Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PUDLO
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Doświadczanie pobliża śmierci (NDE) po zawale serca - opis dwóch przypadków.
Tytuł angielski: Near death experience (NDE) following myocardial infarction - two case reports.
Autorzy: Matysiakiewicz Jerzy, Matysiakiewicz Izabela, Pudlo Robert
Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 supl. 1: Konferencja "Kazuistyka w psychiatrii III" s.7-12, bibliogr. 16 poz., sum. - Konferencja pt. Kazuistyka w psychiatrii III Szczyrk 07-09.09. 2001
Sygnatura GBL: 305,527

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Opisano dwa przypadki tzw. "doświadczenia pobliża śmierci", które wystąpiły po zawale serca z zatrzymaniem krążenia.


  2/3

  Tytuł oryginału: Trudności w ustaleniu etiopatogenezy zespołu amnestycznego u 44-letniej kobiety - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Difficulties in establishing etiopathogenesis of amnestic syndrome in a 44-year-old women - case report.
  Autorzy: Gorczyca Piotr W., Pudlo Robert, Leksowska Aleksandra, Hese Robert Teodor, Kwieciński Janusz, Pierzchała Krystyna
  Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 supl. 1: Konferencja "Kazuistyka w psychiatrii III" s.29-34, bibliogr. 4 poz., sum. - Konferencja pt. Kazuistyka w psychiatrii III Szczyrk 07-09.09. 2001
  Sygnatura GBL: 305,527

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy pracy opisują problemy diagnostryczne dotyczące 44-letniej kobiety, u której nagle wystąpiły zaburzenia pamięci.


  3/3

  Tytuł oryginału: Zdolność do pracy osób upośledzonych umysłowo - rozważania na kanwie trzech przypadków.
  Tytuł angielski: Mentally retarded persons' capacity to work - comments on three cases.
  Autorzy: Pudlo Robert, Pudlo Małgorzata, Matysiakiewicz Jerzy, Gorczyca Piotr
  Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 supl. 1: Konferencja "Kazuistyka w psychiatrii III" s.111-114, bibliogr. 2 poz., sum. - Konferencja pt. Kazuistyka w psychiatrii III Szczyrk 07-09.09. 2001
  Sygnatura GBL: 305,527

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Ustawa o zmianie niektórych ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym i o ubezpieczeniu społecznym z 28.06.1996 r. wprowadziła nową terminologię i praktykę orzeczniczą. Przedmiotem opiniowania przestała być zdolność do pracy, analizuje się jedynie jej utratę w okresie zatrudnienia. Wprowadzone rozwiązania prawne stawiają w niekorzystnej sytuacji grupę osób upośledzonych umysłowo, które mimo wieloletniego opłacania składki ZUS zostają pozbawione świadczeń rentowych.

  stosując format: