusz, Zimmermann-Górska Irena
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (2) s.167-171, bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia
 • choroby zakaźne

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/7

  Tytuł oryginału: Kryształy lipidów w płynie stawowym chorych na barwnikowe kosmkowo-guzkowe zapalenie błony maziowej (PVS).
  Tytuł angielski: Lipid crystals in synovial fluid of patients with pigmented villonodural synovitis.
  Autorzy: Puszczewicz Mariusz, Zimmermann-Górska Irena, Białkowska-Puszczewicz Grażyna, Tuchocka Aleksandra
  Źródło: Reumatologia 2002: 40 (1) s.21-27, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,900

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badanie płynu stawowego u 13 chorych na barwnikowe kosmkowo-guzkowe zapalenie błony maziowej (PVS) wykazało w 11 przypadkach obecność lipidów położonych zewnątrzkomórkowo lub w obrębie cytoplazmy komórek fagocytujących. Autorzy, na podstawie badania mikroskopowego ze światłem spolaryzowanym, wyodrębnili trzy typy lipidów: postać płynną, tworzące formy kuliste ("krzyże maltańskie"), pojedyncze długie kryształy tępo zakończone oraz krótkie, o ostrych końcach, tworzące skupiska. W zestawieniu z innymi cechami płynu charakterystycznymi dla PVS obecność lipidów jest przydatnym elementem diagnostycznym.

  Streszczenie angielskie: Synovial fluids aspirated from knee joints of 13 patients with biopsy - proven diagnosis of PVS were examined. All of synovial fluid samples were blood stained and numerous villi as well as macrophages containing hemosiderin, pseudomalignant cells, multinucleated gaint cells, and foam cells were seen in their sediment. In 85 p.c. of cases, lipid crystals have been seen, under a polarized light microscopy. Three patterns of lipid crystals were observed: 1) strongly birefringent micro-spherules, which appeared as Maltase Crosses and were found both inside of foam cells and extracellularly, 2) long (100 - 300 ćm), needle-shaped, dull-edged crystals with strongly positive birefringent, 3) short (15-25 ćm), needle-shaped, sharply-edged crystals, strongly negative birefringent, in a star-like arrrangement. These crystals may be one of diagnostic criteria of pigmented villonodular synovitis.


  4/7

  Tytuł oryginału: Surgical microwave ablation of atrial fibrillation in mitral valve disease.
  Tytuł polski: Leczenie migotania przedsionków w wadzie zastawki mitralnej. Chirugiczna ablacja mikrofalowa. Doświadczenia własne.
  Autorzy: Zembala Marian, Kalarus Zbigniew, Lenarczyk Radosław, Puszczewicz Dariusz, Przybylski Roman, Pacholewicz Jerzy, Kukulski Tomasz, Foremny Jerzy, Średniawa Beata, Knapik Piotr, Gąsior Mariusz, Poloński Lech
  Opracowanie edytorskie: Woś Stanisław (koment.), Walczak Franciszek (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (9) s.223-232, il., tab., bibliogr. 18 poz. + bibliogr. 5 poz. - 8 Kongres pt. Postępy w kardiochirurgii i torakochirurgii Miami 23-26.01. 2002 - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. Spontaneous sinus rhythm restoration during one year follow-up is observed in only 15-18 p.c. of patients following surgical correction of mitral valve disease. Surgical ablation of permanent atrail fibrillation (AF) in patients undergoing mitral valve surgery is a new and effective method of sinus rhythm restoration in the majority of patients. Aim. To assess early and long-term safety and efficacy of surgical microwave ablation of AF in patietns with a significant mitral valve disease undergoing surgical correction. Methods. The study group consisted of 32 patietns (19 females, 13 males, mean age 55.2 ń 8.6 years) with significant mitral valve disorder and persistent AF who underwent surgical correction of the valvular disease and microwave ablation in the left atrium. Application line was performed between all the pulmonary vein ostia and betweeen the left pulmonary vein ostium and mitral annulus. Results. None of the patients developed major peri-operative complications. At discharge, 27 (84.4 p.c.) patients had sinus rhythm. During mean eigh-moonth follow-up AF recurrence was observed in 3 (9.4 p.c.) patients whereas the remaining24 (75 p.c.) patietns maintained sinus rhythm. Conclusions. Surgical microwave ablation of AF in patients undergoing mitral valve repair is safe and effective - 75 p.c. of patients maintain sinus rhythm during a long-term follow-up period. Factors influencing the efficacy of this method are complex and need further evaluation.


  5/7

  Tytuł oryginału: Atrial pacing of transplanted heart.
  Autorzy: Kutarski Andrzej, Zakliczyński Michał, Oleszczak Krzysztof, Wojarski Jacek, Foremny Jerzy, Kuśnierz Jacek, Jaworska Maria, Puszczewicz Dariusz, Łakomski Bogdan, Kalarus Zbigniew, Religa Zbigniew, Widomska-Czekajska Teresa, Zembala Marian
  Źródło: Ann. Transplant. 2002: 7 (2) s.18-27, il., tab., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 313,259

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Orthotopic heart transplantation (OHT) is most effective method for treatment of irreversible heart failure. Pateitns after OHT considered for permanent pacing consist still present a challenge for the implanting physician due to distorted atrial geometry and specific electrophysiological conditions of atrium. The aim of our study was to analyse the effectiveness of permanent atrial pacing in these patients. Patients and method. We implanted atrial lead in 37 SND pts., 2 months - 7 years after OHT, (3 pts with coexisting AV block received ventricular lead). Only straight BP screw in leads and manually formed stylets were used; we found satisfactor pacing/sensing conditions in 25 pts in RA appendage or anterior/lateral wall, in 10 pts - in CS ostium region and in 2 - in proximal part of CS. Results. Allimplantations were successful and no patient received WI pacing system. One dislodged lead required revision (1/37, 3 p.c.) but this was not related to endomyocardial biopsy. In 2 pts, due to nacceptable low RA potential and/or high PTh values atrial lead was implanted to CS for sensing/pacing of left atrium. The average acute value of A wave were 2,4 mV and chronic 2,2 mV; values of pacing threshold were 0,9 V and 1,6 V respectively. Only in 13/37 pts native A waves were recorded but with amplitude 0,6 mV. Wenckebach point was 120/min only in 2 pts., in borders 130-160 bpm in 15 pts. and exceeded 170 bpm. in remained 20 pts. Retrograde VA conduction was intact in 33/37 pts, but in 4 pts exceeded 260/min...


  6/7

  Tytuł oryginału: Badania serologiczne w diagnostyce chorób reumatycznych.
  Tytuł angielski: Serological tests in the diagnosis of connective tissue diseases.
  Autorzy: Puszczewicz Mariusz
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (11/12) s.1193-1198, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • reumatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Potwierdzeniem rozpoznania chorób o podłożu autoimmunologicznym jest wykazanie autoprzeciwciał w surowicy krwi i/lub płynach ustrojowych. W przypadku chorób reumatycznych należą do nich czynnik reumatoidalny, przeciwciała przeciwjądrowe, przeciwciała przeciwcytoplazmatyczne oraz przeciw składowym błony komórkowej (np. kardiolipinowe). Pomagają one w precyzyjnym ustaleniu rozpoznania choroby. Nigdy nie można jednak, tylko na podstawie obecności autoprzeciwciał rozpoznać choroby tkanki łącznej ani stosować leczenia - konieczne jest ich zestawienie z objawami klinicznymi.

  Streszczenie angielskie: One of the hallmarks of autoimmune disorders, including systemic lupus erythematosus and many other connective tissue diseases (CTDs), is the formation of autoantibodies. The detection and characterization of autoantibodies is a crucial step following the appearance of clinical evidence of these disease. There are some types of autoantibodies in rheumatic diseasesrheumatoid factor, antinuclear antibodies, antineutrophil cytoplasmic and anticardiolipin antibodies. Some of these antibodies are the most specific for CTDs. Autoantibodies constitute an essential laboratory finding in the diagnosis of systemic rheumatic diseases. Any results, however, need to be interpreted in the light of clinical context.


  7/7

  Tytuł oryginału: Choroby reumatyczne w przebiegu zakażenia wirusem HIV.
  Tytuł angielski: Rheumatic syndromes associated with HIV infection.
  Autorzy: Puszczewicz Mariusz, Zimmermann-Górska Irena
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (11/12) s.1218-1221, tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS
 • reumatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Do zespołów reumatycznych związanych z zakażeniem wirusem HIV należy między innymi zespół Reitera, łuszczycowe zapalenie stawów, zespół suchości a także zapalenie wielomięśniowe. Ich objawy mogą wystąpić w każdej fazie zakażenia wirusem HIV, chociaż częściej stwierdza się je u osób w późnym okresie choroby.

  Streszczenie angielskie: Rheumatic syndromes associated with Human Immunodeficiency Virus (HIV) infection include a wide variety of well-defined disorders. There are Reiter's syndrome, psoriatic arthritis, DILS and polymyositis. Rheumatic syndromes can occur at any phase of HIV infection, although they are much more prevalent in the late phases.

  stosując format: