Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PRZYBYSZ
Liczba odnalezionych rekordów: 12Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/12

Tytuł oryginału: Brachyterapia śródnaczyniowa tętnic obwodowych.
Tytuł angielski: Endovascular brachytherapy of peripheral arteries.
Autorzy: Walichiewicz Piotr, Przybyszewski Waldemar
Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (4) s.20-24, bibliogr. 15 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,435

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przezskórna plastyka (ang.: PTA) jest uważana obecnie za optymalną metodę leczenia miażdżycy zarostowej tętnic kończyn dolnych. Doraźna skuteczność zabiegów jest bardzo wysoka, jednakże problemem nierozerwalnie związanym nie tylko z PTA, ale z każdą zabiegową metodą leczenia choroby niedokrwiennej kończyn, jest postęp procesu miażdżycowego, którego efektem jest ponowne zwężenie naczynia oraz powstawanie nowych zmian miażdżycowych. Jedną z obiecujących technik leczenia nawrotów zwężenia naczyń po zabiegu angioplastyki jest brachyterapia śródnaczyniowa. Brachyterapię śródnaczyniową w leczeniu, a raczej zapobieganiu zjawisku restenozy po poszerzaniu zwężonych tętnic obwodowych zastosowali jako pierwsi Schopohl i Liermann w 1990 roku, stosując gamma promieniotwórcze źródło 192Ir. Odsetek restenoz po brachyterapii wyniósł w tętnicach obwodowych 30 proc., ale część z tych restenoz wystąpiła dopiero po upływie 3 lat od napromieniowania. Podobne wyniki osiągnięto w randomizowanym badaniu w Wiedniu. W tym samym ośrodku odsetek restenoz, gdy nie stosowano brachyterapii wyniósł 52 proc. Brachyterapia śródnaczyniowa jest obiecującym sposobem podniesienia skuteczności śródnaczyniowego poszerzania zwężonych tętnic i w konsekwencji pozwoliłyby wielu pacjentom uniknąć leczenia operacyjnego. Jest to szczególnie ważne u chorych, u których oczekiwany efekt leczenia operacyjnego budzi wątpliwości.

  Streszczenie angielskie: Pecutaneous transluminal angioplasty (PTA) is nowodays considered as the optimal method for treatment of atherosclerotic peripheral artery disease. Short-term effectivness of the method is very high, however, its long-term complication is progress of the atherosclerotic process leading to re-narrowing of the artery and to new atherosclerotic plaque depositions. This complication is tightly connected not only to PTA, but to any interventional method of treatment of ischemic limb disease. Intravascular brachytherapy (IVBT) seems a promising metod of curing the post-PTA re-narrowing of arteries. Intravascular brachytherapy was first applied in 1990 by Schopohl and Liermann who used a g-radioactive 192Ir source to prevent restenosis after angioplasty in femoral arteries. The restenosis rate was as high as 30 p.c. but significant part of these appeared as late as 3 years following the angioplasty. Similar results were obtained in the randomized trial in Vienna, whereas in the same center, the observed restenosis rate without brachytherapy reached 52 p.c. Intravascular brachytherapy is a promising means of enhancing the effectiveness of percutaneous angioplasties, and can be considered as alternative to surgical treatment of narrowing of arteries. This is particularly important for patients for whom the benefit from the surgery is questionable.


  2/12

  Tytuł oryginału: Characterization of histamine H2-like receptors in duck cerebral cortical membranes by [3H]tiotidine binding.
  Autorzy: Zawilska Jolanta, Zalewska-Kaszubska Jadwiga, Przybysz Marzena, Nowak Jerzy Z.
  Źródło: Neurosci. Lett. 2002: 319 (3) s.149-152, il., bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 305,936

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • ptaki
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: A selective (according to mammalian criteria) histamine (HA) H2-receptor radioligand ([3H]TIOT) was used to characterize HA receptors in duck cerebral cortex by an in vitro binding technique. The specific binding of [3H]TIOT to duck cerebral cortical membranes was found to be rapid, stable, saturable, reversible, and of high affinity. Saturation analysis resulted in a linear Scatchard plot suggesting binding to a single class of receptor binding sites with high affinity (Kd = 19.5 nM) and high capacity (Bmax - 356 fmol/mg protein). Competition studies showed the following relative rank order of potency of various HA receptor ligands to inhibit the [3H]TIOT binding: antagonists, tiotidine rantidine izolantidine ň cimetidine mepyramine thioperamide; agonists, HA ň 4-methylHA 2-methylHA dimaprit Rŕ-methylIHA. The biphasic nature of the displacement curve for HA and the effect of 5'-guanylimidodiphosphate indicate with [3H]TIOT represent either avian-specific H2-like HA receptors or a novel subtype of HA receptors, coupled to a signalling athway other than the adenylyl cyclase/cyclic adenosine monophosphate one.


  3/12

  Tytuł oryginału: Ocena wyników operacyjnego leczenia wrodzonej stopy końsko-szpotawej metodą Sotirowa.
  Tytuł angielski: Results of surgical treatment of congenital clubfeet with the Sotirow method.
  Autorzy: Sionek Andrzej, Sotirow Bogolub, Czop Andrzej, Wichłacz Wojciech, Przybysz Waldemar
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (1) s.5-9, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • pediatria
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono odległe wyniki operacyjnego leczenia wrodzonej stopy końsko-szpotawej metodą Sotirowa. Zbadano 65 stóp u 42 dzieci (34 chłopców i 8 dziewcząt) operowanych w wieku od 5. miesiąca życia do 18. miesiąca życia. Okres obserwacji wynosił średnio 7 lat (od 5 do 20 lat). Wyniki zostały ocenione klinicznie według skali Magone, a radiologicznie według zmodyfikowanych kryteriów Komitetu Naukowego XXI Zjazdu PTOiTr. Klinicznie bardzo dobry i dobry wynik uzyskano w 47 stopach (72 proc.), radiologicznie w 32 stopach (49 proc.), dostateczny klinicznie w 8 stopach (12 proc.), a radiologicznie dostateczny w 22 stopach (34 proc.). Zły wynik uzyskano w obu ocenach w 11 stopach (17 proc.). W przedstawionym materiale nie obserwowano zaburzeń krążenia i powikłań związanych z opóźnionym gojeniem się ran. Technika ta umożliwia skuteczne odtworzenie prawidłowych warunków anatomicznych w obrębie operowanej stopy.

  Streszczenie angielskie: Clinical and radiological results of surgical treatment of congenital clubfeet by an antero-lateral approach first introduced by Sotirow in 1976 are presented. The aim of this paper was to assess long-term results of this preocedure on children (aged 5 - 15 months at the time of surgery). A series of 65 feet in 42 cases diagnosed with congenital talipes equinovarus was evaluated. Forty-two cases were treated conservatively with casts - changed on a weekly basis for 2 - 3 months and then every 2 weeks. Magone's score criteria were used to assess the method. Average follow-up was 7 years. Clinically 72 p.c. of the results were rated as excellent or good. We found the biggest problem during the Sotirow procedure was placiang the trochlea of the talus bone into his anatomical into its' anatomical position in the talo-crural joint. The method introduced by Sotirow seems to be highly effective and work applying. It enables a real elimination of soft-tissue contractures, which retains the deformity of the foot through an antero-lateral approach.


  4/12

  Tytuł oryginału: Własne doświadczenia w rozpoznawaniu i leczeniu złamań jarzmowo-szczękowych.
  Tytuł angielski: Our own experiences of the diagnosis and treatment of zygomaticomaxillary fractures.
  Autorzy: Krzymański Grzegorz, Brożyna Bogusław, Domański Wojciech, Przybysz Jan, Biernacka Barbara
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (4) s.222-228, il., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają metody diagnostyki i leczenia złamań jarzmowo-szczękowych u 262 chorych hospitalizowanych w latach 1985-2001. Wśród chorych było 236 mężczyzn i 26 kobiet. Złamaniom jarzmowo-szczękowym w 44 przypadkach towarzyszyły inne złamania kości czaszki twarzowej: złamania szczęki typu Le Fort - 32 przypadki, złamania żuchwy - 5, złamania kości nosa - 7 przypadków. Rozpoznanie ustalano na podstawie badania klinicznego i radiologicznego czaszki w projekcji Waltersa oraz w niektórych przypadkach KT. Najczęściej wykonywano repozycję zamkniętą (173 przypadki). W złamaniach wieloodłamowych, złamniach z zaburzeniami widzenia, złamaniach z ranami powłok twarzy oraz zastarzałych wykonano repozycję otwartą (97 przypadków). Uzyskane wyniki leczenia wskazyją, że w złamaniach jednoodłamowych repozycja hakiem jednozębnym jest wystarczającą, tanią i skuteczną metodą leczenia. W złamaniach wieloodłamowych, powikłanych i zastarzałych konieczne jest chirurgiczne zespolenie złamanych kości z zastosowaniem mini i mikropłytek, a w razie potrzeby rekonstrukcja dna oczodołu.

  Streszczenie angielskie: The authors present methods of diagnosis and treatment of zygomaticomaxillary fractures in 262 patients hospitalized in the years 1985-2001. The studied group included 236 males and 26 females. Zygomaticomaxillary fractures were accompanied in 44 cases by other fractures of the facial skeleton: maxillary fractures of Le Forte type - 32 cases, mandibular fractures - 5 cases, nasal bone fractures - 7 cases. The diagnosis was based on clinical examination and plain x-rays according to Waters' and, if nesessery, on CT of the skull. Most frequently, closed reposition was performed (173 cases), in comminuted fractures, fractures with disturbances of vision, fractures with wounds of the facial soft tissues and inveterate fractures, open reposition was carried out. The therapeutic results obtained demonstrate that in monofragment fractures, reposition with a one-prong hook is a sufficient, inexpensive and effective method of treatment. In multifragment, complicated and inveterate fractures, surgical union of fractured bones is needed with mini- and microplates and, if necessary, reconstruction of the orbital floor.


  5/12

  Tytuł oryginału: Kwasy tłuszczowe jako potencjalny element wspomagający terapię nowotworów.
  Tytuł angielski: Fatty acids as a potential adjuvant in cancer therapy.
  Autorzy: Przybyszewski Waldemar M., Wideł Maria
  Źródło: Post. Hig. 2002: 56 (5) s.589-602, il., bibliogr. [54] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,727

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • szczury
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: This review presents pro- and anticancer effects of fatty acids in vitro and in vivo. The epdiemiological and experimental data indicate that short-chain saturated and long-chain unsaturated omega-3 fatty acids exert protective effects against some cancers. In the contrary, omega-6 fatty acids are rather procancerous and can increase tumour proliferation. The possible mechanisms are still not fully understood and are very variable including: suppression of neoplastic transformation, direct cytotoxicity, apoptosis induction, antiangiogenicity etc. Experimental data indicate that fatty acid composition of cancer cells in cultures or in animals can be modified to make the cells more susceptible to lipid peroxidation, increasing the cell damage due to oxidant stress and make the cells more sensitive to chemotherapy. It is reasonable to suppose that fatty acids supplemetation can make an enrichment of traditional tools for modern anticancer strategies.


  6/12

  Tytuł oryginału: Skrypt do ćwiczeń z chemii medycznej dla studentów I roku wydziału lekarskiego i wydziału lekarsko-stomatologicznego : praca zbiorowa
  Autorzy: Ferens-Sieczkowska Mirosława, Gospodarek Aniela, Kątnik-Prastowska Iwona, Kłonowska Małgorzata, Kratz Ewa, Orczyk-Pawiłowicz Magdalena, Przybysz Magdalena, Pupek Małgorzata
  Źródło: - Wrocław, AM 2002, 120 s. : il., tab., 25 cm.
  Sygnatura GBL: 735,730


  7/12

  Tytuł oryginału: Regulacja procesów wewnątrzkomórkowych przez kwasy tłuszczowe i końcowe produkty peroksydacji lipidów.
  Tytuł angielski: Regulation of intracellular processes by fatty acids and end products of lipid peroxidation.
  Autorzy: Przybyszewski Waldemar M., Walichiewicz Piotr
  Źródło: Post. Hig. 2002: 56 (6) s.741-756, il., bibliogr. s. 753-756, sum.
  Sygnatura GBL: 301,727

  Streszczenie angielskie: Products of ingested fat metabolism and also products of lipid peroxidation influenced on genes expression being natural ligands for nuclear receptors functioning as a transcription factors. This situation creates possibilities of diet modification by type and amount of fat as an important element of cancer prevention and cancer therapy. Functioning and activity of PPARs indicating the way of controlling their activity by another ligands than that included in the diet. This is a base pharmacologic synthesis of a new class of specific drugs as an agonists for nuclear receptors of precisely defined histologic type of cancer.


  8/12

  Tytuł oryginału: Nasze doświadczenia w chirurgicznym leczeniu wad morfologicznych żuchwy.
  Tytuł angielski: Our experience in the surgical treatment of morphological malformations of the mandible.
  Autorzy: Krzymański Grzegorz, Domański Wojciech, Biernacka Barbara, Przybysz Jan, Brożyna Bogusław
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (9) s.569-578, il., tab., bibliogr. 24 poz.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W latach 1985-2000 w kLinie Chirurgii Szczękowo-Twarzowej WAM leczono 158 chorych z wadami morfologicznymi żuchwy. Wśród chorych było 115 mężczyzn i 43 kobiety. Najczęściej leczoną wadą była prognacja żuchwy - 133 chorych, następnie w kolejności retrognacja żuchwy - 8 chorych i zgryz otwarty - u 11 chorych oraz inne złożone wady szczękowo-żuchwowe u 6 chorych. W leczeniu stosowano ostektomię gałęzi lub trzonu żuchwy z dojścia zewnątrzustnego (98 chorych) lub wewnątrzustne strzałkowe rozszczepienie gałęzi metodą Obwegesera - Dal Ponta (60 chorych). Nasze doświadczenia wskazują, że wyniki korekcji wady żuchwy uzyskane przy zastosowaniu obu metod są porównywalne. Natomiast efekty estetyczne uzyskane metodą strzałkowego rozszczepienia gałęzi żuchwy są lepsze z uwagi na brak blizn skórnych i uszkodzeń gałęzi marginalnej nerwu twarzowego.

  Streszczenie angielskie: The study involved 158 patients with morphological malformations of the mandible treated in our department in the years 1985-2000. The studied group included 115 men and 43 women. The most frequently treated malformation was mandibular prognathism, observed in 133 patients, and then in decreasing order of incidence - mandibular retrognathism, found in eight cases, apertognathia in eight cases and other combined maxillo-mandibular malformations, found in six subjects. In the treatment, ostectomy of the mandibular ramus or body from an extraoral approach was performed, with union of the bone fragments with sutures or miniplates (98 patients), or intraoral sagittal splitting of the ramus by Obwegeser-Dal-Ponts method (60 patients) was carried out. The results of correcting morphological malformatons of the mandible by extraoral ostectomy of the mandibular ramus and by its intaroral sagittal splitting are similar. However, the aesthetic effects obtained by the method of sagittal splitting of the mandibular ramus we better in view of the absence of cutaneous scars and damage to the mandibular branch of the facial nerve.


  9/12

  Tytuł oryginału: Humoral and cellular response in children with past pertussis infection.
  Autorzy: Przybyszewski Michał, Grzybowska Krystyna, Banasik Małgorzata, Płaneta-Małecka Izabela, Zeman Krzysztof
  Źródło: Centr. Eur. J. Immunol. 2002: 27 (2) s.58-62, il., bibliogr. 32 poz.
  Sygnatura GBL: 313,243

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: In the 90-ies there has been observed an increased pertussis incidence rate, despite the high percentage of vaccination among the children's population, between 86 p.c. and 99 p.c., depending on the region. Up till now pertussis had been diagnosed mainly in infants and children aged between 2 and 5 but during the last decade the disease was diagnosed mainly in children above 5 years of age who underwent a full cycle of pertussis vaccination. In searching for the reasons of that epidemiologic situation there have been suggested changes in bacteria antigenicity, the phenomenon of the postvaccine immunity decrease, unjustified vaccination exemptions and a possibility of immunological system disorders. The study assess, selected parameters of cellular and humoral response together with the level of postvaccine antibodies resulting after immunization with specific vaccines in children with past pertussis.


  10/12

  Tytuł oryginału: Ocena stopnia ciężkości zaburzeń metabolicznych u dzieci z nowo rozpoznaną cukrzycą typu 1.
  Tytuł angielski: The metabolic disturbances intensity assessment in children with recently diagnosed IDDM.
  Autorzy: Charemska Dorota, Przybyszewski Borys, Klonowska Bożenna, Wazia Sebastian
  Źródło: Rocz. Med. 2002: 10 vol. 1 s.21-27, il., tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,391

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie angielskie: The objective of this study was to estimate the severity of metabolic disorders at onset in children with IDDM. Biochemical results taken at onset of IDDM were analysed in 151 children on their admission. Metabolic acidosis was found in 38,41 p.c. of those and ketoacidosis was confirmed in 19.21 p.c. children. Mean values of biochemical parameters are similar to those reported in the others European countries. The most severe changes of the acid-base balance parameters were pbserved in youngest children (1-4 y.o.) living in the rural areas (pH 7,22, HCO3-10,2 mmol/l, BE-16,06 mmol/l, p=0,05); this schould suggest that those children schould be watchfully observed and IDDM schould be always considered as a possible cause of any alarming symptoms which occur.


  11/12

  Tytuł oryginału: Objaw Vincenta - jego znaczenie diagnostyczne.
  Tytuł angielski: Vincent symptom - diagnostic significance.
  Autorzy: Przybysz Jan, Krzymański Grzegorz, Domański Wojciech, Brożyna Bogusław, Biernacka Barbara, Chloupek Aldona, Piętka Tomasz
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (12) s.802-807, il., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Izolowane zburzenia czucia w obrębie wargi dolnej mogą być wywołane wieloma przyczynami, w tym obecnością nowotworów żuchwy. Gdy uszkodzenie nerwu zębodołowego jest spowodowane przez guz naciekający żuchwę od zewnątrz, jego wykrycie jest łatwe i z reguły on jest rozpoznany wcześniej, nim dojdzie do porażenia nerwu zębodołowego dolnego. Natomiast w przypadku pierwotnego guza nowotworowego rozwijającego się w głębi kości, w bezpośrednim sąsiedztwie nerwu lub przerzutu nowotworu do żuchwy, pierwszym i początkowo jedynym objawem zmiany nowotworowej może być zniesienie czucia wargi dolnej. Opisano dwa przypadki chorych, u których pierwszym objawem obecności guza nowotworowego żuchwy były zaburzenia czucia w obrębie unerwienia nerwu zębodołowego dolnego. Podkreślono znaczenie diagnostyczne izolowanej neuropatii nerwu zębodołowego dolnego.

  Streszczenie angielskie: Isolated dysaesthesia of the lower lip can result from many different causes, including primary tumours and metastases in the mandible. In the case of a tumour that infiltrates the mandible from the neighbourhood, detection is easy and the diagnosis is usually made earlier, before the inferior alveolar nerve has been damaged. However in the case of a primary tumour developing within the bone, in the direct vicinity of the nerve, or in the case of metastasis to the mandibular bone, dysaesthesia of the lower lip can be the first and only symptom of the tumour. The authors describe two cases in which the first symptom of a mandibular tumour was dysaesthesia in the area innervated by the inferior alveolar nerve. The underline the diagnostic significance of isolated neuropathy of the inferior alveolar nerve.


  12/12

  Tytuł oryginału: Glikozylacja z zastosowaniem pochodnych 1-tiocukrów jako substratów.
  Tytuł angielski: Derivatives of 1-thiosugars as substrates in glycosylation reactions.
  Autorzy: Szeja Wiesław, Bugla Joanna, Niemiec Aleksandra, Pastuch Gabriela, Kasprzycka Anna, Ślusarczyk Anna, Wandzik Ilona, Bieg Tadeusz, Przybysz Bogdan, Bogusiak Jadwiga
  Źródło: Wiad. Chem. 2002: 56 (7/8) s.605-625, il., sum.
  Sygnatura GBL: 310,575

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Streszczenie angielskie: It was found that carbohydrate parts of complex glycosides may act as antigens or receptors for proteins, and these findings led to the discovery of the important role of carbohydrates in cell-cell recognition phenomena and cell differentiation. At the same time the methods of glycosylation rapid development. The present paper gives an overview of development of 1-thiosugar derivatives in oligosaccharide syntesis. In the first part of this review, recent results of the use of thioglycosides, dithocarbonates, dithiocarbamates and thiophosphatase as glycosyl donors and acceptors are presented. A survey of important methods for the synthesis of thiosugars is presented, followed by discussion of methods converting anomeric substituent into a good leaving group (activation) in nucleophilic substitution reaction. The mechanism and procedures, which provide stereoselective formation of 1,2-cis and 1,2-trans glycoside bond, are discussed. The versatility of 1-thiosugar derivatives in synthetic carbohydrate chemistry is illustrated by selective activation strategies. The most important synthetic methodologies of the synthesis of oligosaccharides like linear glycosylation strategy in step-by-step and multistep 'one-pot' sequence, 'armed-disarmed' glycosal donor, 'latent-active' glycosylation, orthogonal strategy are illustrated on several examples. The last part is devoted to methods for solid support oligosaccharide synthesis.

  stosując format: