Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PRZYBYLSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 23Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/23

Tytuł oryginału: Satysfakcja pacjentów z leczenia w Szpitalu św. Łukasza w Końskich w warunkach wprowadzonej reformy ochrony zdrowia : praca doktorska
Autorzy: Przybylski Wojciech, Wdowiak Leszek (promot.).; Akademia Medyczna Katedra Medycyny Rodzinnej, Zakład Zarządzania i Ekonomiki Ochrony Zdrowia w Lublinie
Źródło: 2002, [3], 163 k., [8] s. : il., tab., bibliogr. 141 poz., streszcz., sum., maszyn.
Sygnatura GBL: 45/21689

Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  2/23

  Tytuł oryginału: Wpływ ciepłej kardioplegii z krwią i kardioplegii krystaloidowej na funkcję mechaniczną i metaboliczną uszkodzonego niedokrwieniem mięśnia sercowego szczura : praca doktorska
  Autorzy: Przybylski Roman, Religa Zbigniew (promot.).; Human Biology Research Center, Hadassah University Hospital in Jerozolima, Izrael i Joseph Lunenfeld Cardiac Surgery Research Center, Hadassah University Hospital in Jerozolima, Instytut Kardiologiczny [w Warszawie]
  Źródło: [2002], [2], 85 k. : il., tab., bibliogr. 167 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20379

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  3/23

  Tytuł oryginału: Erytropoetyna w onkologii ginekologicznej.
  Tytuł angielski: Erythropoietin in gynecological oncology.
  Autorzy: Spaczyński Marek, Przybylski Marcin, Dańska Anna, Sodowski Krzysztof
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (2) s.96, 98, 102-104, il., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo
 • farmacja
 • toksykologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Nowotwory narządów płciowych u kobiet stają się coraz poważniejszym problemem zarówno dla ginekologów, jak i onkologów. Stały wzrost liczby zachorowań zmusza do poszukiwania coraz nowszych metod wczesnego wykrywania, jak i doskonalszego leczenia pacjentek dotkniętych chorobami nowotworowymi. Jednym z istotnych osiągnięć przyczyniających się do polepszenia wyników leczenia w onkologii ginekologicznej było wprowadzenie do lecznictwa ludzkiej rekombinowanej erytropoetyny (rhEpo). W przebiegu chorób o podłożu nowotworowym dochodzi do upośledzenia produkcji tego białka w organizmie. Prowadzi to do rozwoju niedokrwistości wtórnej, która często zmusza do przerwania leczenia. Taka korekta planu leczenia raka negatyuwnie odbija się na uzyskiwanych wynikach. Nie bez znaczenia pozostaje też jakość życia pacjentek. Rosnace trudności i koszty pozyskiwania preparatów krwiopochodnych oraz ryzyko ich stosowania dodatkowo promują stosowanie cytokin krwiotwórczych, w tym rhEpo. Artykuł jest próbą zapoznania czytelnika z podstawami mechanizmów leżących u podłoża rozwoju anemii nowotworowej i jej wpływu na chorobe zasadniczą. W oparciu o doświadczenia własne i doniesienia piśmiennictwa światowego przedstawiono zasady leczenia preparatami ludzkiej rekombinowanej erytropoetyny, ze szczególnym uwzględnieniem jej wykorzystania w raku jajnika.

  Streszczenie angielskie: Malignant neoplasms of female genital organs remain more and more important problem and difficulty for both gynecologists and oncologists. The increasing number of cancer patients makes search for better methods of early detection and more effective treatment. Anaemia is frequently seen in nonmhaematological malignancies, and is associated with poor tumor oxygenation, debillating fatique, subsequent reduced quality of life, and limitation of further therapy. An important issue, which has not been sufficient evaluated, is that anaemia also may adversely influence the outcome of cancer treatment. Although oncologists realize thAt patients suffer from fatigue, the understanding of etiology and possible interventions seldom seems to be put into the practice and has not been implemented in the routine management of cancer anaemia. The pathogenesis of anaemia is multifactorial, including tumor disease and cancer treatment, and resembles anaemia in other chronic diseases. Anaemia is traditionally treated by transfusions with an immediate but transient effect on haemoglobulin levels. The introduction of erythropoietin (EPO) now offers a new approach to mariage anaemia by acting on patients own blood cells and thus avoiding the risks and problems associated with transfusions. EPO is well tolerated and approximately 60 p.c. of patients treated respond with increased haemoglobin levels, reduced fatigue and obviously increased quality of life. This paper summarised the present evidence-based knowledge regarding cancer-related anaemia and the use of erythropoietin in gynecological malignancies....


  4/23

  Tytuł oryginału: Płytka podporowo-stabilizująca do leczenia złamań nasady dalszej kości promieniowej.
  Tytuł angielski: Supporting stabilising plate in treatment of fractures of the distal epiphysis of the radius.
  Autorzy: Minta Przemysław, Przybylski Jerzy
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (4) s.381-384, il., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawili płytkę we własnej modyfikacji przydatną do leczenia wieloodłamowych złamań nasady dalszej kości promieniowej. Istotną zaletą metody jest prosta technika operacyjna i podjęcie wczesnej rehabilitacji bez stosowania unieruchomienia zewnętrznego. Zadawalające wyniki leczenia uzyskane u 21 operowanych chorych zachęcają do dalszego stosowania przedstawionej metody.

  Streszczenie angielskie: The authors present a modified plate for stabilisation of compound fractures of the distal radius. The main advantages are: the simplicity of the operative technique and the possibility of early rehabilitation without any external fixation. The satisfactory results encourage further application of this technique.


  5/23

  Tytuł oryginału: Diagnostyka wczesnych stanów przedrakowych oraz raka piersi.
  Tytuł angielski: Diagnostics of early precancerous condition and breast cancer.
  Autorzy: Budner Marek, Ruhland Frank, Przybylski Marcin, Spaczyński Marek
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (5) s.288, 290, 292, 294-299, il., tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Problem: Ocena wartości diagnostycznej mammografii i ultrasonografii niewyczuwalnych palpacyjnie zmian w sutku oraz wartości obydwu metod badawczych w postępowaniu przed- i śródoperacyjnym (proces znakowania zmian, badanie mammograficzne oraz ultrasonograficzne preparatu operacyjnego, biopsja sztancowa). Materiał i metoda: W okresie od 16.06.1995 r. do 11.08.1997 r. u 199 pacjentek w wieku 29-85 lat (średnia wieku 53,6 lat) pobrano wycinki z piersi, z miejsc podejrzanych w badaniach obrazowych, a niebadalnych palpacyjnie. Oceny wartości metod obrazowych dokonano poprzez wyliczenie czułości swoistości oraz negatywnej i pozytywnej wartości predykcyjnej na podstawie uzyskanych wyników badania histopatologicznego materiału tkankowego. Wyniki: W badaniu histopatologicznym potwierdzono 33 inwazyjne raki, 6 raków przewodowych in situ (DCIS - ductal carcinoma in situ) oraz 160 zmian niezłośliwych sutka. 28 przypadków (84,8 proc.) raka inwazyjnego sutka wykryto mammograficznie. W 26 przypadkach znalazło to potwierdzenie w obrazie ultrasonograficznym. Zdiagnozowane wyłącznie w badaniu mammograficznym 2 inwazyjne raki sutka okazały się wczesnoinwazyjnymi rakami piersi w stadium pT1a (inwazyjny rak przewodowy przewodu mlecznego) oraz pT1b (inwazyjny rak przewodu mlecznego). W 5 przypadkach (15,2 proc.) raka sutka wykryto jedynie w ultrasonografii, z czego tylko jeden został wtórnie potwierdzony w obrazie mammograficznym .Cztery raki piersi wykryto więc wyłącznie dzięku ...

  Streszczenie angielskie: Problem: Evaluation of the diagnostic value of mammography and sonomamography in impalpable breast lesions and the value of both methods in pre and intra surgical diagnostic procedures (breast lesion marking process, mammography and somomammography of tisue samples from surgery, high speed biopsy). Material and methods: From 16th of June 1995 up to 11th of August 1997 199 patient age 29 to 85 years (mean age 53.6 years) underwent breast surgery. In each case, no palpable lesion was detected though suspicion had been raised by visualization diagnostic methods. Visualizing diagnostic methods were evaluated by calculating their sensitivity, specificty and both positive and negative predictive value on base of tissue histopatological results. Results: 33 invasive carcinomas, 6 ductal carcinomas "in situ" and 160 benign breast tumors were confirmed by histopatological examination. 28 cases (84.8 p.c.) of invasive breast cancer were diagnosed by mammography, 26 of which were confirmed by sonomammography. Two invasive breast cancers diagnosed by mammography only, were early invasive breast cancer stage pT1a (invasive ductal cancer of mammal duct) and stage pT1b (invasive cancer of mammal duct). 5 cases of breast cancer (15.2 p.c.) were diagnosed by sonomammography, while only one was confirmed by mammography. Breast cancer was diagnosed by sonomammography in 3 premenopausal and one postmenopausal women. Sensitivity of mammography and sonomammography was 87 p.c. Combination ...


  6/23

  Tytuł oryginału: Radiofrequency catheter ablation in patients with focal ventricular arrhythmias.
  Tytuł polski: Leczenie komorowych ogniskowych zaburzeń rytmu serca metodą ablacji elektrycznej.
  Autorzy: Sterliński Maciej, Pytkowski Mariusz, Maciąg Aleksander, Przybylski Andrzej, Matar Azzam, Kraska Alicja, Wolski Piotr, Szwed Hanna
  Opracowanie edytorskie: Trusz-Gluza Maria (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (7) s.1-15, il., tab., bibliogr. 11 poz. + bibliogr. 4 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. Focal ventricular arrhythmias (FVA) are relatively rare and account for 4 p.c. of all patients with ventricular arrhythmias. Because antiarrhythmic therapy often fails, other methods have gained considerable interest. They include radiofrequency ablation (RFA) and, less often, implantation of cardioverter-defibrillator (ICD), antiarrhythmic surgery or a combination of these methods. Aim. To assess the safety anf efficacy of RFA in patients with FVA. Methods. Between 1998-2001, twenty six patients (16 females, 10 males) aged 21-64 years (mean 43.5ń12.4 years) underwent RFA because of recurrent, symptomatic and drug-refractory FVA. All the patients underwent FRA based on the earliest ventricular activation during tachyarrhythmia and/or the concordance of the morphology of paced QRS during sinus rhythm with QRS morphology durting arrhythmia in all 12 ECG leads. Total efficacy of the procedure was defined as the complete elimination of both spontaneous and induced arrhythmia of the morphology identical with that of clinical arrhythmia. Partial success was defined when a substantial reduction in the frequency and quantity of arrhythmia was achieved becoming suppressible with antiarrhythmic treatment. Results. In total, 33 RFA sessions were performed. The number of 60-second RF current applications ranged from 8 to 35 (mean 17) and the fluoroscopy time varied between 18 and 79 minutes (mean 36.3 minutes). Immediate success was achieved in 22 patients. During the long-term follow-up lasting for 16.5ń4 months (range 2-40 months), 21 (81 p.c.) patients had no recurrences...


  7/23

  Tytuł oryginału: Znaczenie porównawcze badań odontologicznych w całokształcie postępowania identyfikacyjnego na podstawie czaszki.
  Tytuł angielski: The importance of comparative odontological research in the whole entirety of identification proceedings on the base of the skull.
  Autorzy: Lorkiewicz-Muszyńska Dorota, Przybylski Zygmunt
  Źródło: Arch. Med. Sąd. 2002: 52 (1) s.7-19, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,812

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Na całokształt kompleksowych porównawczych badań identyfikacyjnych na podstawie czaszki składa się szereg szczegółowych badań z zakresu m.in. anatomii, antropologii, odontologii czy też chirurgii. Zakres prowadzonych badań zależy przede wszystkim od dostępnego i zgromadzonego materiału porównawczego. W pracy szczególną uwagę poświęcono jednemu z etapów postępowania identyfikacyjnego, a mianowicie porównawczym badaniom odontologicznym. Celem jest podkreślenie ich wagi w całokształcie prowadzonych kompleksowo badań identyfikacyjnych na podstawie czaszki, jak i znaczenia prwaidłowego i skrupulatnego prowadzenia dokumentacji stomatologicznej dla potrzeb medycyny sądowej.

  Streszczenie angielskie: The complex comparative identyfication studies based on skull analysis include a number of detailed tests of anatomy, anthropology, odontology and surgery. The range of tests performed depends primarily on the type of collected comparative material. In the paper, paricular attention has been devoted to one of stages of the identification procedure, i.e. to comparative odontological tests. An attempt has been made to underline their importance in the set of complex identification studies, based on the skull, and to accentuate the importance of appropriate and very accurate dental records for the forensic-medical applications.


  8/23

  Tytuł oryginału: Rola implantowanych kardiowerterów-defibrylatorów w leczeniu komorowych zaburzeń rytmu serca.
  Tytuł angielski: Implantable cardioverter defibrillators in the treatment of malignant ventricular arrhythmias.
  Autorzy: Przybylski Andrzej, Kurowski Andrzej, Lewandowski Michał, Sterliński Maciej, Pytkowski Mariusz, Szwed Hanna
  Źródło: Post. Nauk Med. 2002: 15 (1) s.99-103, tab., bibliogr. 36 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,828

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Impalntowane kardiowertery defibrylatory odgrywają coraz większe znaczenie w zapobieganiu nagłym zgonom sercowym. Wyniki wieloośrodkowych badań wykazują przewagę wszczepienia defibrylatora nad farmakoterapią. Dotyczy to przede wszystkim chorych po przebytym zatrzymaniu w mechanizmie częstoskurczu komorowego lub migotania komór, jednak wykazano również korzystny wpływ tej metody w profilaktyce pierwotnej nagłego zgonu. Do rozszerzenia wskazań przyczynił się niewątpliwie również postęp technologiczny. W pracy omówiono historię i ewolucję kardiowerterów defibrylatorów oraz przedstawiono współczesne poglądy na rolę tej metody leczenia u chorych z komorowymi zaburzeniami rytmu serca. Omówiono również powikłania tej formy terapii, zwracając uwagę na niewłaściwe wyładowania.

  Streszczenie angielskie: Implantable cardioverter defibrillators (ICD) are of increasing importance in the prevention of sudden cardiac death. The results of multicenter studies reveald the superiority of this method in comparison to pharmacotherapy. Especially it has been shown in survivors of ventricular tachycardia or fibrilation, but they seem to be effective also in primary prevention. Technological progress also influenced the development of ICD therapy. In the paper we discussed the history and evolution of ICD therapy. The present opinions about indications for the implantation and the role in the treatment of patients with ventricular arrythmia.


  9/23

  Tytuł oryginału: Surgical microwave ablation of atrial fibrillation in mitral valve disease.
  Tytuł polski: Leczenie migotania przedsionków w wadzie zastawki mitralnej. Chirugiczna ablacja mikrofalowa. Doświadczenia własne.
  Autorzy: Zembala Marian, Kalarus Zbigniew, Lenarczyk Radosław, Puszczewicz Dariusz, Przybylski Roman, Pacholewicz Jerzy, Kukulski Tomasz, Foremny Jerzy, Średniawa Beata, Knapik Piotr, Gąsior Mariusz, Poloński Lech
  Opracowanie edytorskie: Woś Stanisław (koment.), Walczak Franciszek (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (9) s.223-232, il., tab., bibliogr. 18 poz. + bibliogr. 5 poz. - 8 Kongres pt. Postępy w kardiochirurgii i torakochirurgii Miami 23-26.01. 2002 - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. Spontaneous sinus rhythm restoration during one year follow-up is observed in only 15-18 p.c. of patients following surgical correction of mitral valve disease. Surgical ablation of permanent atrail fibrillation (AF) in patients undergoing mitral valve surgery is a new and effective method of sinus rhythm restoration in the majority of patients. Aim. To assess early and long-term safety and efficacy of surgical microwave ablation of AF in patietns with a significant mitral valve disease undergoing surgical correction. Methods. The study group consisted of 32 patietns (19 females, 13 males, mean age 55.2 ń 8.6 years) with significant mitral valve disorder and persistent AF who underwent surgical correction of the valvular disease and microwave ablation in the left atrium. Application line was performed between all the pulmonary vein ostia and betweeen the left pulmonary vein ostium and mitral annulus. Results. None of the patients developed major peri-operative complications. At discharge, 27 (84.4 p.c.) patients had sinus rhythm. During mean eigh-moonth follow-up AF recurrence was observed in 3 (9.4 p.c.) patients whereas the remaining24 (75 p.c.) patietns maintained sinus rhythm. Conclusions. Surgical microwave ablation of AF in patients undergoing mitral valve repair is safe and effective - 75 p.c. of patients maintain sinus rhythm during a long-term follow-up period. Factors influencing the efficacy of this method are complex and need further evaluation.


  10/23

  Tytuł oryginału: Novel competitive PCR methods for quantitation of T-cell receptor delta (TCRD) gene rearrangements.
  Autorzy: Masternak Michał M., Przybylski Grzegorz K., Smoczkiewicz Paweł, Płotek Włodzimierz, Kowalczyk Dariusz W., Nowak Jerzy S.
  Źródło: J. Appl. Genet. 2002: 43 (2) s.235-244, il., tab., bibliogr. s. 242-244
  Sygnatura GBL: 305,055

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Since the invention of the polymerase chain reaction (PCR) several quantitative PCR-based approaches have been described. Recently, the real-time PCR method became a standard in quantitative PCR, althrough high costs of the necessary equipment and reagents make it unaffordable for many laboratories. In this paper we describe to novel competitive PCR techniques, which were used to determine the frequency of T-cell receptor delta gene (TCRD) rearrangements in peripheral blood leukocytes. In the referrence gene competitive PCR (rgc-PCR) the rearranged TCRD gene competes with the reference gene (RAG1) for common reagents (dNTPs and Taq polymerase). The intensity ratio of amplification products, TCRD/RAG1, corresponds to the portion of cells containing a rerrangement. A series of reactions was performed, in which RAG1 primers were added to the PCR after different numbers of cycles. On the basis of the number of cycles needs to obtain equal band intensity, the frequency of cells containing a rerrangement was calculated. In the common primer competitive PCR (cpc-PCR), two gene rearragements. Vë1-Jë1 and Vë2-Jë1, compete for the common Jë1 primer. The competing genes are amplified from the same genomic DNA template; therefore unlinke in the method using the internal competitor, the results are not affected by the quantity of quality of the analysed sample. We showed that the rgc-PCR and cpc-PCR are reliable ang give reproducible results. The methods do not require any expensive equipment or reagents, and can be used to determine the frequency of gene rearrangement.


  11/23

  Tytuł oryginału: Atrial resynchronization in patients after heart transplantation.
  Autorzy: Kutarski Andrzej, Zakliczyński Michał, Oleszczak Krzysztof, Kuśnierz Jacek, Lech Bogdan, Wojarski Jacek, Kalarus Zbigniew, Przybylski Roman, Widomska-Czekajska Teresa, Religa Zbigniew, Zembala Marian
  Źródło: Ann. Transplant. 2002: 7 (2) s.11-17, il., tab., bibliogr. 23 poz.
  Sygnatura GBL: 313,259

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Lower-Shumway technique (atrioatrial anastomosis) is the most frequently used technique for orthotopic heart transplantation and such a patient has two right atria and two sinus nodes. Sinus node dysfunction (SND) is a frequent finding in pts. after OHT; taking advantage of the frequency of innervated sinus node of recipient's atrial remnant as a natural biosensor for triggered pacing of donor atrium is an interesting option for these pts. The aims of our study: 1. the analysis of possibility of utility of recipient atrial sinus node as natural biosensor for triggered donor atrium permanent pacing in transplanted patients with SND. 2. the evaluation of pacing and sensing conditions of the recipient's atrium in the some pts. 3. long-term observation of effectiveness A2A2T(/D) pacing mode. Methods. 10 out of 37 pts. received A2A2T (8 pts.) and A2A2T/D (2 pts) pacing systems. In pts. with NSR of recipients atrium, we evaluated acceleration of its frequency during slight exercise and atropine. Results. In recipient's atrium among 37 pts we recognized NSR only in 15/37 pts.; in the remaining 22 pts. we found: sinus bradycardia - in 3, atrial flutter - in 3, low voltage AF - in 12 and no electrical activity - in 4 pts. Positive response to isometric exercise and atropine was observed in 12/15 pts. and 8 of them received A2A2T or A2A2T/D pacing system. We found much better sensing and pacing conditions in donor (A wave 2,1 mV, p. threshold 0,8 V) than in recipient atrium (1,1 mV and 1,4 V respectively)...


  12/23

  Tytuł oryginału: Prawno-etyczna problematyka w położnictwie i ginekologii.
  Tytuł angielski: Ethical and legal problems in obstetrics and gynecology.
  Autorzy: Przybylski Zygmunt, Słomko Zbigniew
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 35 s.7-26
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  13/23

  Tytuł oryginału: Zakażenia - wybrane fragmenty akt sądowych.
  Tytuł angielski: Infections.
  Autorzy: Słomko Zbigniew, Przybylski Zygmunt
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 35 s.32-107
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • ginekologia i położnictwo
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  14/23

  Tytuł oryginału: Kanały potasowe i białka SUR - fakty i perspektywy.
  Autorzy: Przybylski Jacek, Papierski Klaudiusz
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 supl. 1: III Warszawskie Dni Farmakologii, Farmakoterapii i Farmakoekonomiki 2001 - materiały z konferencji s.69-73, il., bibliogr. 23 poz. - 3 Warszawskie Dni Farmakologii, Farmakoterapii i Farmakoekonomiki Warszawa 06-08.06. 2001
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  15/23

  Tytuł oryginału: Risk of thromboembolic complications in patients with permanent atrial fibrillation undergoing cardioverter-defibrillator implantation.
  Tytuł polski: Ryzyko powikłań zatorowych w trakcie wszczepiania kardiowertera defibrylatora u chorych z utrwalonym migotaniem przedsionków.
  Autorzy: Przybylski Andrzej, Sterliński Maciej, Lewandowski Michał, Srzednicki Marek, Wolski Piotr, Maciąg Aleksander, Pytkowski Mariusz, Kowalik Ilona, Szwed Hanna
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (10) s.306-312, il., tab., bibliogr. 11 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Background. Cardioversion of atrial fibrillation (AF) carriers the risk of thromboembolic complications and therefore, anticoagulation therapy is routinely administered before and after this procedure. In patients with permanent AF who undergo implantation of cardioverter-defibrillatot (ICD), antocoagulants are usually withdrawn during the perioperative period. However, in some patients sinus rhythm may be restored during defibrillation thereshold (DTF) testing which patentially may increase the risk of thrombpembolic complications. Aim. To assess the frequaency of sinus rhythm restoration during ICD implantation in patients with permanent AF and the rate of both thromboembolic evants and local bleeding complications which may occur due to temporary withdrawal of anticoagulation therapy and its re-initiation early after the procedure. Methods. Permanent AF was present in 23 (12 p.c.) of 193 patients selected for ICD implantation. All patients received prolonged oral anticoagulation according to the generally accepted standards. Anticoagulation therapy was stopped few days before the procedure and replaced by low molecular weight heparin which as administered up to 24 hours before ICD implantation and re-initiated 12-24 hours afterwards. Results. During DDFT testing sinus rhyth, was restored in 5 (21.7 p.c.) patients with AF. Clinical and DFT characteristics were similar in those who were converted to sinus rhythm and those who remained in AF. No thromboembolic events were noted in either group. Local haematoma at site of ICD implantation occurred in two (8 p.c.) patients...


  16/23

  Tytuł oryginału: Uszkodzenie mięśnia sercowego o niejasnej etiologii przyczyną ustawicznego częstoskurczu z lewej komory wyzwalającego migotanie komór.
  Tytuł angielski: Permanent left ventricular tachycardia degenerating in ventricular fibrillation.
  Autorzy: Szumowski Łukasz, Walczak Franciszek, Koźluk Edward, Kępski Roman, Szufladowicz Ewa, Stępińska Janina, Szajewski Tomasz, Przybylski Andrzej, Szwed Hanna
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (12) s.597-601, il., bibliogr. 7 poz.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska


  17/23

  Tytuł oryginału: Kilka uwag o biomechanice okolicy lędźwiowo-krzyżowej kręgosłupa u człowieka.
  Autorzy: Przybylski Jerzy
  Źródło: Med. Man. 2002: 6 (3/4) s.60-61, bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 313,375

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  18/23

  Tytuł oryginału: Ocena częstości występowania atopii u dzieci z przerostem migdałka gardłowego.
  Tytuł angielski: The occurrence of atopy in childern with adenoid hypertrophy.
  Autorzy: Modrzyński Marek, Zawisza Edward, Rapiejko Piotr, Przybylski Grzegorz, Królikiewicz Janusz, Lipiec Agnieszka
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (12) s.1003-1006, tab., bibliogr. 42 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Alergizacja dróg oddechowych zapoczątkowana zostaje w obrębie ich błony śluzowej. Narządem limfatycznym zlokalizowanym w bezpośredniej bliskości błony śluzowej nosa jest migdałek gardłowy. Przerost migdałka gardłowego (PM) jest u dzieci częstym schorzeniem, jednak jego związek z atopią jest rzadko analizowany. W celu zbadania wpływu atopii na PM przebadaliśmy 134 dzieci w wieku od 4 do 8 lat (przeciętna wieku 5,4 lat), u których występował PM. W analizowanej grupie 102 dzieci miało trudności w oddychaniu nosem u 61 występowały nawracające zapalenia dróg oddechowych, u 51 nawracające zapalenia ucha, u 40 zaburzenia słuchu. Na podstawie badania alergologicznego u 30,6 proc. dzieci wykryto atopię - 41 spośród 134 badanych dzieci miało dodatnie punktowe testy skórne, głównie na alergeny pyłkowe i roztoczowe. Wśród tych pacjentów specyficzne przeciwciała IgE w surowicy udało się wykryć w 87 proc. przypadków. Podwyższony poziom całkowitych IgE stwierdzono natomiast tylko u ok. 17 proc. badanych, a podwyższoną eozynofilię u 8,5 proc. Część dzieci została zakwalifikowana do adenotomii i wykonane było u nich badanie histopatologiczne usuniętej tkanki. U części dzieci zastosowano leczenie zachowawcze. Wnioski: Praca pokazuje, że alergia i nadwrażliwość na różne typy alergenów jest ważnym czynnikiem ryzyka w powstawaniu przerostu migdałka gardłowego, szczególnie większego stopnia, przez co wczesne leczenie chorób alergicznych może przyczynić się do zmniejszenia częstości występowania PM.

  Streszczenie angielskie: Allergic sensitization of the airways occurs in ther mucosa. The lymphatic structure closest to the nasal mucosa is the adenoid. Adenoid hypertrophy (AH) may cause significant morbidity in children but its relationshipto atopy has not been intensively studied. To examine te influence of atopy on the adenoid hypertrophy we studied 134 chidlren ages 4 to 8 years, with an average age of 5.4 who had AH. In the analysed group 102 children suffered from difficulty in nose breathing, 61 of children from recurrent upper respiratory tract infections, 51 from recurrent otitis and 40 from hearing disorders. On the basis of allergic and immunological examinations, in 30.6 p.c. atopy was confirmed - 41 out of 134 children showed positive skin test for allergy, mostly to different kinds of pollen or house dust. From these positive patients the respective allergens could be determined by RAST tests in serum of 87 p.c. Increased total IgE level in serum was confirmed only in 17.5 p.c. 8.5 p.c. of children showed peripherial blood eosinophila. Some children were qualified for adenotomy and removed adenoid was examined histopahtologically. Pharmacological treatment was also recommended. Conclusions: The study shows that allergy and sensivity to different kinds of allergens is an important risik factor for a greater degree of AH in children. Therefore, early prevention of exposure to them may help reduce occurence of AH.


  19/23

  Tytuł oryginału: Immunoterapia swoista w leczeniu zespołu alergii jamy ustnej u chorych uczulonych na pyłki drzew.
  Tytuł angielski: Specific-pollen immunotherapy in the treatment of oral allergy syndrome in patients with tree pollen hypersensitivity.
  Autorzy: Modrzyński Marek, Zawisza Edward, Rapiejko Piotr, Przybylski Grzegorz
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (12) s.1007-1010, bibliogr. 55 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Na przestrzeni trzech ostatnich dziesięcioleci wielu autorów opisywało powiązania pomiędzy nadwrażliwością na pyłki roślin oraz owoce i warzywa. Najwięcej jest pacjentów z alergią na pyłek brzozy, którzy reagują patologicznie na jabłka i inne jadalne części roślin. Główny alergen pyłku brzozy, Bet v 1 oraz główny alergen jabłka Mal d 1 jak też inne alergeny wykazują daleko posuniętą homologię. Powstaje więc pytanie, w jakim stopniu odczulanie pyłkiem brzozy może złagodzić objawy alergii jamy ustnej wywoływane przez jabłko. Badanie zostało przeprowadzone z udziałęm 27 pacjentów uczulonych na pyłek brzozy, którzy mieli objawy OAS (oral allergy syndrom) po zjedzeniu jabłek i byli odczulani swoiście przez okres 24 do 36 miesięcy. Ośmioosobowa grupa pacjentów nieodczulanych stanowiła kontrolę. W wyniku odczulania szesnastu chorych (59 proc.) odnotowało zmniejszenie (37 proc.) lub całkowite ustąpienie (22 proc.) objawów OAS. Wniosek: Immunoterapia z użyciem szczepionek pyłkowych może prowadzić do znacznej redukcji objawów OAS; poprawa kliniczna nie jest równoległa w odniesieniu do zmian stężeń sIgE w surowicy krwi i do wyników punktowych testów skórnych.

  Streszczenie angielskie: Over the last three decades several authors have described the existence of an association between sensitivity to different pollens and senstivity to diverse edible vegetables. most patients with birch pollen allergy report oral allergy symptoms symptoms after eating fresh apples and other vegetable foods. Major birch pollen and apple allergens, Bet v 1 and Mal d 1, and other ntigens are highly homologous; as a consequence, pollen-specific immunotherapy (SIT) might be expected to improve apple hypersensitivity. A prospective study was carried out in 27 birch pollen-sensitivie patients with apple-induced OAS (oral allergy syndrom) who received injection immunotherapy for 24, or 36 months. Eight patients not submitted to SIT and followed up for 24 - 36 months were used as a control. Sixteen patients (59 p.c.) reproted a significant reduction (37 p.c.) or a total disappearance (22 p.c.) of OAS symptoms after SIT. COnclusion: SIT with birch pollen extracts effectively reduces clinical apple sensitivity in some cases; these effects are not paralleled by a similar reduciton of specific IgE and skin reactivity.


  20/23

  Tytuł oryginału: Influence of the stimulation of carotid body chemoreceptors on the gastric mucosal blood flow in artificially ventilated and spontaneously breathing rats.
  Autorzy: Siński M., Kowalczyk P., Stolarczyk A., Sawionek Ł., Przybylski J.
  Źródło: J. Physiol. Pharmacol. 2002: 53 (3) s.359-369, il., tab., bibliogr. 25 poz.
  Sygnatura GBL: 302,092

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: The cardiovascular effects of the stimulation of arterial chemoreceptors are different in spontaneously breathing and artificially ventilated animals. Respiratory failure and long term sojourn a high altitude coincide frequently of gastric ulceration. In both these situations a profound stimulation of arterial chemoreceptors is present. The purpose of the paper was to investigate the reflex effect of stimulation caroid chemoreceptors on gastric mucosal blood flow in the rat. Arterial chemoreceptors were stimulated by two methods (I) substitution gas mixture of 10 p.c. oxygen in nitrogen for room air and (II) direct injection of acid saline (0,05 ml, pH + 6.8) into the distal part of left common carotid artery. In artificially ventilated rats stimulation of arterial chemoreceptors caused significant increase in gastric mucosal vascular resistance, accompanied by marked decline in blood flow. This effect was mediated by adrenergic mechanism. On the contrary to artificially ventilated rats, decline of gastric mucosal vascular resistance with concomitant increase in blood flow was in spontaneously breathing animals. This effect was not abolished either by phentolamine or atropine. As vasodilatatory effect of arterial chemoreceptors stimulation was abolished by bilateral vagotomy, we postulate that non adrenergic and non cholinergic vagal fibers mediate observed vascular changes in gastric mucosa in spontaneously breating rats. We hypothesize that in artificially ventilated patients with respiratory failure stimulation of ...


  21/23

  Tytuł oryginału: Położnictwo i ginekologia : podręcznik dla studentów
  Autorzy: Banaszewski Szymon, Biczysko Romuald, Brązert Jacek, Bręborowicz Grzegorz H., Chmielnicka-Kopaczyk Maria, Cyganek Anna, Cymerys Zbigniew, Czerniak Tomasz, Derwich Krzysztof, Drews Krzysztof, Dubiel Mariusz, Ejmocka-Ambroziak Anna, Galicki Tomasz, Głyda Andrzej, Jasiński Piotr, Jędrzejczak Piotr, Kądziołka Przemysław, Kempiak Joanna, Kędzia Helena, Kołodziejczyk Beata, Kopaczyk Andrzej, Kordel Krzysztof, Kruszyński Zdzisław, Kubiaczyk-Paluch Beata, Kurpisz Maciej, Łuczak-Wawrzyniak Jadwiga, Marianowski Longin, Markwitz Wiesław, Mróz Małgorzata, Obara Marian, Opala Tomasz, Pawelczyk Leszek, Pisarska-Krawczyk Magdalena, Pisarski Tadeusz, Przybylski Zygmunt, Sajdak Stefan, Skrzypczak Jana, Spaczyński Marek, Szczapa Jerzy, Szczepańska Małgorzata, Szpakowska-Rzymska Iwona, Szymanowski Krzysztof, Urbaniak Tomasz, Wielgoś Mirosław, Wilczak Maciej
  Opracowanie edytorskie: Pisarski Tadeusz (red.).
  Wydanie: - Wyd. 4 unowocz
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, XI, [1], 884, [1] s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 736,519

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  22/23

  Tytuł oryginału: Wpływ nadciśnienia tętniczego na wczesne i odległe wyniki pomostowania tętnic wieńcowych.
  Tytuł angielski: The influence of systemic hypertension on short-term and long-term outcome after coronary artery bypass graft surgery.
  Autorzy: Szyguła-Jurkiewicz Bożena, Wilczek Krzysztof, Jarski Piotr, Gąsior Mariusz, Przybylski Roman, Pacholewicz Jerzy, Ryfiński Bogdan, Hudzik Bartosz, Zembala Marian, Poloński Lech
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (6) s.521-528, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Pomostowanie tętnic wieńcowych (CABG) stanowi 80 proc. wszystkich zabiegów kardiochirurgicznych. Celem pracy jest analiza częstości ostrych epizodów sercowych u chorych z nadciśnieniem tętniczym, którzy przebyli zabieg CABG. Materiał i metody: Analizie poddano 296 chorych w wieku 56,4 ń 7,9 lat: 58 kobiet (19,6 proc.) i 238 mężczyzn (80,4 proc.) hospitalizowanych w III Katedrze i Oddziale Klinicznym Kardiologii Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu w latach 1998-2000 i poddanych zabiegowi CABG. U 195 spośród nich występowało wieloletnie nadciśnienie tętnicze. Z pacjentami lub ich rodziną kontaktowano się telefonicznie, a następnie przesyłano im do wypełnienia ankietę. Wyniki: Śmiertelność wewnątrzszpitalna w całej grupie badanych (n = 296) wynosiła 3,7 proc., śmiertelność 30-dniowa - 4,4 proc., śmiertelność całkowita w obserwacji 2-letniej - 5,7 proc. W grupie chorych z nadciśnieniem tętniczym stwierdzono znamiennie wyższą częstość zgonów (p = 0,035). W obserwacji 30-dniowej u pacjentów z nadciśnieniem stwierdzono 11 zgonów (5,6 proc.); 10 spośród nich wystąpiło w okresie wewnątrzszpitalnym, a jeden po wypisaniu ze szpitala. W tym samym czasie u pacjentów bez nadciśnienia zanotowano 2 zgony (2 proc.; p 0,03) - jeden wewnątrzszpitalny i jeden po wypisaniu chorego ze szpitala. Zawały serca u osób z nadciśnieniem tętniczym występowały u 3,1 proc. (u chorych bez nadciśnienia - 2 proc.), konieczność ponownej hospitalizacji wynosiła odpowiednio 13,3 proc. vs. 7 proc., PTCA - 2,5 proc. vs. 1 proc., a częstość dławicy niestabilnej - 3,1 proc. vs. 1 proc...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Coronary artery by-pass grafting (CABG) constitutes over 80 p.c. of all cardiac surgery procedures. The aim of this study was to evaluate the occurence of acute coronary episodes in hypertensive patients after CABG. Material and methods: A total of 296 consecutive patietns aged 56 ń 7.9 years: 236 (80.4 p.c.) males and 58 (19.6 p.c.) females, hosptialised and analysed between 1998 and 2000 in the III-rd Department of Cardiology, Medical University of Silesia, Zabrze. There were 195 patients with arterial hypertension in this group. Visits in outpatient clinic or direct telephone interview were arranged to collect follow-up data and a written questionnaire was employed to obtaine detailed clinical information. Results: In-hosptial mortality in the analysed group (n = 296) was 3.7 p.c., 30-day and 2-year mortality was 4.4. p.c. and 5.7 p.c. respectively. Significantly higher mortality rate was observed in hypertensive patients (p = 0.035). In particular 30-day mortality rate was 5.6 p.c. (n = 11) and 2 p.c. (n = 2) in patients with and without hypertension respecitvely (p 0.03). Conclusions: Patients with coronary heart disease with coexisting systemic hypertension who underwent CABG have higher mortality rate but the remaining cardiac episodes occur with similar frequency as in normotensive patients.


  23/23

  Tytuł oryginału: Badania nad neuroregulacją przepływu krwi w nerwie kulszowym u szczura : praca doktorska
  Autorzy: Stolarczyk Artur, Przybylski Jacek (promot.).; Akademia Medyczna Zakład Biofizyki w Warszawie
  Źródło: 2002, 92 k. : il., tab., bibliogr. k. 83-92, streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20903

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  stosując format: