Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PUŻYŃSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 18Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/18

Tytuł oryginału: Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych : rewizja dziesiąta : ICD-10 : kategorie 3-znakowe
Opracowanie edytorskie: Pająk Andrzej (red.), Brykczyńska Celina (tł.), Galicka-Latała Danuta (tł.), Kautsch Marcin (tł.), Kobayashi Maria (tł.), Kozierkiewicz Adam (tł.), Kunz Jerzy (tł.), Kwaśny-Krochin Beata (tł.), Namysłowska Irena (tł.), Nowak-Węgrzyn Anna (tł.), Olszanecki Piotr (tł.), Parnowski Tadeusz (tł.), Pawlęga Janusz (tł.), Pietruszewski Kazimierz (tł.), Piotrowski Andrzej (tł.), Pużyński Stanisław (tł.), Szelenberger Waldemar (tł.), Topór-Mądry Roman (tł.), Wciórka Jacek (tł.), Zaczek Anna (tł.).
Źródło: - Krakow, Fundacja Zdrowia Publicznego ; Uniwersyteckie Wydaw. Medyczne "Vesalius" 2002, 78 s. : il., 24 cm. - tyt. oryg. Classification of Diseases and Health Related Problems : tenth revision
Sygnatura GBL: 740,380

Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/18

  Tytuł oryginału: Producenci leków i przedstawiciele świata medycznego : problemy wzajemnych relacji
  Autorzy: Pużyński Stanisław
  Źródło: W: Schizofrenia : różne konteksty, różne terapie : 2 [Konferencja] - Kraków, 2002 s.73-78, bibliogr. [4] poz. - 2 Konferencja pt. Schizofrenia - różne konteksty, różne terapie Kraków 2000
  Sygnatura GBL: 737,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa


  3/18

  Tytuł oryginału: Żyć z zaburzeniami nastroju : poradnik dla chorych i ich rodzin : o chorobie afektywnej dwubiegunowej
  Autorzy: Koszewska Iwona, Habrat-Pragłowska Ewa
  Opracowanie edytorskie: Pużyński Stanisław (przedm.).; Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
  Źródło: - Warszawa, IPiN 2002, 55, [1] s., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/18

  Tytuł oryginału: Reforma psychiatrycznej opieki zdrowotnej w Polsce - 2001.
  Tytuł angielski: The reform of psychiatric care in Poland - 2001.
  Autorzy: Pużyński Stanisław, Langiewicz Wanda, Pietrzykowska Bożena
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (2) s.181-192, sum., rez., Zsfg, r‚s.
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • prawo
 • ekonomika
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule omówiono zmiany w funkcjonowaniu ochrony zdrowia psychicznego po wprowadzeniu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego a także Program Ochrony Zdrowia Psychicznego.

  Streszczenie angielskie: Both positive and negative effects of the reform of the health care financing system are noted. Low prices offered by Sickness Funds for particular services (a bed-day, a visit) should be regarded as a negative effect of the reform. Particularly insufficient were the prices of services in some specialised psychiatric wards and in outpatient clinics. Prices in many community-based psychiatric facilities were also considerably understimated. Undoubtedly, the reform has led to positive changes in the organization of inpatient care. These changes include: further reduction of beds in large hospitals organisational structure as well marked increase in the number of psychiatric wards at general hospitals, which should be the key units of psychiatric inpatient care. Increasse in the number of day hospitals is another positive effect of the reform. The programme of psychiatric care transformation is presented mostly in the Mental Health programme. The main goal of this programme is to ensure apropriate care for the mentaly disordered people, namely comprehensive and accessible health care as well as other forms of help and support necessary for living in family and in society. This goal will be accomplished by health care and other forms of help mentioned in the. Mental Health Act and in teh Social Help Act. Community-based model of psychiatric care is teh key element of this system. Also, the Programme ststes desired accessibility rates for staff, number of beds and number of particular forms of psychiatric and alcohol treatment care. Separate rates for adult and children/youth population have been elaborated.


  5/18

  Tytuł oryginału: Ocena przydatności wybranych metod klinicznych i baterii testów do pomiaru procesów poznawczych jako wskaźników skuteczności działania leków przeciwdepresyjnych (doniesienie wstępne).
  Tytuł angielski: Evaluation of clinical and psychological methods in estimating efficacy antidepressants in depression (preliminary report).
  Autorzy: Pużyński Stanisław, Koszewska Iwona, Habrat Ewa, Fornal Sławomir, Bzinkowska Dorota, Grądzka Dorota, Kalinowski Antoni, Święcicki Łukasz, Torbiński Jarosław
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (2) s.225-238, il., tab., bibliogr. 8 poz., sum., rez., Zsfg, rŠs.
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem badań była ocena szybkości działania leków przeciwdepresyjnych mierzona za pomocą skal klinicznych (CGI, CGI Improvement, MADRS) i Analogowej Skali Nasilenia Depresji oraz testami z Wiedeńskiej Baterii Testów.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate the onset of action of antidepressants using CGI i CGI Improvement, MADRS, Self Analogue Scale and Wiener Battery Test System. Onset of action of antidepressants was evaluated in a group of 18 patients with major depression. Evaluation was assessed at 4, 8, 10, 14, 28 days of treatment. Significant reduction of symptoms in MADRS at day 8 was the predictors of effect at day 28. Reduction of symptoms in MADRS was not correlated with improvement in cognitive functions. Most of the psychological tests showed to be not sensitive enough to estimate a change in cognitive processed under pharmacotherapy.


  6/18

  Tytuł oryginału: Psychiatria. T. 2 Psychiatria kliniczna
  Opracowanie edytorskie: Bilikiewicz Adam (red.), Pużyński Stanisław (red.), Rybakowski Janusz (red.), Wciórko Jacek (red.).
  Źródło: - Wrocław, Wydaw. Medyczne Urban & Partner 2002, IX, [3], 751 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,134

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  7/18

  Tytuł oryginału: Obraz kliniczny manii (zespołów maniakalnych).
  Autorzy: Pużyński Stanisław
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (5) s.14-16, tab.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przy omawianiu problemów klinicznych i społecznych dotyczących nawracających zaburzeń afektywnych uwaga autorów artykułów i rozdziałów w podręcznikach koncentruje się głównie na epizodach depresyjnych, co jest w pełni zrozumiałe, gdy uwzględni się dużą częstość ich występowania oraz poważne problemy zdrowotne, które wiążą się z depresją (cierpienie jednostki, zaburzenia funkcjonowania w śrrodowisku rodzinnym i zawodowym, wysokie ryzyko samobójstwa, duże straty ekonomiczne). Problemy związane z zespołami maniakalnymi, które występują w przebiegu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych (dawna nazwa psychoza maniakalno-depresyjna) są lekceważone lub pomijane, chociaż jak wynika z analizy linii życiowej chorych - mania często wiąże się z poważnymi niekorzystnymi, niekiedy tragicznymi następstwami zarówno dla osoby, która ją przebyła, jak i też dla najbliższego otoczenia. Sądzę, że znajomość obrazu klinicznego tego przeciwstawnego do depresji zaburzenia oraz podstawowych zasad postępowania terapeutycznego jest równie ważna, jak wiedza o stanach depresyjnych i jest nieodzownym warunkiem efektywnej pomocy chorym z nawracającymi zaburzeniami nastroju.


  8/18

  Tytuł oryginału: Psychiatria. T. 1 Podstawy psychiatrii
  Autorzy: Bilikiewicz Adam, Borkowska Alina, Brodniak Włodzimierz, Czabała Czesław, Czarny-Ratajczak Malwina, Habrat-Pragłowska Ewa, Hauser Joanna, Jarema Marek, Kądzielawa Danuta, Kiejna Andrzej, Kotapka-Minc Sławomira, Kulczycki Jerzy, Landowski Jerzy, Moryś Janusz, Namysłowska Irena, Nasierowski Tadeusz, Pużyński Stanisław, Rybakowski Janusz, Szelenberger Waldemar, Vetulani Jerzy, Wciórka Jacek
  Opracowanie edytorskie: Bilikiewicz Adam (red.), Pużyński Stanisław (red.), Rybakowski Janusz (red.), Wciórka Jacek (red.).
  Źródło: - Wrocław, Wydaw. Medyczne Urban & Partner 2002, VII, [1], 615, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,134

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  9/18

  Tytuł oryginału: Depresje i zaburzenia afektywne
  Autorzy: Pużyński Stanisław
  Wydanie: - Wyd. 3 popr. i poszerz.
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 187 s. : il., tab., 20 cm.
  Sygnatura GBL: 612,867

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  10/18

  Tytuł oryginału: An open-label study to evaluate the safety, tolerability and efficacy of rivastigmine in patients with mild to moderate probable Alzheimer's disease in the community setting.
  Autorzy: Bilikiewicz Adam, Opala Grzegorz, Podemski Ryszard, Pużyński Stanisław, Łapin Joanna, Sołtys Krzysztof, Ochudło Stanisław, Barcikowska Maria, Pfeffer Anna, Bilińska Małgorzata, Paradowski Bogusław, Parnowski Tadeusz, Gabryelewicz Tomasz
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (2) s.PI9-PI15, il., tab., bibliogr. 22 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Long-term safety and efficacy of Exelon (rivastigmine) was evaluated in a multi-center open label study of 62 patients with probable mild to moderated Alzheimer's disease living in community setting. Material/Methods: The patients started treatment with 1.5 mg bid (3 mg/day) Exelon and were scheduled to receive doses of 1.5 mg bid Exelon escalating on a biweekly basis. The patients were maintained on the highest tolerated dose within the assigned dose range 1.5 - 60.0 mg bid (3 - 12 mg/day) for the rest of the study. Evaluations were scheduled at biweekly intervals for the first 8 weeks and subsequently at study weeks 12, 18 and 26. Effects of Exelon on cognition were evaluated using the mini-mental state examination (MMSE) and selected items of Alzhemier's disease assessment scale (ADAS-cog) and the staging ot the disease was measured using the global deterioration scale (GDS). Safety was monitored by physical examinations, vital signs, laboratory tests, ECG recording and by the assessment of adverse events. Resutls: 55 patients completed the study (89 p.c.). Patients treated for 26 weeks showed the mean MMSE, ADAS-cog and GDS scores close to baseline values (p = NS) with no improvement and no deterioration. Exelon was generally well tolerated with 11 p.c. of patients withdrawing due to adverse events. The most frequently reported adverse events related to the gastrointestinal tract. Conclusions: In conclusion, the study data indicate that treatment with Exelon is safe, generally well tolerated and inhibits the progression of cognitive decline in patients wtih mild to moderate Alzheimer's disease over 26 weeks of treatment.


  11/18

  Tytuł oryginału: Leki przeciwdepresyjne i zasady ich stosowania.
  Autorzy: Pużyński Stanisław
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (6) s.10, 12, 14-18, 20, 22, tab., bibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • toksykologia
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  12/18

  Tytuł oryginału: Zasady stosowania leków przeciwdepresyjnych w terapii depresji.
  Autorzy: Pużyński Stanisław
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (8) s.137-138, 140, 142, 144, il., tab.
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  13/18

  Tytuł oryginału: Obraz kliniczny depresji w praktyce ogólnolekarskiej.
  Tytuł angielski: Depression in general medical practice.
  Autorzy: Pużyński Stanisław
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (7/8) s.777-781, bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Rozpowszechnienie zaburzeń depresyjnych wśród chorych podstawowej opieki zdrowotnej jest duże. Obraz kliniczny tych zaburzeń czesto odbiega od depresji typowej, są to często stany subdepresji, depresje poranne maskowane różnorodnymi dolegliwościami i objawami somatycznymi, zaburzeniami snu. Depresje takie często są nie rozpoznawane, nie leczone lub leczone nieprawidłowo. W pracy przedstawiono charakterystykę kliniczną typowych zespołów depresyjnych oraz derpesji, z którymi spotyka się lekarz podstawowej opieki zdrowotnej w codziennej praktyce klinicznej.

  Streszczenie angielskie: The prevalence of depressive disorders among patietns using the facilities of basic medical care is high. The clinical features of depression in those patietns often differs from a typical depression. Frequently it resembles the subdepressive states, depression masked by various somatic complains or sleep disturbances. Such states are often underdiagnsoed and are not properly treated. The paper presents clincial features of typical depressive syndromes as well as depressive states often encountered by the general practitioners.


  14/18

  Tytuł oryginału: Leki przeciwpadaczkowe (karbamazepina, walproiniany i lamotrygina) w terapii zaburzeń afektywnych dwubiegunowych.
  Tytuł angielski: Anticonvulsants (carbamazepine, valproates, lamotrigine) in bipolar affective disorders.
  Autorzy: Pużyński Stanisław
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (6) supl.: X Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego s.53-61, tab., bibliogr. [14] poz., sum. - 10 Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego Gdańsk 06. 2002
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • toksykologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The introduction of anticonvulsants to the treatment of recurring affective disorders, has significantly broadened the possibilities of helping the ill, especially in the prophylaxis of recurring symptoms of bipolar affective disorders. Carbamazepine and valproates (probably also lamotrigine) are a valuable alternative of Lithium Carbonate. The application of anticonvulsants requires strict rule regiment, which includes: gradual dose increase (especially in lamotrigine), gradual dose reduction when planning ending of the therapy, drug bloodlevel monitoring, liver action monitoring, haemopoietic system monitoring, in the case of the appearance of flu-like symptoms and skin changes - withdrawal of the drug. In simultaneous application of other drugs (e.g. psychotropic), probable interactions should be considered.


  15/18

  Tytuł oryginału: Aktualne problemy psychiatrycznej opieki zdrowotnej i zadania konsultantów wojewódzkich.
  Tytuł angielski: The current problems of mental health care and the responsibilities of regional consultants.
  Autorzy: Pużyński Stanisław
  Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 (3) s.307-311
  Sygnatura GBL: 305,527

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • informator


  16/18

  Tytuł oryginału: Selektywne inhibitory wychwytu serotoniny - tolerancja, objawy niepożądane, zatrucia.
  Tytuł angielski: Serotonine selective reuptake inhibitors - comparative safety tolerability and overdose.
  Autorzy: Pużyński Stanisław
  Źródło: Ter. Leki 2002: 52 (5/6) s.11-14, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,514

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • toksykologia

  Streszczenie angielskie: This paper discusses the problems of safety of selective serotonine reuptake inhibitors. Their tolerability, and hazards caused by these compounds are presented, as well as their adverse effects and symptoms of overdosage and poisoning. The problems of comparative safety and the role of individual compounds are shortly discussed.


  17/18

  Tytuł oryginału: Leki psychotropowe w terapii zaburzeń psychicznych : (kompendium)
  Autorzy: Pużyński Stanisław
  Źródło: - Warszawa, Ośrodek Informacji Naukowej "Polfa" Sp. z o.o. 2002, 199 s. : tab., bibliogr. 11 poz., 21 cm.
  Seria: Biblioteka Lekarza Praktyka
  Sygnatura GBL: 736,214

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  18/18

  Tytuł oryginału: Zasady leczenia schizofrenii. Uzgodnione stanowisko polskich ekspertów 2002.
  Autorzy: Rzewuska Małgorzata, Borkowska Alina, Czernikiewicz Andrzej, Czerwiński Andrzej, Dudek Dominika, Hauser Joanna, Jarema Marek, Kłoszewska Iwona, Kokoszka Andrzej, Krupka-Matuszczyk Irena, Landowski Jerzy, Meder Joanna, Olajossy Marcin, Pużyński Stanisław, Rabe-Jabłońska Jolanta, Rostworowska Maria, Rybakowski Janusz, Urban Stanisław, Wciórka Jacek, Załuska Maria, Zięba Andrzej
  Źródło: Farmakoter. Psychiatr. Neurol. 2002 (3) s.209-247, il., tab., bibliogr. 92 poz.
  Sygnatura GBL: 306,385

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: