Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PROSNAK
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Amputacje obustronne i wielokończynowe oraz sposoby ich zaopatrywania.
Tytuł angielski: Bilateral and multiextremital amputations and methods of their provision.
Autorzy: Łuczak Elżbieta, Prosnak Mieczysław
Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (3) s.199-203, il., bibliogr. 15 poz., sum., Zsfg, rez.
Sygnatura GBL: 313,547

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W artykule opartym na materiale 491 chorych leczonych w latach 1967-2000 omówiono pokrótce problem pierwotnego protezowania chorych po obustronnych amputacjach kończyn górnych lub dolnych oraz skojarzonych, łączących odjęcia kończyn górnych i dolnych, a zwłaszcza trój- i czterokończynowych. Postępowanie polegało na zaopatrywaniu w wykonywane w przychodni protezy tymczasowe, zastępowane po ustaleniu elementów regulacji i przyswojeniu zaopatrzenia oraz wyrobienia stereotypów wykonawczych, zamawianymi w zakładach produkcyjnych protezami definitywnymi, stanowiącymi doskonalsze pod względem kosmetycznym repliki sprowadzonych pod względem przydatności protez tymczasowych. Niezbędne leczenie usprawniające prowadziliśmy przeciętnie 3-6 miesięcy, a w przypadkach amputacji wielokończynowych 6-10 miesięcy, a nawet i dłużej. Wyniki postępowania okazały się w pełni zadowalające.

  Streszczenie angielskie: In the article based on the material of 491 patients treated in the years 1967-2000 there was shortly discussed the problem of primary prosthesis implants in patients after bilateral amputations of upper or lower limbs and combined amputations, connecting amputations of upper and lower limbs, particularly three- and four- extremital ones. The management consisted in providing with temporary prostheses made in the outpatient clinic, replaced after establishing the regulation elements and assimilation and developing executory stereotypes with ordered in a workshop final prostheses, being - as regards cosmetics - more perfect replicas of temporary prostheses tested in respect of usefulness. The necessary rehabilitation treatment was carried out on the average for 3-6 months and in cases of multiextremital amputations for 6-10 months or even longer. The results of the management turned out to be fully satisfactory.

  stosując format: