Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PUCHAŁA
Liczba odnalezionych rekordów: 8Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/8

Tytuł oryginału: Rehabilitacja w zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa.
Autorzy: Bittner-Czapińska Elżbieta, Puchała Iwona
Źródło: Med. Man. 2002: 6 (1/2) s.39-44, il., bibliogr. 15 poz.
Sygnatura GBL: 313,375

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/8

  Tytuł oryginału: Zasady leczenia żywieniowego u dzieci z ciężkimi oparzeniami
  Autorzy: Spodaryk Mikołaj, Puchała Jacek
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.310-316, tab., bibliogr. 13 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • noworodki
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.


  3/8

  Tytuł oryginału: Wpływ niskiej dawki dobutaminy na rozkurczowy przepływ w lewej komorze u osób z niską frakcją wyrzutową.
  Tytuł angielski: Influence of low dobutamine doses on left ventricular diastolic flow parameters in subjects with a low ejection fraction.
  Autorzy: Wojtarowicz Andrzej, Kaliszczak Robert, Płońska Edyta, Puchała Małgorzata, Drechsler Danuta
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (8) s.577-579, tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Niska dawka dobutaminy (DOB) powoduje poprawę czynności skurczowej uszkodzonego miokardium. Istnieją dane sugerujące również poprawę czynności rozkurczowej lewej komory (LV). Celem pracy była ocena wpływu DOB na wybrane parametry rozkurczowego przepływu w jamie LV: profil krzywej napływu i prędkość propagacji fali wczesnego napływu (Prop). Materiał i metodyka: W badanej grupie były 33 osoby (7 kobiet i 26 mężczyzn) w wieku 35 - 74, średnio 53 lata z frakcją wyrzutową (EF) 35 proc. DOB podawano kolejno w dawkach 5 i 10 ćg/kg/min, po 3 minuty. Przed badaniem D-0) i pod koniec próby (D-1) oceniano kurczliwość LV oraz parametry krzywej napływu: prędkość fal E i A i stosunek E/A na poziomie brzegów płatków mitralnych (U) i w połowie długości LV (1 LV) oraz Prop. Wyniki: DOB powodowała przyspieszenie czynności serca z 69,4/min do 74,4/min (p 0,01), oraz poprawę kurczliwości LV u wszystkich badanych. Nie stwierdzono istotnej zmiany prędkości fali E pod wpływem DOB ani w U (D-0: 0,7 ń 0,22 m/s; D-1: 0,68 ń 0,2 m/s), ani w 1/2 LV, ani zmiany E/A (D-0; 1,24 ń 0,71; D-1 1,21 ń 1,08 na poziomie U oraz D-0:1,68 ń 1,06; D-1: 1,64 ń 1,16 w 1/2 LV). Znamienne statystycznie różnice wystąpiły tylko między A w D-0 a A w D-1 na obu poziomach (p , 0,05): D-0: 0,66 ń 0,21 m/s i D-1: 0,71 ń 0,22 m/s na poziomie U oraz D-); 0,42 ń 0,2 m/s i D-1: 0,47 ń 0,2 m/s w 1/2 LV. Stwierdzono znamienne przyspieszenie Prop: z 39,4 ń 10,9 cm/s do 45,4 ń 16,1 cm/s; p 0,01. Stwierdzona w spoczynku korelacja Prop z EF (R = 0,4) i ze wskaźnikiem kurczliwości LV (Wk-LV) (R = 0,52) występowała także po DOB na podobnym poziomie...


  4/8

  Tytuł oryginału: SCALDEX - nowa alternatywa w leczeniu oparzeń niepełnej grubości skóry i innych ran u dzieci.
  Autorzy: Puchała Jacek
  Źródło: Ordynator Lek. 2002: 2 (9) s.45-46, 48-50, tab.
  Sygnatura GBL: 313,633

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • farmacja
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.


  5/8

  Tytuł oryginału: Ocena równowagi peroksydacyjno-antyoksydacyjnej we krwi dzieci leczonych z powodu oparzeń : praca doktorska
  Autorzy: Jutkiewicz Joanna, Puchała Jacek (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział lekarski, Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki Oddział Chirurgii Dziecięcej w Gorzowie Wielkopolskim, Instytut Wychowania Fizycznego Laboratorium Katedry Medycznych Podstaw Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim
  Źródło: 2002, 75 k. : il., tab., bibliogr. 137 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20127

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  6/8

  Tytuł oryginału: Wpływ czynników konstytucjonalnych i środowiskowych na stopień nasilenia koksartrozy w obrazie radiologicznym
  Autorzy: Biliński P[iotr] J[acek], Futyma J., Śniegowski M., Puchała J.
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.32-36, tab., bibliogr. 33 poz. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  7/8

  Tytuł oryginału: O standardach i strategii postępowania w oparzeniach w Polsce i krajach Europy Zachodniej.
  Tytuł angielski: On standards and strategic priciples in burn management in Poland and Western European Countries. P. 2.
  Autorzy: Puchała Jacek, Strużyna Jerzy
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (10) s.567-578, bibliogr. 70 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • organizacja ochrony zdrowia
 • traumatologia i ortopedia
 • dermatologia i wenerologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W poniższym oporacowaniu autorzy przedstawiają najbardziej aktualne poglądy na zagadnienia związane z europejskimi i światowymi standardami leczenia oparzeń, w tym z ceną oraz kwalifikacją poszczególnych rodzajów i stopni ciężkości tych urazów do leczenia przedspecjalistycznego i specjalistycznego, podstaw algorytmów leczenia ogólnego i miejscowego, jak również zasad obowiązujących w organizacji pomocy chorym oparzonym. Analiza bieżącej sytuacji w leczeniu oparzeń w Polsce stanowi punkt wyjścia do oceny możliwości oraz sformułowania niezbyt dnych potrzeb w tej dziedzinie przed okresem wejścia naszego kraju do Wspólnoty Europejskiej.

  Streszczenie angielskie: The authors present the most current views and options on the issues associated with European world-wide standards of burn management, qualification of particular types and grades of thermal injuries for pre-specjalists and specialists therapy, basic algorithms of systemic and local treatment, as well as principles of organizing burn care. The analysis of current situaltion in burn management in POland is a starting point in evaluating the capabilities and identyfing the fundamental needs in this field before Poland joints the European Union.


  8/8

  Tytuł oryginału: O standardach i strategii postępowania w oparzeniach w Polsce i krajach Europy Zachodniej.
  Tytuł angielski: On standards and strategic principles in burn management in Poland and Western European Countries.
  Autorzy: Puchała Jacek, Strużyna Jerzy
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (9) s.512-521, sum.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W poniższym opracowaniu autorzy przedstawiają najbardziej aktualne poglądy na zagadnienia związane z europejskimi i światowymi standardami leczenia oparzeń, w tym z oceną oraz kwalifikacją poszczególnych rodzajów i stopni ciężkości tych urazów do leczenia przedspecjalistycznego i specjalistycznego, podstaw algorytmów leczenia ogólnego i miejscowego, jak również zasad obowiązujących w organizacji pomocy chorym oparzonym. Analiza bieżącej sytuacji w leczeniu oparzeń w Polsce stanowi punkt wyjścia do oceny możliwości oraz sformułowania niezbędnych potrzeb w tej dziedzinie przed okresem wejścia naszego kraju do Wspólnoty Europejskiej.

  Streszczenie angielskie: The authors present the most current views and opinions on the issues associated with European and world-wide standards of burn management, qualification of particular types and grades of thermal injuries for pre-specialist and specialist therapy, basic algorithms of systemic and local treatment, as well as principles of organizing burn care. The analysis of current situation in burn management in Poland is a starting point in evaluating the capabilities and identifying the fundamental needs in this field before Poland joins the European Union.

  stosując format: