Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PRZYBYSZEWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Brachyterapia śródnaczyniowa tętnic obwodowych.
Tytuł angielski: Endovascular brachytherapy of peripheral arteries.
Autorzy: Walichiewicz Piotr, Przybyszewski Waldemar
Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (4) s.20-24, bibliogr. 15 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,435

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przezskórna plastyka (ang.: PTA) jest uważana obecnie za optymalną metodę leczenia miażdżycy zarostowej tętnic kończyn dolnych. Doraźna skuteczność zabiegów jest bardzo wysoka, jednakże problemem nierozerwalnie związanym nie tylko z PTA, ale z każdą zabiegową metodą leczenia choroby niedokrwiennej kończyn, jest postęp procesu miażdżycowego, którego efektem jest ponowne zwężenie naczynia oraz powstawanie nowych zmian miażdżycowych. Jedną z obiecujących technik leczenia nawrotów zwężenia naczyń po zabiegu angioplastyki jest brachyterapia śródnaczyniowa. Brachyterapię śródnaczyniową w leczeniu, a raczej zapobieganiu zjawisku restenozy po poszerzaniu zwężonych tętnic obwodowych zastosowali jako pierwsi Schopohl i Liermann w 1990 roku, stosując gamma promieniotwórcze źródło 192Ir. Odsetek restenoz po brachyterapii wyniósł w tętnicach obwodowych 30 proc., ale część z tych restenoz wystąpiła dopiero po upływie 3 lat od napromieniowania. Podobne wyniki osiągnięto w randomizowanym badaniu w Wiedniu. W tym samym ośrodku odsetek restenoz, gdy nie stosowano brachyterapii wyniósł 52 proc. Brachyterapia śródnaczyniowa jest obiecującym sposobem podniesienia skuteczności śródnaczyniowego poszerzania zwężonych tętnic i w konsekwencji pozwoliłyby wielu pacjentom uniknąć leczenia operacyjnego. Jest to szczególnie ważne u chorych, u których oczekiwany efekt leczenia operacyjnego budzi wątpliwości.

  Streszczenie angielskie: Pecutaneous transluminal angioplasty (PTA) is nowodays considered as the optimal method for treatment of atherosclerotic peripheral artery disease. Short-term effectivness of the method is very high, however, its long-term complication is progress of the atherosclerotic process leading to re-narrowing of the artery and to new atherosclerotic plaque depositions. This complication is tightly connected not only to PTA, but to any interventional method of treatment of ischemic limb disease. Intravascular brachytherapy (IVBT) seems a promising metod of curing the post-PTA re-narrowing of arteries. Intravascular brachytherapy was first applied in 1990 by Schopohl and Liermann who used a g-radioactive 192Ir source to prevent restenosis after angioplasty in femoral arteries. The restenosis rate was as high as 30 p.c. but significant part of these appeared as late as 3 years following the angioplasty. Similar results were obtained in the randomized trial in Vienna, whereas in the same center, the observed restenosis rate without brachytherapy reached 52 p.c. Intravascular brachytherapy is a promising means of enhancing the effectiveness of percutaneous angioplasties, and can be considered as alternative to surgical treatment of narrowing of arteries. This is particularly important for patients for whom the benefit from the surgery is questionable.


  2/5

  Tytuł oryginału: Kwasy tłuszczowe jako potencjalny element wspomagający terapię nowotworów.
  Tytuł angielski: Fatty acids as a potential adjuvant in cancer therapy.
  Autorzy: Przybyszewski Waldemar M., Wideł Maria
  Źródło: Post. Hig. 2002: 56 (5) s.589-602, il., bibliogr. [54] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,727

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • szczury
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: This review presents pro- and anticancer effects of fatty acids in vitro and in vivo. The epdiemiological and experimental data indicate that short-chain saturated and long-chain unsaturated omega-3 fatty acids exert protective effects against some cancers. In the contrary, omega-6 fatty acids are rather procancerous and can increase tumour proliferation. The possible mechanisms are still not fully understood and are very variable including: suppression of neoplastic transformation, direct cytotoxicity, apoptosis induction, antiangiogenicity etc. Experimental data indicate that fatty acid composition of cancer cells in cultures or in animals can be modified to make the cells more susceptible to lipid peroxidation, increasing the cell damage due to oxidant stress and make the cells more sensitive to chemotherapy. It is reasonable to suppose that fatty acids supplemetation can make an enrichment of traditional tools for modern anticancer strategies.


  3/5

  Tytuł oryginału: Regulacja procesów wewnątrzkomórkowych przez kwasy tłuszczowe i końcowe produkty peroksydacji lipidów.
  Tytuł angielski: Regulation of intracellular processes by fatty acids and end products of lipid peroxidation.
  Autorzy: Przybyszewski Waldemar M., Walichiewicz Piotr
  Źródło: Post. Hig. 2002: 56 (6) s.741-756, il., bibliogr. s. 753-756, sum.
  Sygnatura GBL: 301,727

  Streszczenie angielskie: Products of ingested fat metabolism and also products of lipid peroxidation influenced on genes expression being natural ligands for nuclear receptors functioning as a transcription factors. This situation creates possibilities of diet modification by type and amount of fat as an important element of cancer prevention and cancer therapy. Functioning and activity of PPARs indicating the way of controlling their activity by another ligands than that included in the diet. This is a base pharmacologic synthesis of a new class of specific drugs as an agonists for nuclear receptors of precisely defined histologic type of cancer.


  4/5

  Tytuł oryginału: Humoral and cellular response in children with past pertussis infection.
  Autorzy: Przybyszewski Michał, Grzybowska Krystyna, Banasik Małgorzata, Płaneta-Małecka Izabela, Zeman Krzysztof
  Źródło: Centr. Eur. J. Immunol. 2002: 27 (2) s.58-62, il., bibliogr. 32 poz.
  Sygnatura GBL: 313,243

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: In the 90-ies there has been observed an increased pertussis incidence rate, despite the high percentage of vaccination among the children's population, between 86 p.c. and 99 p.c., depending on the region. Up till now pertussis had been diagnosed mainly in infants and children aged between 2 and 5 but during the last decade the disease was diagnosed mainly in children above 5 years of age who underwent a full cycle of pertussis vaccination. In searching for the reasons of that epidemiologic situation there have been suggested changes in bacteria antigenicity, the phenomenon of the postvaccine immunity decrease, unjustified vaccination exemptions and a possibility of immunological system disorders. The study assess, selected parameters of cellular and humoral response together with the level of postvaccine antibodies resulting after immunization with specific vaccines in children with past pertussis.


  5/5

  Tytuł oryginału: Ocena stopnia ciężkości zaburzeń metabolicznych u dzieci z nowo rozpoznaną cukrzycą typu 1.
  Tytuł angielski: The metabolic disturbances intensity assessment in children with recently diagnosed IDDM.
  Autorzy: Charemska Dorota, Przybyszewski Borys, Klonowska Bożenna, Wazia Sebastian
  Źródło: Rocz. Med. 2002: 10 vol. 1 s.21-27, il., tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,391

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie angielskie: The objective of this study was to estimate the severity of metabolic disorders at onset in children with IDDM. Biochemical results taken at onset of IDDM were analysed in 151 children on their admission. Metabolic acidosis was found in 38,41 p.c. of those and ketoacidosis was confirmed in 19.21 p.c. children. Mean values of biochemical parameters are similar to those reported in the others European countries. The most severe changes of the acid-base balance parameters were pbserved in youngest children (1-4 y.o.) living in the rural areas (pH 7,22, HCO3-10,2 mmol/l, BE-16,06 mmol/l, p=0,05); this schould suggest that those children schould be watchfully observed and IDDM schould be always considered as a possible cause of any alarming symptoms which occur.

  stosując format: