Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PRZYBYŁ-HAC
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: 20 lecie programu powszechnego sprawdzianów międzylaboratoryjnych w Polsce (rok 2001) - wprowadzone zmiany i wyniki.
Tytuł angielski: XX anniversary of general programme of interlaboratory surveys in Poland (year 2001) results and changes.
Autorzy: Brzeziński Andrzej M., Przybył-Hac Barbara
Źródło: Diagn. Lab. 2002: 38 (1) s.19-40, tab., bibliogr. 5 poz., sum.
Sygnatura GBL: 305,135

Typ dokumentu:
  • praca przeglądowa

    Streszczenie polskie: W r. 2001 podstawowy międzylaboratoryjny program chemiczny - tzw. program powszechny - obchodził 20-lecie realizacji. Z tej okazji program został całkowicie przebudowany - liczba sprawdzianów w roku (4), liczba ocenianych składników (25), forma sprawozdań. Nowy sposób opracowywania nadsyłanych wyników oznaczeń kontrolnych umożliwia uczestnikom prostą, przyjazną ocenę swoich osiągnięć. W r. 2001 niemal 1800 uczestniczących w programie laboratoriów nadesłało dla 25 ocenianych składników blisko 230 tys. wyników oznaczeń kontrolnych. Wyniki są bardzo korzystne - zaobserwowano wyraźną poprawę jakości świadczonych usług. Korzystne wyniki częściowo wynikają z przyjmowanych granic dopuszczalnego błędu - od 2002 r. dla części składników kryteria będą stopniowo zaostrzane, stanowi to jednak poważny problem. Pomimo obserwowanej znacznej poprawy wyposażenia polskich laboratoriów, ciągle znaczna część mniejszych laboratoriów wykorzystując proste przestarzałe spektrofotometry w połączeniu z manulaną techniką przygotowywania próbek do pomiaru - z bardzo niekorzystnymi efektami. Nie jest praktycznie możliwe porównywanie wyników uzyskiwanych w dużych nowoczesnych laboratoriach z uzyskiwanymi w małych placówkach - różnice w poziomie świadczonych usług są ogromne.

    Streszczenie angielskie: In 2001 the basic Polish chemical interlaboratory programme - so called general programme - has celebrated 20 anniversary of unbroken realisation. For that occasion the programme has been completely reconstructed - number of survery per year 4), number of constituents (25), new report forms. New system of evaluation of control results enables participants to interpret to their performance in a simple, user - friendly manner. During 2001 nearly 1800 participating laboratories have send almost 230 thousands control results of 25 serum contituents. The effects were very favourable - a significant improvement in a quality of performance has been observed. These results are partially dependent on the allowable limits of error (ALE) - from 2002 for some parameters new ALE will be introduced. The problem is very serious. Despite a big improvement in equipment, a lot of small laboratories still use very old, simple spectrophotometers and manual technics - with very poor results. It is almost impossible to compare the level of performance of big modern laboratories and these small ones - the differences are enormous.

    stosując format: