Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PROST
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Wcześniak
Autorzy: Helwich Ewa, Kmita Grażyna, Kornacka Maria Katarzyna, Kułakowska Zofia, Nowakowska-Szyrwińska Ewa, Piotrowska-Wichłacz Aldona, Prost Marek E., Rudzińska-Chazan Maria, Rutkowska Magdalena, Szymczyk Eliza, Woynarowska Martyna, Zacharska-Kokot Ewa, Zawitkowski Paweł
Opracowanie edytorskie: Helwich Ewa (red.).
Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 210, [1] s., [2] k. tabl. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
Sygnatura GBL: 735,315

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki


  2/6

  Tytuł oryginału: Ocena wybranych funkcji widzenia u osób pracujących z komputerami.
  Tytuł angielski: Evaluation of the visual function of the employees working with the computer screen monitor.
  Autorzy: Futyma Ewa, Prost Marek E.
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (3/4) s.257-259, tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose: To evaluate the effects of long-term work with computer monitor on the accommodation, convergence, stereopsis, near and distant visual acuity. Material and methods: The studies of the accommodation, convergence, stereopsis, near and distant visual acuity have been performed in 50 employees working with the computer 6.5 hours daily, 5 - 6 days weekly and 5 to 12 years. The same studies have been performed in 50 white-collar workers, who had no contact with the computer in their work. Results: No changes in the accommodation, convergence, stereopsis, near and distant visual acuity have been found in the employees in boh studies groups. Concluson: Long-term work with the computer monitor does not cause changes in the visual function of the employees. Reported changes are probably cause by the visual fatigue associated with the near work, and out by the direct infleuce of the computer monitor.


  3/6

  Tytuł oryginału: Czynniki ryzyka ciężkich postaci retinopatii wcześniaków.
  Tytuł angielski: Risk factors of severe retinopathy of prematurity.
  Autorzy: Dobrzańska Anna, Czech-Kowalska Justyna, Prost Marek, Hautz Wojciech, Pleskaczyńska Agata, Witwicki Jacek M., Janowska Joanna, Gołkowska Małgorzata, Gruszfeld Dariusz
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (10) s.859-865, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badaniami objęto 116 dzieci urodzonych przed 36 tygodniem ciąży, hospitalizowanych w okresie 20 miesięcy w Klinice Patologii Noworodka IPCZD. Spośród badanej populacji wyodrębniono 2 grupy pacjentów różniących się wynikiem badania okulistycznego i decyzją o kwalifikacji do leczenia. Grupę I stanowiło 58 wcześniaków, które przez badającego okulistę zostały zakwalifikowane do leczenia z powodu zaawansowanej retinopatii wcześniaków. W 96,3 proc. przypadków stwierdzano trzeci i wyższe stopnie zaawansowania choroby. U 2 pacjentów stwierdzano 2 i 2/3 stopień zaawanosowania choroby, ale z towarzyszącym objawem "+" i zmianami w I strefie. U większości dzieci wykonano zabieg laserowej fotokoagulacji pierwotnie nieunaczynionej siatkówki. Do II grupy zaliczono 58 wcześniaków, które nie wymagały zabiegu okulistycznego. U 47 proc. pacjentów stwierdzano jedynie cechy niedojrzałości siatkówki, w 30,9 proc. przypadków retinopatię 1-2 stopnia. W pozostałych 21 proc. przypadków rozpoznano retinopatię 2/3 stopień, a w kolejnych badaniach nie stwierdzano progresji zmian. Celem pracy było określenie czynników ryzyka rozwoju ciężkiej postaci retinopatii wcześniaków oraz ocena ich przydatności w prognozowaniu konieczności leczenia okulistycznego. Statystycznie istotnymi czynnikami ryzyka ciężkiego ROP okazały się: mała masa urodzeniowa, krótki czas trwania ciąży, niska punktacja Apgar, stopień zaawansoowania z.z.o., czas trwania tlenoterapii i mechanicznej wentylacji, CLD, leczenie metyloksantynami, częste przetoczenia masy erytrocytarnej, IVH oraz PVL. Analiza regresji logistycznej wykazała, że tylko masa urodzeniowa i czas mechanciznej wentylacji mogą być użyteczne w porgnozowaniu rozwoju zaawansowanych postaci ROP i konieczności zastosowania laseroterapii.


  4/6

  Tytuł oryginału: Very high alpha-tocopherol diet diminishes oxidative stress and hypercoagulation in hypertensive rats but not in normotensive rats.
  Autorzy: Frenoux Jean-Marie R., Noirot Beatrice, Prost Emmanuelle D., Madani Sihem, Blond Jean Paul, Belleville Jacques L., Prost Josiane L.
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (10) s.BR401-BR407, tab., bibliogr. 34 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Background: Oxidative stress is closely related to cardiovascular diseases, suchas atherosclerosis. Increasing dietary antioxidants, such as ŕ-tocopherol, may prevent these diseases. However, in some pathologies, such as hypertension, oxidative stress is enhanced, thus ŕ-tocopherol requirements may be raised. Material/Methods: In eleven-week-old spontaneously hypertensive rats and normotensive Wistar Kyoto rats, we investigated the effects of a four-week very high ŕ-tocopherol dietary enrichment (1200 mg/kg diet, VH) on blood pressure, resistance to free radical aggression, and VLDL+LDL resistance to lipid peroxidation. Platelet aggregation and plasma lipid profile were also investigated. Results: With either diet, hypertensive rats were more protected against oxidative stress than normotensive rats. Their capacity to withstand free radical aggression was better, and their WLDL+LDL particles were less sensitive to lipdid peroxidation. In either group, the VH diet did not modify blood pressure values when resistance to free radical aggression was incrased, but not the resistance of VLDL+LDL to lipid peroxidation. With the control diet, platelet aggregation was fastsesr and higher in hypertensive rats vs. normotensive rats. It was decreased with the VH diet in hyeprtensive rats but increased in normotensive rats, when compared to their respective controls. Whatever the diet, plasma triacylglycerol, phospholipid and cholesterol concentrations were lower in hypertensive than in normotensive rats. Only cholesterol concentrations were diminished with the VH diet in hypertensive rats, but not in normotensive rats. Conclusion: These results indicate that very high ŕ-tocopherol dietary amounts decrease cardiovascular risk in hypertensive rats with high oxidative stress, but have less effect on normotensive rats.


  5/6

  Tytuł oryginału: Perspektywy okulistyki dziecięcej
  Autorzy: Prost Marek E.
  Źródło: W: Okulistyka polska początku XXI wieku - Warszawa, 2002 s.147-151, il., tab., bibliogr. 4 poz. - 40 Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Okulistycznego Warszawa 10-13.10. 2001
  Sygnatura GBL: 802,257

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  6/6

  Tytuł oryginału: Jaskra w przebiegu retinopatii wcześniaków - patogeneza i leczenie.
  Tytuł angielski: Glaucoma secondary to retinopathy of prematurity - pathogenesis and treatment.
  Autorzy: Prost Marek E.
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 supl. 2 s.134-135, 137-138, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The paper describes different types of glaucoma occurring in patients with active and regressed retinopathy of prematurity, its pathogenesis and treatment. Glaucoma is underdiagnosed in patients with retinpathy of prematurity.

  stosując format: