Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PRUSIŃSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 18Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/18

Tytuł oryginału: Na tle nerwowym
Autorzy: Domżał Teofan Maria
Opracowanie edytorskie: Prusiński Antoni (przedm.).
Wydanie: - Wyd. 2 popr. i uzup
Źródło: - Lublin, Wydaw. Czelej Sp. z o.o. 2002, 229 s. : il., 24 cm.
Sygnatura GBL: 739,199

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Domżał
 • Teofan 1927-


  2/18

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Idiopatyczne nadciśnienie śródczaszkowe w ciąży].
  Autorzy: Prusiński Antoni
  Źródło: Neurol. Prakt. 2002: 2 (5) s.431-432, bibliogr. 4 - Tł. artyk. z czas. Journal of Neurology 2002; 249 : 1078-1081
  Sygnatura GBL: 313,634

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża


  3/18

  Tytuł oryginału: Zawroty głowy
  Autorzy: Jędrzejewski Kazimierz, Latkowski Bożydar, Makowski Andrzej, Morawiec-Bajda Alina, Prusiński Antoni, Tarchalska-Kryńska Bożena, Wendorff Janusz
  Opracowanie edytorskie: Prusiński Antonii (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 243, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Sygnatura GBL: 734,711

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/18

  Tytuł oryginału: Polekowe bóle głowy "z odbicia" - ważny problem w codziennej praktyce lekarskiej.
  Tytuł angielski: Drug-induced "rebound" headache - an important problem in daily practice.
  Autorzy: Prusiński Antoni
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (3) s.333-336, bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,549

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Pierwsze opisy codziennych paradoksalnych bólów głowy, związanych z nadużywaniem zwykłych leków przeciwbólowych lub ergotaminy, pojawiły się przed 50. laty, jednakże dopiero od kilkunastu lat zorientowano się, że jest to zespół częsty (nawet 1-2 proc. populacji) o dużym znaczeniu socjomedycznym. Autor przedstwaia krótką historię i terminologię tego zespołu, jego obraz kliniczny, zasady rozpoznawania i metody leczenia. Zasada terapii polega na natychmiastowym przerwaniu pobierania nadużywanych leków, zastosowania środków łagodzących objawy abstynencyjne i zapobieganie nawrotom.

  Streszczenie angielskie: First descriptions of paradoxical headache connected with analgesic drugs overuse are known for 50 years. From a dozen years or so we know it's rather common (1-2 p.c. of population). Main therapy is to stop taking painkillers such as paracetamol and nonsteroid anti-inflammatory drugs.


  5/18

  Tytuł oryginału: Migrena i jej leczenie.
  Autorzy: Prusiński Antoni
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (4) s.77-78, 80-83, tab., bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  6/18

  Tytuł oryginału: Zaburzenie snu.
  Autorzy: Prusiński Antoni
  Źródło: Lek. Rodz. 2002: 7 (5) s.98, 100-106, il., tab., bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 313,362

  Streszczenie polskie: Bezsenność stanowi jedną z najczęstszych dolegliwości, z jakimi pacjenci zgłaszają się do lekarza. Jej nieprawidłowe leczenie może być przyczyną wielu dalszych problemów medycznych. Przedstawienie elementarnych danych na temat fizjologii snu, omówienie bezsenności - jej klasyfikacji oraz metod postępowania farmakologicznego i pozafarmakologicznego. Sen nie jest zjawiskiem jednolitym: występują w nim dwie fazy: sen wolnofalowy (NREM) oraz sen z szybkimi ruchami gałek ocznych (REM), czyli paradoksalny. W fazie snu NREM wyróżnia się cztery stadia zależne od głębokości i obrazu eeg. Zaburzenia snu są bardzo częstym i złożonym zjawiskiem; wyróżnia się blisko sto ich postaci klinicznych. W większości zaburzeń snu - a ściślej w bezsenności - wystarczający jest dokładny wywiad i badanie kliniczne, także na etapie lekarza rodzinnego. Według definicji przyjętej w Miedzynarodowej Klasyfikacji Chorób (ICD, 1997) bezsenność jest zaburzeniem snu, które polega na niedostatecznej jego ilości i/lub jakości. Nie jest jednostką chorobową, ale objawem wywołanym przez różne przyczyny. Rozpoznanie bezsenności opiera się zasadniczo na wywiadzie, natomiast ustalenie jej przyczyn wymaga również wywiadu, ale ukierunkowanego na te przyczyny oraz przeprowadzenia odpowiednich badań. W poszukiwaniu przyczyn należy brać pod uwagę te, które są najczęstsze, a wśród nich zwłaszcza zaburzenia stanu psychicznego, następnie choroby somatyczne i uzależnienia (leki nasenne, alkohol, inne używki).


  7/18

  Tytuł oryginału: Zaburzenia snu.
  Autorzy: Prusiński Antoni
  Źródło: Lek. Rodz. 2002: 7 (7/8) s.54, 56-60, il., bibliogr. 22 poz.
  Sygnatura GBL: 313,362

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Tło: Dyssomnie związane z ruchami kończyn, parasomnie oraz zaburzenia rytmu snu i czuwania na ogół nie niosą ze sobą większych zagrożeń; są jednak często źródłem niepokoju pacjenta i osób z jego otoczenia. Cel: Przedstawienie podstawowych informacji o dyssomniach związanych z ruchami kończyn, parasomniach oraz zaburzeniach rytmu snu i czuwania. Omówienie: Do dyssomni związanych z ruchami kończyn zaliczamy zespół periodycznych ruchów kończyn we śnie oraz zespół niespokojnych nóg. Mianem parasomni, określa się przypadki, w których w czasie snu pojawiają się rozmaite nieprawidłowe objawy i zachowania, których podłoże stanowi prawdopodobnie niepełne wybudzenie. Większość parasomnii występuje u dzieci i mija w wieku dojrzewania. Są zaburzeniami przeważnie łagodnymi, ale wzbudzają często niepokój w rodzinie. Sporadycznie mogą być niebezpieczne zarówno dla pacjenta, jak i otoczenia. Obecnie wyróżnia się około 20 parasomnii. Do tej grupy schorzeń zalicza się upojenie senne, somnambulizm, lęk nocny, mioklonie przysenne, zmorę nocną, zaburzenia zachowania w fazie REM, bruksizm nocny, czyli zgrzytanie zębami podczas snu, chrapanie pierwotne oraz zespół eksplodującej głowy. Zaburzenia rytmu snu i czuwanie polegają na nieprawidłowej koordynacji czasowej snu wskutek działania czynników zewnętrznych (n.p. praca zmianowa, szybka zmiana stref czasowych - zespół odrzutowca) lub upośledzenia czynności regulatora rytmu dobowego (zespół opóźnionej fazy snu, przyspieszonej fazy snu oraz odwrócenie rytmu snu i czuwania).


  8/18

  Tytuł oryginału: Zaburzenia snu.
  Autorzy: Prusiński Antoni
  Źródło: Lek. Rodz. 2002: 7 (9) s.80, 82-86, il., tab., bibliogr. 27 poz.
  Sygnatura GBL: 313,362

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W poprzednich artykułach niniejszego cyklu przedstawiono dwie formy zaburzeń snu: bezsenność i parasomnie. Pierwsza z nich prowadzi do niedostatku snu, druga - zaburza sen w wyniku jego przerywania wskutek niefizjologicznych zachowań w czasie snu ujmowanych jako parasomnie. Odrębną formę zaburzeń snu stanowi prezentowana obecnie nadmierna senność w ciągu dnia. Najczęściej jest ona wynikiem bezsenności, ale może też mieć inne przyczyny, których omówieniu jest m. in. poświęcony niniejszy artykuł. Omówiono również zespół bezdechu sennego.


  9/18

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Wieloperspektywiczna katamneza nieleczonego zespołu cieśni nadgarstka. Badanie wieloośrodkowe].
  Autorzy: Prusiński Antoni
  Źródło: Neurol. Prakt. 2002: 2 (1) s.48-49, bibliogr. 8 poz. - Tł. artyk. z czas. Neurology; 2001, 56 : 1459-1466
  Sygnatura GBL: 313,634

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  10/18

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Ostra westybulopatia].
  Autorzy: Prusiński Antoni
  Źródło: Neurol. Prakt. 2002: 2 (1) s.97-98, bibliogr. 8 poz. - Tł. artyk z czas. Current Opinion in Neurology 2001; 14 : 11-20
  Sygnatura GBL: 313,634

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  11/18

  Tytuł oryginału: Aktualne metody doraźnego leczenia napadów migrenowych.
  Autorzy: Prusiński Antoni
  Źródło: Ordynator Lek. 2002: 2 (7) s.10-13, bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 313,633

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Skuteczne doraźne zwalczanie napadów zmniejsza częstość ich występowania, a przede wszystkim - znosi lęk przed kolejnym napadem, co korzystnie wpływa na samopoczucie chorego. W doraźnym leczeniu migreny stosowane są nieswoiste i swoiste środki przeciwbólowe, leki przeciwwymiotne, leki uspokajające oraz leki pomocnicze. W artykule szczególną uwagę zwrócono na leki przeciwbólowe, które uznawane są za skuteczne, a jednocześnie pozbawione wielu działań niepożądanych typowych dla tak zwanych leków tradycyjnych. Przedstawiono między innymi leki z grupy tryptanów, lizynian acetylosalicylowy oraz preparat złożony z lizynianu acetylosalicylowego i metoklopramidu. Ponadto zwrócono uwagę na podejmowanie prób stosowania soli potasowej diklofenaku oraz wybiórczych inhibitorów COX-2 w doraźnym leczeniu napadów migreny.


  12/18

  Tytuł oryginału: Postępowanie lecznicze w zawrotach głowy pochodzenia neurologicznego.
  Autorzy: Prusiński Antoni
  Źródło: Ordynator Lek. 2002: 2 (2) s.22, 24, 26, 28, 30-31, tab., bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 313,633

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  13/18

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Neuropatia obwodowa wywołana stosowaniem chemioterapii].
  Autorzy: Prusiński Antoni
  Źródło: Neurol. Prakt. 2002: 2 (4) s.361-362, tab., bibliogr. 5 poz. - Tł. artyk. z czas. Journal of Neurology 2002; 249 : 9-17
  Sygnatura GBL: 313,634

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • toksykologia
 • onkologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  14/18

  Tytuł oryginału: Polekowe bóle głowy z odbicia.
  Tytuł angielski: Drug induced rebound headache.
  Autorzy: Prusiński Antoni
  Źródło: Alkoh. Narkom. 2002: 15 (3) s.271-276, bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,374

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przewlekłe nadużywanie zwykłych leków przeciwbólowych lub ergotaminy może spowodować u chorych z migreną lub napięciowym bólem głowy paradoksalne pogorszenie ich dolegliwości. Zjawisko to jest znane jako polekowy ból głowy z odbicia. W artykule przedstawiono symptomatologię, diagnostykę i leczenie tej szczególnej postaci bólu głowy.

  Streszczenie angielskie: The chronic consumption of analgesics or ergotamine can lead to a paradoxical deterioration of headache in patients with migraine or tension type headache. The condition is known as drug-induced rebound headache. The paper reviews the symptomatology, diagnosis and therapy of this particular headache.


  15/18

  Tytuł oryginału: Migrena - obraz kliniczny i leczenie.
  Tytuł angielski: Migraine - clinical manifestations and management.
  Autorzy: Prusiński Antoni
  Źródło: Nowa Med. 2002: 9 (5) s.2-6, bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,229

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Migraine is an important disorder because of its high prevalence, socioeconomic impact and negative effects on quality of life. The aim of this review is to present the clinical symptomatology of migraine (including transformed migraine) and the methods of its management: abortive therapy as well the prophylaxis.


  16/18

  Tytuł oryginału: Algorytm postępowania w chorobie Parkinsona (2001)
  Autorzy: Olanow C. Warren, Watts Ray L., Koller William C.
  Opracowanie edytorskie: Prusiński Antoni (red.), Friedman Andrzej (przedm.), Buraczyńska Kinga (tł.), Wojczal Joanna (tł.).
  Źródło: - Lublin, Wydaw. Czelej Sp. z o.o. 2002, 160 s. : il., tab., bibliogr. 584 poz., 24 cm. - Tyt. również w jęz. angKsiążka jest tłumaczeniem artyk. z czas. Neurology, 2001; 56 suppl. 5
  Sygnatura GBL: 736,221

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  17/18

  Tytuł oryginału: Zespół niespokojnych nóg.
  Autorzy: Prusiński Antoni
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (7) s.13-15, bibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  18/18

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Sen i jego zaburzenia u kobiet ciężarnych].
  Autorzy: Prusiński Antoni
  Źródło: Med. Prakt. Ginekol. Położ. 2002 (5/6) s.153-154, 166 - Tł. artyk. z czas. Annals of Internal Medicine 2001; 134 : 396-408
  Sygnatura GBL: 313,517

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  stosując format: