Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PRZEDLACKI
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Osteodystrofia mocznicowa : aspekty patogenetyczne i lecznicze
Autorzy: Przedlacki Jerzy
Źródło: W: 2. Katowickie Seminarium "Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym" : [materiały zjazdowe] - Katowice, [2002] s.[331-335], il. - 2 Katowickie Seminarium pt. Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym Katowice 14-16.11. 2002
Sygnatura GBL: 802,649

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/5

  Tytuł oryginału: Prediction of the biomechanical properties of cancellous bone using ultrasound velocity and bone mineral density - an in vitro study.
  Autorzy: Drozdowska Bogna, Pluskiewicz Wojciech, Przedlacki Jerzy
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (1) s.MT15-MT20, tab., bibliogr. 23 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • bydło
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Backgrouns: Recent experimental studies have suggested that the combination of DXA (dual energy X-ray absorptiometry) and ultrasound (US) measurements could improve the prediction of bone strength. The aim of this study was to investigate the ability of bone density and US velocity, measured by the phalangeal US system, to predict the Young's modulus and strength of cancellous bone. Material/Methods: 35 cubes of bovine cancellous bone from the distal radii were prepared using a dimond cutting saw. The US velocity (Speed of Sound - SoS [m/s]) was measured for the three orthogonal directions (proximal-distal -PD; anterior-posterior - AP; medial-lateral - ML) using a DBM Sonic 1200 device (Igea, Italy). Bone mineral density (BMD [g/cmý]) was measured by DXA, as well as the apparent volumetric BMD (v-BMD [g/cm**3], as the ratio of BMD to sample thickness). Young's modulus (E[MPa]) and ultimate strength (omikron[MPa]) were measured in the PD and AP directions by the uniaxial compressive test. Results: The SoS and biomechanical parameters were significantly higher (p 0.001) for the PD direction than for horizontal directions. In the PD direction, SoS, BMD adn v-BMD correlated significantly with E (r = 0.79 - 0.84, p 0.001) and omikron (r = 0.68 - 0.80, p 0.01). In the AP direction, SoS and v-BMD correlated significantly (r = 0.75 - 0.77, p 0.05) and BMD correlated almost significantly (r = 0.66, p = 0.05) with omikron, whereas their correlations with E were nonsignificant. In the PD direction, teh predictive value of SoS or bone density alone for E and omikron was generally...


  3/5

  Tytuł oryginału: Leczenie i profilaktyka w żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej a mineralizacja kości.
  Tytuł angielski: Bone mineralization and treatment, and profilaxis of the thromboembolic disease.
  Autorzy: Wawrzyńska Liliana, Przedlacki Jerzy, Hajduk Bogdan, Tomkowski Witold Z.
  Źródło: Prz. Flebol. 2002: 10 (1) s.1-3, tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,489

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Heparyny drobnocząsteczkowe (LMWH) zastępują stosowanie heparyny standardowej w leczeniu, a zwłaszcza we wtórnej profilaktyce żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (zchzz). Wzrasta również liczba chorych przyjmujących doustnie antykoagulanty. Osteoporoza ma wspólne z zchzz czynniki ryzyka. Celem pracy była ocena wpływu leczenia i profilaktyki z użyciem LMWH lub acenokumarolu na mineralizację kości. Materiał obejmował 43 chorych leczonych w klinice i pozostających pod opieką ambulatorium przez co najmniej 6 miesięcy. Dwukrotnie wykonywano badanie densytometryczne. Uzyskane wyniki wskazują na obniżenie gęstości kości w porównaniu z badaniem wyjściowym u wszystkich chorych.


  4/5

  Tytuł oryginału: Osteodystrofia nerkowa - diagnostyka.
  Autorzy: Przedlacki Jerzy
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (2) s.75-86, tab., bibliogr. 34 poz.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono problem zaburzeń kostnych u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek leczonych w sposób zachowawczy i za pomocą dializ. Omówiono postacie osteodystrofii nerkowej, jej etiologię, objawy kliniczne, sposoby diagnostyki, zwłaszcza nieinwazyjnej. Zaproponowano schematy postępowania diagnostycznego dotyczącego zaburzeń kostnych u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek.


  5/5

  Tytuł oryginału: Heparyny i acenokumarol a mineralizacja kości.
  Tytuł angielski: Heparins, acenocoumarol and bone mineral density.
  Autorzy: Wawrzyńska Liliana, Przedlacki Jerzy, Hajduk Bogdan, Tomkowski Witold
  Źródło: Terapia 2002: 10 (6) s.36-38, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: An extension of indications for using low molecular weight heparins and a growing number of patietns without reversible risk factors for VTE requires and assessment of side effects. This same population has frequent indications for long-term anticoagulation and they have common risk factors for VTE and osteoporosis. The aim of the study was to assess the effect of treatment and prophylaxis with LMWH or oral anticoagulant for bone structure. Conclusions: 1. Long-term secondary prophylaxis of VTE with low molecular weight heparins or acenocoumarol cause a consistent, modest decrease in BMD. 2. It is advisable toperforme densitometry in patients before starting secondary prophylaxis and to repeat it once a year.

  stosując format: