Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PRZYBYCIEŃ
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Działanie flawonoidów na hodowlę tkanową prowadzoną w środowisku promieniotwórczego technetu.
Tytuł angielski: Effects of flavonoids on the tissue culture in radioactive technetium medium.
Autorzy: Andryskowski Grzegorz, Bodera Paweł, Przybycień Andrzej, Grześków Jerzy
Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (8) s.548-550, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,382

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono ogólne informacje o flawonoidach, ze szczególnym uwzględnieniem fitoestrogenów. Fitoestrogeny, podobnie jak flawonoidy mają zróżnicowane właściwości farmakologiczne. Fitoestrogeny zmniejszają zapadalność na raka sutka, prostaty, choroby układu krążenia. Przypisuje się im właściwości promienioochronne. Celem oceny właściwości promienioochronnych różnych związków chemicznych stworzono model doświadczalny, polegający na hodowli komórek nerki małpy zielonej GMK. Hodowlę prowadzono w środowisku promieniotwórczego technetu 99m. 100 hodowli tkankowych podzielono na 5 grup. Do grup 1-4 dodano promieniotwórczy technet o zróżnicowanych aktwynościach: 10 mCi, 1 mCi, 0,1 mCi, 0,01 mCi. Grupa 5 była grupą kontrolną, bez izotopu. W czwartej dobie badania obliczono liczbę komórek i aktywność dehydrogenazy mleczanowej (LDH). W drugiej części badań do hodowli tkankowej dodano technet o aktywności 10 mCi. Do części hodowli dodano roztwór formononetyny, która jako fitoestrogen wykazała właściwości promienioochronne, będąc antidotum na zastosowany czynnik - promieniowanie jonizujące gamma. Przedsatwiony model doświadczalny z użyciem hodowli tkankowej GMK prowadzonej w środowisku promienitowórczego technetu może służyć ocenie innych związków flawonoidowych o właściwościach promienioochronnych. Zachowanie stałych parametrów hodowli pozwoli na ich ocenę porównawczą. Znaczne rozpowszechnienie flawonoidów w przyrodzie pozwoli w przypadku skażenia środowiska naturalnego związkami promieniotwórczymi na dokonanie wyboru surowca łatwo dostępnego, o dobrych właściwościach promienioochronnych, a być może i spożywczych, tak jak jest to w przypadku formonoetyny zawartej w Glycine soja.


  2/2

  Tytuł oryginału: Biomarkery w kardiologii : współczesne i przyszłe zastosowanie
  Opracowanie edytorskie: Adams Jesse E. (red.), Apple Fred S. (red.), Jaffe Allan S. (red.), Wu Alan H. B. (red.), Rzeuski Ryszard (tł.), Chomicz Janusz (tł.), Kornacewicz-Jach Zdzisława (tł.), Wojtarowicz Andrzej (tł.), Kossuth Irmina (tł.), Przybycień Krzysztof (tł.), Peregud-Pogorzelska Małgorzata (tł.), Płońska-Gościniak Edyta (tł.), Drechsler Danuta (tł.), Dryja Tomasz (tł.).
  Źródło: - Szczecin, D.W. Publishing - Poland 2002, XII, [1], 257 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 23 cm.
  Sygnatura GBL: 735,830

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: