Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PRUSZYŃSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Wystawa [obrazująca historię Szkoły i losy jej wychowanków zorganizowana z okazji sesji naukowej] : dokumentacja i opis eksponatów
Autorzy: Pruszyńska Agnieszka
Źródło: W: Była taka podchorążówka w Warszawie... : wychowankowie Szkoły Podchorążych Sanitarnych 1922-1939 : materiały z sesji naukowej : dokumentacja wystawy - Warszawa, 2002 s.75-114, il.
Sygnatura GBL: 735,561


2/3

Tytuł oryginału: Znieczulenie odcinkowe dożylne z zastosowaniem 0,25 proc. lidokainy, fentanylu oraz miwakurium do zabiegów na kończynie górnej wykonywanych w systemie chirurgii dziennej.
Tytuł angielski: Lidocaine-fentanyl-mivacurium mixture for intravenous regional anaesthesia in day-case hand surgery.
Autorzy: Ulbrich Krzysztof, Piotrowski Dariusz, Pruszyńska-Bednarek Anna
Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (4) s.253-256, tab., bibliogr. 21 poz., sum.
Sygnatura GBL: 305,376

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było porównanie zneczulenia odcinkowego dożylnego z użyciem lidokainy ze znieczyuleniem mieszaniną środków o różnym punkcie uchwytu: lidokainy, fentanylu i miwakurium, zastosowanych u chorych poddanych zabiegom na kończynie górnej, wykonywanych w systemie chirurgii dziennej. Badaniu poddano 50 chorych, których podzielono na dwie równe ilościowo grupy: grupa I - 25 chorych znieczulanych mieszaniną 40 ml (0,25 proc. roztworu lidokainy, 0,1 mg fentanylu i 1 mg miwakurium, grupa II - 25 chorych znieczulanych mieszaniną 40 ml 0,25 proc. roztworu lidokainy. Oceniano czas osiągnięcia i trwania oraz jakość blokady czuciowej i ruchowej. Do oceny stopnia blokady ruchowej wykorzystano aparat TOF-GUARD, którym mierzono wskaźniki TOF i TW. Natomiast do oceny blokady czuciowej wykorzystano testy kłucia igłą i temperaturowy. Po zabiegu poddano ocenie jakość znieczulenia przez pacjenta i chirurga stosując 4-punktową skalę opisową (znieczulenie złe, dostateczne, dobre, bardzo dobre). Na podstawie uzyskanych wyników i obserwacji stwierdzono: porównywalną, wystarczającą do wykonania procedur chirurgicznych jakość blokady czuciowej, znamiennie statystycznie lepszą blokadę ruchową w grupie I, brak objawów niepożądanych po zwolnieniu mankietu w obu grupach, przydatność techniki znieczulenia w systemie chirurgii dziennej. Należy również podkreślić, że zastosowanie mieszaniny fentanylu, miwakurium i zredukowanej o połowę dawki lidokainy zapewnia właściwą analgezję i pełną blokadę ruchową.


  3/3

  Tytuł oryginału: Realizacja zasady równego dostępu do świadczeń w praktyce.
  Autorzy: Werczyńska Agata, Waleriańczyk Jolanta, Polewska Grażyna, Pruszyńska Wiesława, Rakowiecka Anna, Woźniak Janina
  Źródło: Antidotum 2002: 11 (10) s.51-59, bibliogr. 3 poz.
  Sygnatura GBL: 306,358

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  stosując format: