Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PRZEWŁOCKI
Liczba odnalezionych rekordów: 14Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/14

Tytuł oryginału: [ XXIII Kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Sztokholm, 1-5 września 2001].
Tytuł angielski: XXIII Congress of the European Society of Cardiology. Stockholm, 1-5 September 2001.
Autorzy: Przewłocki Tadeusz, Bednarz Bronisław, Chamiec Tomasz, Cybulski Jacek, Stec Sebastian, Grochowicz Urszula
Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (1) s.101-111 - 23 Kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego Sztokholm 01-05.09. 2001
Sygnatura GBL: 313,397

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  2/14

  Tytuł oryginału: Angiograficzna ocena reperfuzji miokardium u chorych ze świeżym zawałem serca leczonych kombinacją leków fibrynolitycznych oraz blokerów płytkowego receptora IIb/IIIa.
  Tytuł angielski: Assessment of myocardial reperfusion in patients with acute myocardial infarction treated with combination of fibrynolysis and IIb/IIIa platelet inhibitor.
  Autorzy: Dudek Dariusz, Bartuś Stanisław, Żmudka Krzysztof, Kuta Marcin, Legutko Jacek, Wizimirski Marcin, Pieniążek Piotr, Przewłocki Tadeusz, Gajos Grzegorz, Bryniarski Leszek, Dragan Jacek, Pasowicz Mieczysław, Zorkun Cafer, Dubiel Jacek S.
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (1) s.1-6, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Wykonanie przezskórnej rewaskularyzacji serca (PCI) po wstępnym leczeniu kombinacją leków fibrynolitycznych oraz blokerów płytkowego receptora IIb/IIIa w celu osiągnięcia reperfuzji może łączyć najlepsze aspekty szybkości włączenia leczenia trombolitycznego i skuteczności zastosowania PCI w świeżym zawale serca - tzw. ułatwiona angioplastyka (ang. facilitated PCI). Celem pracy była ocena skuteczności reperfuzji mikrokrążenia wieńcowego u pacjentów ze świeżym zawałem serca leczonych kombinacją połowy dawki alteplazy z pełną dawką abciximabu z następową PCI. Metodyka: Do badania włączono 100 chorych ze świeżym zawałem serca do 12 godzin od początku bólu zawałowego, hospitalizowanych w szpitalach oddalonych o więcej niż 90 minut drogi od pracowni hemodynamicznej. U wszystkich chorych przed przesłaniem do ośrodka kardiologii interwencyjnej w celu wykonania zabiegu PCI, podano dożylnie w bolusach: 60 U/kg heparyny, 15 mg alteplazy (r-tPA) oraz 0,25 mg/kg abciximabu, a następnie podłączano wlewy dożylne: alteplazy (35 mg/60 min) oraz abciximabu (0,125 ćg/kg/min przez 12 godzin). Wyniki: Średni czas od wdrożenia terapii trombolitycznej do wykonania koronarografii wynosił 123 ń 38 min TIMI 3 w zakresie IRA przed zabiegiem PCI stwierdzono u 73 proc. chorych, natomiast drożność tętnicy dozawałowej (TIMI 3 + 2) u 90 proc. chorych. Skuteczną reperfuzję mikrokrążenia wieńcowego (TIMI Myocardial Perfusion Grade - MPG 3 + 2) przed zabiegiem stwierdzono u 77 proc. pacjentów. ...

  Streszczenie angielskie: Facilitated percutaneous coronary intervention (facilitated PCI) in acute myocardial infarction - the use of planned PCI after pharmacological reperfusion therapy, can fuse the best aspects of thrombolysis and primary angioplasty. The aim of the study was to assess microvascular reperfusion in patients with acute myocardial infarction treated with half dose of alteplase and full dose of abciximab followed by primary PCI. Methods: the study enrolled 100 patients with myocardial infarction within 12 hrs of chest pain onset in hospitals with at least 90 minutes of transportation time to interventional center. All patients received intrevenous boluses of 60 U/kg heparin, 15 mg alteplase (r-tPA) and 0.25 mg/kg abciximab, and then infusions of: alteplase (35 mg/60 min) and abciximab (0,125 ćg/kg/min for 12 hours) before transportation to interventional facility. Results: coronary angiography was performed at a mean 123 ń 38 minutes after lytic therapy administration. In baseline angiography 73 p.c. of patients had TIMI 3 flow in infarct related artery. In 88 patients (90 p.c.) there was TIMI 2 + 3 flow. In 82 patients PCI was performed immediately after diagnostic catheterization, with angiographic procedural success rate of 92 p.c. (TIMI 3). Corrected TIMI frame count was 29.8 ń 25.9 before and 17.2 ń 9.5 after PCI. TIMI Myocardial Perfusion Grade 3 and 9 (MPG3+2) was present in 77 p.c. of patients before and in 72 p.c. after PCI. Conclusions: Combination of abciximab and ...


  3/14

  Tytuł oryginału: Knockdown of spinal opioid receptors by antisense targeting á-arrestin reduces morphine tolerance and allodynia in rat.
  Autorzy: Przewłocka Barbara, Sieja Agnieszka, Starowicz Katarzyna, Maj Marcin, Bilecki Wiktor, Przewłocki Ryszard
  Źródło: Neurosci. Lett. 2002: 325 (2) s.107-110, il., bibliogr. 13 poz.
  Sygnatura GBL: 305,936

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: The development of morphine tolerance and sciatic nerve injury-induced allodynia after functional knockdown of spinal opioid receptors using antisense oligonucleotides targetin á-arrestin was investigated. Ineffectiveness of morphine in neuropathic pain suggests an implication of the same mechanism in these two processes. The development of morphine tolerance (10 ćg intrathecally (i.th.), every 12 h) was significantly inhibited in rats, which received i.th. á-arrestin antisenses (2 nM). Acute and chronic (6 days) i.th. administration of antisenses antagonized the allodynia in the rat model of neuropathic pain. Our results demonstrated that i.th. administration of á-arrestin antisenses delayed development of tolerance to morphine and nerve injury-induced cold allodynia, which suggest that both of the investigated phenomena may be mediated by a similar mechanism, e.g. receptor desensitization. Moreover, the antisense oligonucleotides targeting á-arrestin may constitute a new approach to the therapy of neuropathic pain.


  4/14

  Tytuł oryginału: Coronary artery calcification and carotid intima-media thickness in ischaemic heart disease.
  Tytuł polski: Choroba niedokrwienna serca. Wskaźnik uwapnienia tętnic wieńcowych i grubość kompleksu intima-media.
  Autorzy: Kabłak-Ziembicka Anna, Pasowicz Mieczysław, Konieczyńska Małgorzata, Przewłocki Tadeusz, Klimeczek Piotr, Pieculewicz Monika, Tracz Wiesława
  Opracowanie edytorskie: Szwed Hanna (koment.), Pruszyński Bogdan (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (8) s.83-95, il., tab. - Tekst. równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. Coronary angiography is the reference standard in detection of coronary artery disease (CAD). Exercise testing and stress echocardiography have been used for selection of patients who should undergo coronary angiography, however, sensitivity and specifity of these methods are limited. Recently, new non-invasive methods such as multidetector spiral computed tomography (MSCT) and carotid artery ultrasonography have been introduced in the evaluation of CAD. Aim. To examine the usefulness of coronary calcium scoring (CS) and carotid intima-media thickness (IMT) in the assessment of the extent of CAD. Methods. The study group consisted of 100 patients (mean age 59 ń 9.4 years, range 43-79 years) with a clinical diagnosis of CAD. All patients underwent coronary angiography as well as carotid Doppler ultrasoung for IMT measurement and MSCT for coronary artery calcification evaluation. Results. Significant positive correlations between age and CS as well as IMT values were found (p=0.0001, r=0.385; and p=0.0000, r=0.486, respectively). The IMT values significantly correlated with the number of coronary lesions and were significantly higher in patients with two-vessel or three-vessel CAD than in patients with normal coronaryy angiography (p=0.0530 and p = 0.0009, respectively). All patients with the CS values 400 had significant CAD, including 56 p.c. of patients with a three-vessel CAD There was a positive correlation between IMT and CS (p=0.0000, r=0.506). Sensitivity and specifity of IMT and CS detecting CAD were 84 p.c. an 58.8 p.c. for for IMT, and 57 p.c. and 100 p.c. for CS, respectively.


  5/14

  Tytuł oryginału: Nieinwazyjna ilościowa ocena zwapnień w tętnicach wieńcowych. Obecny stan wiedzy, zastosowanie kliniczne.
  Tytuł angielski: Non-invasive quantitative assessment of coronary artery calcification.
  Autorzy: Pasowicz Mieczysław, Konieczyńska Małgorzata, Klimeczek Piotr, Wicher-Muniak Ewa, Przewłocki Tadeusz, Kabłak-Ziembicka Anna, Podolec Piotr, Tracz Wiesław
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (8) s.146-149, il., tab., bibliogr. 31 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  6/14

  Tytuł oryginału: Zatrucia benzodiazepinami u osób w wieku podeszłym w materiale Oddziału Ostrych Zatruć Szpitala im. T. Marciniaka we Wrocławiu w latach 2000 - 2001.
  Tytuł angielski: Benzodiazepine poisonings in elderly patients of Acute Poisonings Department of the Marciniak Memoral Hospital in Wrocław in the years 2000 and 2001.
  Autorzy: Porębska Barbara Monika, Przewłocki Michał, Kochman Krystyna
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.339-342, tab., bibliogr. 5 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono analizę obejmującą zatrucia benzodiazepinami w grupie 27 osób w wieku podeszłym, spośród 352 ogółem leczonych z tego powodu. W grupie tej zwraca uwagę znaczny odsetek osób z zaburzeniami depresyjnymi i zespołem psychoorganicznym - znaczna część z tych pacjentów wymaga dalszego leczenia psychiatrycznego; ponadto w tej grupie odnotowano znacznie cięższy przebieg zatrucia, co wyraża się większą ilością zgnów w porównaniu z chorymi poniżej 65 roku życia.

  Streszczenie angielskie: Acute benozodiazepines poisonings in the group of 27 elderly patients is discussed. Majority of patients suffer from depression and cognitive impairment. Compared this special group of patients with younger the prognosis is worse what is expressed in greater number of deaths.


  7/14

  Tytuł oryginału: Cross-tolerance between the different ć-opioid receptor agonists endomorphin-1, endomorphin-2 and morphine at the spinal level in the rat.
  Autorzy: Labuz D., Przewłocki R[oman], Przewłocka B[arbara]
  Źródło: Neurosci. Lett. 2002: 334 (2) s.127-130, il., tab., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 305,936

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: In the present study we investigated the development of tolerance to an antinociceptive effect after intrathecal administration of endomorphin-1, endomorphin-2 and morphine in tail-flick and paw pressure tests. We also assessed crosstolerance between the antinociceptive effects of the two endogenous ć-opioid receptor agonists - endomorphins and morphine. The tolerance developed on day 3 after i.th. injection of both endomorphins, endomorphin-2 (18, 36 nmol), endomorphin-1 (16 nmol). After morphine (30 nmol) the tolerance developed on day 6. Our study described the crosstolerance between morphine and endomorphin-1, but not endomorphin-2. In comparison with naive rats, morphine had a weaker antinociceptive effect in rats tolerant to endomorphin-1. In contrast, no cross-tolerance was observed after administration of endomorphin-2 in rats tolerant to endomorphin-1. In rats tolerant to endomorphin-2, the antinociceptive effect of morphine and endomorphin-1 was attenuated in both the tests used. Our results suggest that the three lignds of ć-opioid receptors probably act via different subtypes of the ć-opioid receptor.


  8/14

  Tytuł oryginału: Rola echokardiografii kontrastowej w ocenie funkcji i ukrwienia mięśnia lewej komory.
  Tytuł angielski: Contrast echocardiography in the assessment of left ventricular function and myocardial perfusion.
  Autorzy: Olszowska Maria, Hlawaty Marta, Przewłocki Tadeusz, Tracz Wiesława
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (7) s.527-529, il., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Echokardiografia kontrastowa jest nieinwazyjną metodą stosowaną w diagnostyce choroby wieńcowej. Po raz pierwszy została opisana w 1968 r. a prawdziwy rowzój tej metody nastąpił w ostatnich latach, dzięki odkryciu nowych echokardiograficznych kontrastów, których pęcherzyki posiadają zdolność przechodzenia przez krążenie płucne. Kontrast po podaniu do żyły obwodowej i przejściu przez naczynia płucne powoduje zacieniowanie lewej komory i poprawę wizualizacji brzegów wsierdzia. Umożliwia to dokładną ocenę parametrów funkcji lewej komory nawet u chorych z suboptymalnym obrazem w echokardiografii konwencjonalnej. Przemieszczanie się kontrastu do naczyń wieńcowych powoduje zacienienie prawidłowego perfundowanego mięśnia lewej komory, obszary niedokrwione są pozbawione kontrastu. Ocena perfuzji mięśnia serca pozwala na pośrednią identyfikację zwężonego miażdżycowo naczynia wieńcowego. Analizę funkcji lewej komory i ocenę perfuzji mięśnia serca przy zastosowaniu echokardiografii kontrastowej dokonuje się w spoczynku w trakcie farmakologicznych prób obciążeniowych. Badania te pozwalają na identyfikację chorych z chorobą wieńcową jak również umożliwiają ocenę skuteczności zabiegów rewaskularyzacyjnych.

  Streszczenie angielskie: Myocardial contrast echocardiography is a non-invasive method used to detect coronary artery disease. It was first described in 1968. New contrast agents which can go through the pulmonary vessels were discovered in the last years. Contrast echocardiography is useful in improving the endocardial border delineation and left ventricular cavity visualisation especially in patients with suboptimal acoustic windows. As the contrast passes further into the coronary artery normal myocardium perfusion is enhanced while ischaemic areas lack enhancement. Analysis of perfusion allows indirect identification of narrowed coronary arteries. Left wentricular function and its myocardium perfusion are made with contrast echocardiography at rest and during pharmacological stress tests. These examinations allow for detection patient with coronary artery disease as well as estimating efficacy of revascularisation procedures.


  9/14

  Tytuł oryginału: Effect of cocaine and amphetamine on biosynthesis of proenkephalin and prodynorphin in some regions of the rat limbic system.
  Autorzy: Turchan Jadwiga, Maj Marcin, Przewłocka Barbara, Przewłocki Ryszard
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (4) s.367-372, il., tab., bibliogr. 33 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: A vast body of evidence points to the role of the limbic system in the mechanism of drug dependence. Opioid peptides localized in the limbic system may play a role in central effects of substances of abuse. The goal of the present study was to investigate the influence of acutely and chronically administered drugs of abuse, cocaine and amphetamine on biosynthesis of prodynorphin and proenkephalin in the rat amygdala, the structure involved in the mechanism of drug addiction. Acute injection of cocaine (20 mg/kg ip every hour for 3 h) or amphetamine (2.5 mg/kg) did not changed or decreased the level of proenkephalin mRNA in the central nucleus of the amygdala. In contrast, the level of prodynorphin mRNA was significantly increased in this structure after cocaine. Repeated cocaine administration (20 mg/kg ip every hour for 3h, for 5 days) had no effect on the proenkephalin and prodynorphin mRNA in the central nucleus of the amygdala. Chronic amphetamine (2.5 mg/kg twice daily for 5 days) administration decreased proenkephalin and increased prodynorphin mRNA level in the central nucleus of the amygdala (at 24 and 48 h). Moreover, significant increase in prodynorphin mRNA level was observed in the hippocampal dentate gyrus after acute (cocaine) and chronic (cocaine, amphetamine) administration of the psychostimulants. The observed adaptive changes in the activity of two opioid systems in two structures of the limbic system, central nucleus of amygdala and hippocampus, may contribute to the neurochemical mechanism of drug addiction after psychostimulants. These studies also....


  10/14

  Tytuł oryginału: Modulation of melanocortin-induced changes in spinal nociception by ć-opioid receptor agonist and antagonist in neuropathic rats.
  Autorzy: Starowicz Katarzyna, Przewłocki Ryszard, Gispen Willem Hendrik, Przewłocka Barbara
  Źródło: Neuroreport 2002: 13 (18) s.2447-2452, il., tab., bibliogr. 25 poz.
  Sygnatura GBL: 313,357

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Co-localization of opioid and melanocortin receptor expression, especially at the spinal cord level in the dorsal horn and in the gray matter surrounding the central canal led to the suggestion that melanocortins might play a role in nociceptive processes. In the present studies, we aimed to determine the effects of melanocortins, administered intrathecally, on allodynia, and to ascertain whether there is an interaction between opioid and melanocortin systems at the spinal cord level. Neuropathic pain was induced by chronic constriction injury (CCI) of the right sciatic nerve in rats. Tactile allodynia was assessed using von Frey filaments, while thermal hyperlagesia wa evaluated in cold water allodynia test. In the present experiments, melanocortin receptor antagonist, SHU9119 was much more potent than ć-opioid receptor agonist, morphine after their intrathecal (i.th.) administration in neuropathic rats. SHU9119 alleviated allodynia in a comparable manner to DAMGO, a selective and potent ć-opioid receptor agonist. Administration of melanocortin receptor agonist, melanotan-II (MTII) increased the sensitivity to tactile and cold stimulation. Moreover, we demonstrated that the selective blockade of ć-opioid receptor by cyprodime (CP) enhanced antiallodynic effect of SHU9119 as well as pronociceptive action of MTII, whereas the combined administration of ć receptor agonist (DAMGO) and SHU9119 significantly reduced the analgesic effect of those ligands. DAMGO also reversed the proallodynic effect of melanocortin receptor agonist...


  11/14

  Tytuł oryginału: Reversed blood flow during internal carotid artery stenting using parodi anti-emboli system - progress in protection against cerebral stroke.
  Tytuł polski: Odwrócone krążenie w trakcie stentowania tętnicy szyjnej wewnętrznej przy zastosowaniu parodi anti-emboli system. Postęp w zapobieganiu zatorom mózgu.
  Autorzy: Pieniążek Piotr, Kabłak-Ziembicka Anna, Pasowicz Mieczysław, Przewłocki Tadeusz, Żmudka Krzysztof, Moczulski Zbigniew, Tracz Wiesława
  Opracowanie edytorskie: Buszman Paweł (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (10) s.322-331, il., bibliogr. 17 poz. + bibliogr. 5 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Cartoid artery stenosis is one of the main causes of stroke. Nowadays two techniques for treating cartoid stenosis are available - surgical endarterectomy and percutaneous angioplasty combined with stent implantation at the at the site of stenosis. Cerebral protection devices during internal cartoid stenting significantly decrease the incidence of periprocedural complications, however, during the introduction of protective devices the cerebral blood flow remains unprotected. Therefore, the quest for a system specifically protecting cerebral flow during the whole procedure is still underway. Temporary reversal of cartoid flow during the procedure using thwe Parodi Anti-Emobli System seems a viable solution. The present study describes the first two patients who underwent internal cartoid artery stending using this technique in our institution.


  12/14

  Tytuł oryginału: Ocena drożności pomostów aortalno-wieńcowych i stentów implantowanych do tętnic wieńcowych metodą wielorzędowej spiralnej tomografii komputerowej w porównaniu z angiografią.
  Tytuł angielski: Assessment of the patency of coronary artery bypass grafts and stents using multislice spiral computed tomography.
  Autorzy: Pasowicz Mieczysław, Klimeczek Piotr, Przewłocki Tadeusz, Żmudka Krzysztof, Konieczyńska Małgorzata, Krochin Marek, Kozanecki Artur, Wilkołek Piotr, Sadowski Jerzy, Podolec Piotr, Tracz Wiesława
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (8) s.616-619, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Ocena drożności pomostów aortalno-wieńcowych i stentów metodą wielorzędowej spiralnej tomografii komputerowej w porównaniu z koronarografią. Celem pracy była ocena przydatności metody wielorzędowej spiralnej tomografii komputerowej -MSCT (Somatom Plus 4 Volume ZOom, Siemens) do nieinwazyjnej oceny drożności pomostów aortalno-wieńcowych żylnych i tętniczych oraz stentów. Metoda: Badanie wykonano metodą MSCT z zastosowanie oprogramowania Heart View, a retrospektywnym bramkowaniem elektrokardiograficznym. Do zakontrastowania tętnic wieńcowych i pomostów stosuje się kontrast niejonowy, niskoosmolarny podawany do żyły obwodowej. U wszystkich chorych wykonano ze wskazań klinicznych angiografię tętnic wieńcowych i pomostów. Materiał: Ocenie poddano dwie grupy chorych (łącznie 82 osoby), po operacji wszczepienia pomostów aortalno-wieńcowych (I grupa I - 57 chorych w tym 40 mężczyzn i 17 kobiet) i po implantacji stentów (grupa II - 25 chorych w tym 19 mężczyzn i 6 kobiet). Byli to pacjenci kierowani do diagnostyki inwazyjnej z powodu nawrotu lub nasilenia dolegliwości klinicznych. Wyniki: W grupie I oceniono drożność łącznie 187 pomostów (21 tętniczych i 166 żylnych). W badaniu MSCT stwierdzono drożność łącznie 131 pomostów w tym 114 żylnych i 17 tętniczych; 56 pomostów w tym 52 żylne i 4 tętnicze było niedrożnych. W wykonanej bypassografii niedrożnicy było 53 pomostów w tym 50 pomostów żylnych i 3 tętnicze, dożylnych było 134 pomostów w tym 116 żylnych i 18 tętniczych. W ocenie drożności pomostów metodą MSCT w porównaniu z koronarografią uzyskano swoistość 94,7 proc. i czułość 92,4 proc. W grupie II...


  13/14

  Tytuł oryginału: IGF-I: from diagnostic to triple-helix gene therapy of solid tumors.
  Autorzy: Trojan Ladislas A., Kopiński Piotr, Wei Ming X., Ly Adama, Głogowska Aleksandra, Czarny Jolanta, Shevelev Aleksander, Przewłocki Ryszard, Henin Dominique, Trojan Jerzy
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (4) s.979-990, il., bibliogr. s. 985-990
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: Alterations in the expression of growth factors and their receptors are associated with the growth and development of human tumors. One such growth factor is IGF-I (insulin-like growth factor I), a 70-amino-acid polypeptide expressed in many fissues, including brain. IGF-I is also expressed at high levels in some nervous system-derived tumors, especially in glioblastoma. When using IGF-I as a diagnostic marker, 17 different tumors are considered as expressing the IGF-I gene. Malignant glioma, the most common human brain cancer, is usually fatal. Average survival is less than one year. Our strategy of gene therapy for the treatment of gliomas adn other solid tumors is based on: 1) diagnostic using IGF-I gene expression as a differential marker, and 2) application of "triple-helix anti-IGF-I" therapy. In the latter approach, tumor cells are transfected wtih a vector, which encodes an oligoribonucleotide - an RNA styrand containing oligopurine sequence which might be capaable of forming a triple helix with an oligopurine and/or oligopyrimidine sequence of the promotor of IGF-I gene (RNA-IGF-I DNA triple helix). Human tumor cells trensfected in vito become down-regulated in the production of IGF-I and present immunogenic (MHC-I adn B7 expression) and apoptotic characteristics. Similar results were obtained when IGF-I antisense strategy was applied. In both strategies the transfected cells reimplanted in vivo lose tumorigenicity and elicit tumor specific immunity which leads to elimination of establaished tumors.


  14/14

  Tytuł oryginału: Coronary microcirculation and reperfusion failure. Do we know what diagnostic tools we have?
  Tytuł polski: Mikrokrążenie wieńcowe i nieskuteczna reperfuzja - jakie mamy metody diagnostyczne?
  Autorzy: Zorkun Cafer, Żmudka Krzysztof, Dudek Dariusz, Przewłocki Tadeusz, Trębacz Jarosław, Musiałek Piotr, Pieniążek Piotr, Zalewski Jarosław, Gajos Grzegorz, Legutko Jacek, Kapelak Bogusław, Podolec Piotr, Pasowicz Mieczysław, Sadowski Jerzy, Dubiel Jacek, Pawlik Wiesław
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (11) s.932-940, il., bibliogr. 123 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Angiografia naczyń wieńcowych połączona z echokardiografią kontrastową wykazały, że w ostrym zawale serca drożność tętnicy dozawałowej nie zawsze przekłada się na obecność prawidłowej perfuzji miokardium w obszarze zaopatrywanym przez tą tętnicę. Zjawisko to, występujące u co 5 pacjenta z ostrym zawałem serca, określono jako "nieskuteczna reperfuzja" (reperfusion failure). Pilnie potrzebne jest rozwijanie i wdrożenie nowych metod rozpoznawania nieskutecznej reperfuzji i oceny mikrokrążenia wieńcowego. Do metod badanych aktualnie w praktyce klinicznej należą (1) czas rezolucji odcinka ST (ST segment resolution time), (2) skala przepływu wieńcowego TIMI (TIMI flow grade), (3) skorygowana liczba klatek w sklai TIMI (TIMI Frame Count), oraz (4) szybkość wychwytu środka kontrastowego przez miokardium (TIMI miocardial perfusion grade = "blush score").

  Streszczenie angielskie: Almost one in five patient has reperfusion abnormalities despite the type of percutaneous interventional procedure after acute myocardial ifnarction. It has been shown with myocardial contrast echocardiographic and coronary angiographic studies that infarct related artery patency does not always correlate with the presence of adequate myocardial perfusion in the infarct related artery territory. Therefore, ti is necessary to obtain futher diagnostic and evaluation tools to assess coronary microcirculation and reperfusion failure. ST segment resolution time, TIMI flow grade, TIMI Frame Count and TIMI Myocardial Perfusion Grade (blush score) are helpful tools to assess myocardial perfusion and diagnosis of reperfusion abnormalities.

  stosując format: