Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PRZEWOŹNIAK
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Przeciwko epidemii : działania rządów a ekonomika ograniczenia konsumpcji tytoniu
Opracowanie edytorskie: Zatoński Witold (red. i oprac.), Przewoźniak Krzysztof (red. i oprac.), Górnicz Mariusz (tł.).
Źródło: - Kraków, Wydaw. Medycyna Praktyczna 2002, XIX, [1], 143 s. : il., tab., bibliogr. s. 125-138, 23 cm. - Tyt. oryd. Development in practice. Curbing the epidemic. Goverments and the economics of tobacco control. -- Publikacja Banku Światowego
Sygnatura GBL: 735,109


2/5

Tytuł oryginału: Instytucja edukacji jako obszar realizacji zadań zdrowia publicznego.
Tytuł angielski: Educational institutions as the area for realisation of public health tasks.
Autorzy: Bik Barbara, Przewoźniak Lucyna
Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (2) s.222-226, bibliogr. 28 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,109

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono charakterystykę instytucji edukacji należącej do infrastruktury zdrowia publicznego, uwzględniając jednocześnie zmiany filozofii edukacji - nowe trendy "edukacji bez granic". Podkreślono zbieżność funkcji i celów nowego zdrowia publicznego oraz nowej koncepcji edukacji. Zwrócono uwagę na zmiany strukturalne w systemie kształcenia w Polsce zainicjowane reformą oświaty, jak również na zmiany programowe, głównie zaś wprowadzenie edukacji zdrowotnej dla szkół podstawowych oraz gimnazjów, co pozostaje w bezpośrednim związku z realizacją celów i zadań nowego zdrowia publicznego. W artykule wskazano na możliwości zatrudnienia absolwentów kierunku "zdrowie publiczne' - nowego zawodu w Polsce w różnych jednostkach organizacyjnych kuratoriów oświaty, w tym pełnienie roli koordynatorów lub konsultantów ds. szkolnej edukacji zdrowotnej. Włączenie nowych specjalistów do rozwiązywania rożnorodnych problemów zdrowotnych a tym samym pełniejsze wykorzystanie ich profesjoinalnych kompetencji wymaga zwiększenia możliwości zatrudnienia ich w systemie edukacji w Polsce.


  3/5

  Tytuł oryginału: Pomoc społeczna jako instytucja zdrowia publicznego oraz potencjalny rynek zatrudnienia absolwenta kierunku zdrowie publiczne.
  Tytuł angielski: Social welfare as a public health institution and potential labour market for public health graduates.
  Autorzy: Przewoźniak Lucyna, Bik Barbara
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (2) s.227-234, bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Streszczenie polskie: W społeczeństwie polskim w latach 1989-1990 zainicjowano przekształcenia polityczne, których elementem jest nowa instytucjonalizacja zdrowia publicznego. W oparciu o społeczno-środowiskowe uwarunkowania zdrowia uzasadniono miejsce i znaczenie pomocy społecznej w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych nowoczesnego społeczeństwa. Zwrócono również uwagę na ubóstwo jako czynnik ryzyka zdrowotnego. Zagadnienia te zaprezentowano w szerszym kontekście strategii Światowej Organizacji Zdrowia. W artykule wskazano również na możliwości zatrudnienia absolwentów kierunku "zdrowie publiczne" w instytucji pomocy społecznej, co może przyczynić się do skuteczności i zintegrowania działań międzysektorowych zorientowanych na rozwiązywanie problemów wspólnot i społeczeństwa.


  4/5

  Tytuł oryginału: Oczekiwania dotyczące profesjonalnych kompetencji absolwenta kierunku zdrowia publicznego jako pracownika instytucji pomocy społecznej.
  Tytuł angielski: Expectations concerning professional competence of public health graduates as employees of social welfare institutions.
  Autorzy: Przewoźniak Lucyna
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (2) s.291-295, tab., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Streszczenie polskie: W artykule zaprezentowano wyniki wywiadu zbiorowego wśród przedstawicieli instytucji pomocy społecznej. Celami badawczymi było określenie miejsca i zadań pomocy w zdrowiu publicznym oraz listy kompetencji, którymi powinien charakteryzować się absolwent kierunku "zdrowie publiczne" starający się o pracę w sektorze pomocy społecznej.


  5/5

  Tytuł oryginału: Indywidualizacja farmakoterapii w leczeniu uzależnienia od tytoniu.
  Autorzy: Lewandowska Dorota, Cedzyńska Magdalena, Przewoźniak Krzysztof, Zatoński Witold
  Źródło: Ordynator Lek. 2002: 2 (9) s.15-16, 18, 20-25, il., tab., bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 313,633

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: