Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PRZEPIÓRKIEWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Chipy DNA i ich zastosowania.
Tytuł angielski: DNA chips and theirs applications.
Autorzy: Leśnikowski Zbigniew J., Paradowska Edyta, Przepiórkiewicz Marzena, Studzińska Mirosława, Olejniczak Agnieszka
Źródło: Post. Mikrobiol. 2002: 41 supl. 1 s.13-18, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum. - 2 Ogólnopolskie Mikrosympozjum pt. Technologie hybrydyzacji DNA w diagnostyce zakażeń wirusem cytomegalii (HCMV) i innymi herpeswirusami Łódź 25.09. 2002
Sygnatura GBL: 304,786

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Streszczenie angielskie: DNA chip technology is rapidly advancing and applications to diagnostics (mutation detection), gene discovery, gene expression and mapping have been convincingly demonstrated. Arraybased assays allow a range of characteristics, such as drug resistance, to be rapidly and simultaneously determined. Near instantaneous detection of pathogens from clinical material, combined with simultaneous prediction of their antimicrobial resistance profiles, would revolutionize the impact of microbiology on the management of infections.


  2/6

  Tytuł oryginału: Wykrywanie DNA HCMV w płynie owodniowym.
  Tytuł angielski: Detection of DNA HCMV in amniotic fluid.
  Autorzy: Paradowska Edyta, Przepiórkiewicz Marzena, Smołuch Magdalena, Nowakowska Dorota, Wilczyński Jan, Studzińska Mirosława, Leśnikowski Zbigniew J.
  Źródło: Post. Mikrobiol. 2002: 41 supl. 1 s.51-55, tab., bibliogr. 10 poz., sum. - 2 Ogólnopolskie Mikrosympozjum pt. Technologie hybrydyzacji DNA w diagnostyce zakażeń wirusem cytomegalii (HCMV) i innymi herpeswirusami Łódź 25.09. 2002
  Sygnatura GBL: 304,786

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: Early detection of human cytomegalovirus (HCMV) infection would enable the timely establishment of anyiviral therapy, early screening and treatment of neurodevelopmental sequelae that may be identified in the infected child. The reliability of nested PCR (nPCR) for diagnosis of HCMV infection was determined by testing 23 amniotic fluid samples. Out of 11 women with suspected infection, none of them had cytomegalovirus-positive amniotic fluid samples by nPCR. However, amniotic fluid infected with HCMV strain AD169 in vitro were positive by nPCR and shell vial assay.


  3/6

  Tytuł oryginału: Zakażenie komórek łożyska ludzkiego wirusem cytomegalii.
  Tytuł angielski: Infection of placental cells with human cytomegalovirus.
  Autorzy: Paradowska Edyta, Studzińska Mirosława, Przepiórkiewicz Marzena, Nowakowska Dorota, Wilczyński Jan, Leśnikowski Zbigniew J.
  Źródło: Post. Mikrobiol. 2002: 41 supl. 1 s.57-60, bibliogr. 10 poz., sum. - 2 Ogólnopolskie Mikrosympozjum pt. Technologie hvbrydyzacji DNA w diagnostyce zakażeń wirusem cytomegalii (HCMV) i innymi herpeswirusami Łódź 25.09. 2002
  Sygnatura GBL: 304,786

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • ginekologia i położnictwo
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • płód
 • płeć żeńska
 • ciąża
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Maternofetal transmission of human cytomegalovirus (HCMV) is the most common cause of congenital viral infection. DNA HCMV, as well as early and late viral proteins were found in trophoblasts and macrophages isolated from 5 placentas infected in utero. Our observation demonstrate that these cells are permissive and can be productively infected with HCMV. However, infection of trophoblasts and Hofbauer cells proceeds slowly, to low level of DNA copies. HCMV gene expression in pure culture of trophoblast cells is restricted to early genes.


  4/6

  Tytuł oryginału: Leki przeciwko ludzkiemu wirusowi cytomegalii.
  Tytuł angielski: Drugs against human cytomegalovirus.
  Autorzy: Leśnikowski Zbigniew J., Paradowska Edyta, Przepiórkiewicz Marzena, Olejniczak Agnieszka, Emery Vincent C.
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (75) s.242-249, il., bibliogr. 68 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Częstość występowania przeciwciał przeciwko ludzkiemu wirusowi cytomegalii (HCMV), czyli przeciw HCMV w populacji ludzkiej wynosi od 60 proc. w krajach rozwiniętych do 90 proc. w krajach rozwijających się. Infekcje pierwotne i reaktywacje zakażeń latentnych przebiegają zazwyczaj bezobjawowo u osób immunokompetentnych. U osób z zaburzoną funkcją układu odpornościowego mogą rozwijać się zakażenia pełnoobjawowe. HCMV jest także jedną z najczęstszych przyczyn zakażeń wrodzonych i stanowi 0,4 - 2,3 proc. zakażeń u wszystkich żywo urodzonych noworodków. U płodów i noworodków zakażonych podczas ciąży mogą wystąpić ostre objawy zakażenia wynikające z niedojrzałości ich systemu immunologicznego, mimo łagodnego lub bezobjawowego przebiegu zakażeń u matek. Tylko 10 proc. noworodków zakażonych podczas ciąży wykazuje po urodzeniu kliniczne objawy chorobowe, ale aż 20 - 30 proc. spośród nich umiera. Co więcej, wśród noworodków HCMV-pozytywnych, nie wykazujących objawów klinicznych zakażenia po urodzeniu, u 5 - 15 proc. mogą pojawiać się wady, wrodzone w późniejszym okresie życia. W prezentowanym omówieniu przedstawiono leki stosowane obecnie w praktyce klinicznej oraz podano przykłady preparatów będących w fazie badań klinicznych i laboratoryjnych. Wywód ten poprzedzony jest podstawowymi informacjami o mechanizmach działania leków przeciw HCMV.


  5/6

  Tytuł oryginału: Modyfikowane borem kwasy nukleinowe dla diagnostyki medycznej i terapii.
  Tytuł angielski: Sulfur metabolism in higher plants.
  Autorzy: Olejniczak Agnieszka, Stradomska Karina, Przepiórkiewicz Marzena, Leśnikowski Zbigniew J.
  Źródło: Dział. Nauk. PAN 2002 (13) s.39-42, il., bibliogr. 3 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 801,551

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja


  6/6

  Tytuł oryginału: Wrażliwość łożyska ludzkiego na zakażenie wirusem cytomegalii.
  Tytuł angielski: The susceptibility of human placenta to cytomegalovirus infection.
  Autorzy: Paradowska Edyta, Studzińska Mirosława, Przepiórkiewicz Marzena, Leśnikowski Zbigniew J.
  Źródło: Dział. Nauk. PAN 2002 (14) s.49-50, bibliogr. 3 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 801,551

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  stosując format: