Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PRYSTUPA
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Tendencje rozwoju sportu paraolimpijskiego.
Tytuł angielski: The tendency of the development of the paraolympics sport.
Autorzy: Prystupa Eugeniusz
Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (1) suppl. 1 s.59-63, il., tab., bibliogr. 5 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Człowiek, medycyna, kultura fizyczna Wrocław 25-26.04. 2002
Sygnatura GBL: 313,451

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. We współczesnej literaturze naukowej ustaliła się opinia o sporcie niepełnosprawnych, jako jednym z głównych środków rehabilitacji. Gwałtowany wzrost liczby dyscyplin sportu, wzrost mistrzostwa niepełnosprawnych sportowców w wyniku podwyższenia skuteczności przygotowań sportowych, a także rosnące socjalno-polityczne znaczenie zwycięstw na igrzyskach paraolimpijskich tworzą zasadę różnicowania dwóch głównych kierunków w sporcie niepełnosprawnych: sport masowy, sport paraolimpijski. W dzisiejszych warunkach istnieje tendencja do głębszego różnicowania sportu paraolimpijskiego od sportu masowego, co zostało uwarunkowane zasadniczymi różnicami między ich celami i jako skutek - różną dynamikę rywalizacyjnych i treningowych obciążeń, a także zabiegów restytucyjnych. Zasada sportu masowego niepełnosprawnych to wykorzystywanie środków i metod sportu dla polepszenia zdrowia, samostwierdzenie się i samozapoznanie się człowieka, racjonalizacji spędzania czasu wolnego, socjalnej, psychicznej i somatycznej kompensacji konsekwencji niepełnosprawności. Główną cechą sportu paraolimpijskiego jest dążenie do zwycięstwa na igrzyskach paraolimpijskich. Cel pracy. Celem badania było ustalenie tendencji rozwoju sportu paraolimpijskiego w czasie igrzysk paraolimpijskich w latach 1960-2000. Analizowane były materiały publikacji naukowych, a także oficjalne dane Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego. Wyniki. Na podstawie analizy programów Igrzysk Paraolimpijskich ustalono ...

  Streszczenie angielskie: Background. There is an opinion of the sport of the invalids to be one of the main means of their rehabilitation in the modern scientific literauter. But a great increase of the quantity of the sports disciplines, the increase of the skill of the invalid sportsmen in consequence of the rise of the efficiency of the sports preparation, and also a rising socially-political meaning of the winnings at the Paraolympics Games create the base of the differentiation of two main direactions in the invalid sport: massive sport; paraolympic sport. There is a tendency of the deeper differentiation of the paraolympic and massive sports in the today's conditions, what is conditioned by the important difference of their aim direction and as a result differentiate the dynamics of the training loadings and also restitution. The base of the massive sport of the invalids is created by the aim direction on the using of the means and methods of the sport with purpose of the improvement of the health, self-affirmation and self-realization of the person, rationalization of the spending of the free time, a social, psychologcal and somatic compensation of the consequence of the disablement. The main differential feature of the paraolympic sport is its direction to the aspiration for the win at the Parolympics Games. Objectives. The purpose of the experiment was study of the tendency of the development of the paraolympic sport during 1960-2000 Paraolympics Games. The materials of the ...


  2/6

  Tytuł oryginału: 11 Kongres EADV w Pradze, 2-6 października 2002 - sprawozdanie.
  Autorzy: Prystupa-Chalkidis Katarzyna
  Źródło: Dermatologica 2002 (5) s.61-62, il. - 11 Kongres EADV Praga 02-06.10. 2002
  Sygnatura GBL: 313,614

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  3/6

  Tytuł oryginału: Współczesne leczenie wybranych chorób skóry
  Autorzy: Janicki Stanisław, Langner Andrzej, Nowicki Roman, Prystupa-Chalkidis Katarzyna, Stąpór Wadim, Sznitowska Małgorzata, Wolska Hanna, Ambroziak Marcin
  Opracowanie edytorskie: Langner Andrzej (red.).
  Wydanie: - Wyd. 2 uzup
  Źródło: - Warszawa, Ośrodek Informacji Naukowej "Polfa" Sp. z o.o. 2002, 152 s. : il., tab., bibliogr. 32 poz., 21 cm.
  Seria: Biblioteka Lekarza Praktyka
  Sygnatura GBL: 736,584

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/6

  Tytuł oryginału: Łupież i łojotokowe zapalenie skóry.
  Autorzy: Prystupa Katarzyna
  Źródło: Gab. Pryw. 2002 (7/8) s.28-30
  Sygnatura GBL: 306,371

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Łojotokowe zapalenie skóry często dotyczy nie tylko owłosionej skóry głowy, lecz również innych okolic łojotokowych, w tym głównie twarzy w linii środkowej (czoło, brwi, fałdy nosowo-policzkowe), a także tułowia (okolica mostka, międzyłopatkowa), poza tym fałdów skórnych i zgięć stawowych.


  5/6

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Starzenie się skóry: kliniczne i histopatologiczne badania trwałych i poddających się korekcie zmarszczek].
  Autorzy: Prystupa-Chalkidis Katarzyna
  Źródło: Dermatologica 2002 (4) s.14, il. - Tł. artyk. z czas. European Journal of Dermatology 2002; 12 : 247-252
  Sygnatura GBL: 313,614

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  6/6

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Nadwrażliwość kontaktowa na nikiel u dzieci].
  Autorzy: Prystupa-Chalkidis Katarzyna
  Źródło: Dermatologica 2002 (6) s.47-48, il. - Tł. artyk. z czas. Pediatric Dermatology 2002; 19(2) : 110-113
  Sygnatura GBL: 313,614

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • immunologia
 • dermatologia i wenerologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: