Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PROKOPOWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 19Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/19

Tytuł oryginału: Wykorzystanie żelu krzemionkowego z domieszką oleju silikonowego jako nośnika leków.
Tytuł angielski: Use of silica gel with an addition of silicone oil as drug delivery system.
Autorzy: Łukasiak Jerzy, Prokopowicz Magdalena, Jastrzębski Tomasz, Jachowska Dorota, Jamrógiewicz Zygmunt
Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (5) s.229-234, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
Sygnatura GBL: 310,851

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie angielskie: The paper presents a new approach to the use of silica gels with an addition of silicone oils as drug delivery systems. The process of release of doxorubicin hydrochloride adsorbed on silica gel to the aqueous phase from support models: silica gel/silicone oil with different drug/silica gel ratios was investigated. The process of drug release from the gel support to the aqueous phase was found to be reproducible, regular and taking place in one step with dynamics described by the regression equation c = a(log t)ý. The rate of the process of release of the drug from silica gel support is determined primarily by the ratio of drug to silica gel. A linear relationship was found between the relative degree of adsorbent saturation with the drug and the regression coefficient of the equation describing the dynamics of drug release to the aqueous phase.


  2/19

  Tytuł oryginału: Półwiecze odkleszczowego zapalenia mózgu w Polsce.
  Tytuł angielski: Half century of TBE in Poland.
  Autorzy: Gut Włodzimierz, Prokopowicz Danuta
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 (1) s.129-135, bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono informację o sytuacji kzm w Polsce i problemach związanych z tą chorobą.

  Streszczenie angielskie: The article presented short information about history of TBE in Poland. Data connected to epidemiology, clinic and prevention of TBE are presented.


  3/19

  Tytuł oryginału: Analgezja zewnątrzoponowa ciągła w odcinku piersiowym u chorych leczonych profilaktycznymi dawkami heparyn drobnocząsteczkowych.
  Tytuł angielski: Thoracic epidural analgesia in low molecular weight heparin prophylaxis patients.
  Autorzy: Prokopowicz Jacek, Guz Krzysztof, Molatta Izabella, Nowicka Lidia, Szmurło Radosław
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (2) s.101-104, tab., bibliogr. 11 poz., sum. - 5 Sympozjum Sekcji Kardioanestezji PTAiIT Szczyrk 22-24.03. 2001
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • anestezjologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W operacjach torakochirurgicznych analgezja zewnątrzoponowa ciągła w odcinku piersiowym (TEA) jest stosowana zarówno do znieczulenia w czasie operacji jak i leczenia bólu pooperacyjnego. W zależności od przebiegu okresu pooperacyjnego cewnik w przestrzeni zewnątrzoponowej jest najczęściej utrzymywany przez okres 1 do 4 dni. W tym samym okresie chorzy są leczeni profilaktycznymi dawkami heparyn drobnocząsteczkowych. W pracy oceniano skuteczność stosowanego schematu postępowania okołooperacyjnego w zapobieganiu powikłaniom neurologicznym będącym konsekwencją jednoczesnego stosowania TEA oraz heparyn drobnocząsteczkowych. W analizowanym materiale nie stwierdzono powikłań neurologicznych w wyniku stosowania profilaktyki przeciwzakrzepowej u chorych znieczulanych zewnątrzoponowo do operacji torakochirurgicznych. Objawy neurologiczne w zakresie nerwów obwodowych obserwowane w 6 przypadkach miały charakter przejściowy i były wynikiem ucisku spowodowanego nieprawidłowym ułożeniem, szczególnie przy przedłużających się operacjach. We wszystkich wątpliwych przypadkach wykonano badanie NMR wykluczające krwawienie do kanału kręgowego.

  Streszczenie angielskie: We have assessed efficacy and safety of thoracic epidural anaesthesia in 2015 patients, receiving low molecular weight heparin (LMWH) under following protocol: patients received one LMWH dose at the evening before surgery, epidural catheter was introduced at least 12 hours after, next LMWH was given at least 6 hours after catheter placement, catheter was removed 12 after and 6 hours before LMWH. We have not observed any neurological sequel that could be attributed to epidural analgesia. In six patient transient neurologic deficits were diagnosed with NMR and attributed to wrong positioning during surgery. Therefore we conclude that epidural analgesia can be used safety in thoracic surgery in presence on LMWH prphylaxis.


  4/19

  Tytuł oryginału: Concentration of á2-microglobulin and percentage of CD4 lymphocytes in peripheral blood in patients with chronic HCV infection during IFN-ŕ therapy.
  Autorzy: Łapiński Tadeusz Wojciech, Kot Aldona, Prokopowicz Danuta
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (7) s.CR538-CR542, il., tab., bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: We evaluated the serum á2-MG concentration and CD4 lymphocytes in the blood of HCV infected patietns during IFN-ŕ therapy, searching for a correlation between á2-MG concentration. CD4 lymphocytes, and tehrpay effectiveness, as well as morphological changes in the liver. Material/Methods: 24 patietns with chronic HCV infection were treated with IFN-ŕ2a. The serum á2-MC concentration was measured with the use of a method based on teh fluorescent modification of the immunoenzymatic technique. The percentage of T CD4 lymphocytes in the blood was measured by direct immunofluorescence using monoclonal antibodies. Results: The number of CD4 lymphocytes in teh blood was lower in the HCV infected patients (864/ml; preferred values from 1,300 to 2,100/ml), the á2-MG concnetration was elevated (2.37 mg/dl) in comparison to the preferred values (1.52 mg/dl; p 0.05). IFN-ŕ therapy caused an increase in the á2-MG. The highest increase was observed among patients who did not eliminate the virus (from 2.39 to 4.10 mg/dl). In the initial period of interferon therapy an increase was observed (from 729 to 1082/ml) in the number of CD4 lymphocytes among those patients who eliminated the virus and a decrease (from 947 to 853/ml) in the patietns who were not treated successfully. Conclusions: A significant increase in á2-MG during interferon therapy in patietns with chronic HCV infection is a predictor of poor outcome. An increase in the number of CD4 lymphocytes in the initial phase of treatment suggests a positive outcome.


  5/19

  Tytuł oryginału: MR proton spectroscopy in liver examinations of healthy individuals in vivo.
  Autorzy: Tarasów Eugeniusz, Siergiejczyk Leszek, Panasiuk Anatol, Kubas Bożena, Dzienis Wojciech, Prokopowicz Danuta, Walecki Jerzy
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (2) s.MT36-MT40, il., tab., bibliogr. 28 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Magnetic resonance proton spectroscopy (1H MRS) is a non-invasive method that provides in vivo measurement of metabolic concentrations in body tissue. However, relatively little is known about the potential of 1H MR spectoscopy fot the qualification of liver metabolites. The aim of this study was to determine the usefulness of 1H MRS in establishing the metabolic pattern of normal human liver. Material/Methods: Proton specrtoscopy of the liver, using the Picker system, Edge Eclipse 1.5T, with whole-body coil and PRESS 35 sequence, was conducted in a group of 24 healthy volunteers. In all subjects we also evaluated the thckness of the subcutaneous fat tissue in MR images and body mass index. Results: The presence of lipid resonances, phosphoesters (Pe), glycogen/glucose (Glc), and glutamine/glutamate (Gln) were observed in the spectra. Total lipid concentration, CH3 and (CH2)n of the lipid resonancs were higher in the men than in the woemn, while the metabolite contents in the CH2=CH-CH2 gorups of lipids, Pe, Glc and Bln peaks were similar in both genders. We observed statistically significant positive correlation, more apparent in the gorup of men, between TL concentration and BMI. There was no statistically significant correlation between lipid total concentration and age. Conclusion: Proton spectorscopy enables the quantitative evaluation of lipid contents in the liver. The correlation between liber triglyceride contents and body mass ndex shows that the tendency to obesity is also connected with lipid accumulation in the liver.


  6/19

  Tytuł oryginału: Plasma tissue inhibitor of metalloproteinases-1 and transforming growth factor á1 - possible non-invasive biomarkers of hepatic fibrosis in patients with chronic B and C hepatitis.
  Autorzy: Flisiak Robert, Maxwell Paul, Prokopowicz Danuta, Timms Peter M., Panasiuk Anatol
  Źródło: Hepatogastroenterology 2002: 49 (47) s.1369-1372, il., tab., bibliogr. 22 poz.
  Sygnatura GBL: 304,355

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background/Aims: The role of transforming growth factor-á1 (TGF-á1) in liver fibrosis is in part related to impairment of extracellular matrix breakdown by stimulation of tissue inhibitor of metalloproteinases-1 (TIMP-1) gene. The aim of he study was to evaluate association between TGF-á1 and TIMP-1 in relation to liver injury in chronic viral hepatitis N and C. Methodology: Association between plasma TGF-á1 and TIMP-1 was evaluated in 28 consecutive patients undergoing kiver biopsy for chronic viral hepatitis B and C (CH-B, CH-C) and these tests were correlated with hepatic fibrosis, inflammation and liver function tests. Moreover carboxyterminal cross-linked telopeptide of type 1 procollagen (ICTP) and carboxyterminal propeptide of type 1 collagen (PICP) were also measured for assessment of extracellular matrix breakdown or synthesis, respectively. Results: Chronic viral hepatitis B and C resulted in a significant increase in plasma TIMP-1 levels but not TGF-á1. Among biochemical markers of liver injury, significant correlation with TGF-á1 and TIMP-1 was demonstrated in respect to aminotransferase activities in both groups. TIMP-1 showed significant correlation with ICTP levels in both CH-B (r = 0.59) and CH-C (r = 0.62), whereas TGF-á1 was correlated with ICTP only in CH-C patients (r = 0.75). PICP did not demonstrate any corelation with either TGF-á1 or TIMP-1. Hepatic fibrosis, but not inflammation, correlated significantly with TGF-á1 (CH-B: r = 0.73; CH-C: r = 0.79) and TIMP-1 (CH-B: r = 0.66; CH-C r = 0.71) in both groups and there was a significant...


  7/19

  Tytuł oryginału: Is acute hepatitis B still a nosocomially-acquired infection in Poland? A case-controlled study of transmission routes in a hospital sample.
  Autorzy: Chlabicz Sławomir, Grzeszczuk Anna, Pytel Barbara, Prokopowicz Danuta
  Źródło: Scand. J. Infect. Dis. 2002: 34 (11) s.808-810, tab., bibliogr. 9 poz.
  Sygnatura GBL: 305,538

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to evaluate the role of medically linked risk factors for acute HBV infection in the Podlasie region of North-Eastern Poland. The records of 107 adult patients and 214 age- and sex-matched controls hospitalized in the Department of Infectious Diseases, Białystok, Podlasie Region during the period 1997-2000 with the diagnosis of acute hepatitis B were reviewed. On multivariate analysis, household contact with hepatitis B [odds ratio (OR) = 18.0, 95 p.c. confidence interval (CI) 2.0 - 165.5] and a history of injections (OR = 2.7, 95 p.c. CI 1.5 - 4.7) in the preceding 6 months were independently associated with acute HBV infection. In conclusion, our data indicate that despite a significant decline in the incidence of hepatitis B, injections are still involved in the spread of HBV in Poland.


  8/19

  Tytuł oryginału: Epidemiologiczno-kliniczna ocena występowania parazytoz w regionie suwalskim w latach 1990-1999 : praca doktorska
  Autorzy: Nowacki Krzysztof, Prokopowicz Danuta (promot.).; Akademia Medyczna Klinika Obserwacyjno-Zakaźna w Białymstoku
  Źródło: 2002, [5], 42 k., [17] k. tabl. : tab., bibliogr. 90 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19868

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  9/19

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Postępowanie w biegunce zakaźnej. Aktualne (2001) wytyczne Infectious Diseases Society of America].
  Autorzy: Prokopowicz Danuta
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (7/8) s.179-181, bibliogr. 16 poz. - Tł. artyk. z czas. Clinical Infectious Diseases 2001; 32 : 331-350
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  10/19

  Tytuł oryginału: Ekspozycja na kleszcze a przebieg kliniczny boreliozy z Lyme u mieszkańców Białowieży.
  Tytuł angielski: Effect of exposure to tick-bites on the course of Lyme borreliosis in Białowieża residents.
  Autorzy: Załężny Wojciech, Flisiak Robert, Prokopowicz Danuta
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 (3) s.419-424, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wśród 131 mieszkańców Białowieży, którzy w przeszłości przebyli boleriozę z Lyme przeprowadzono badanie ankietowe częstości kontaktów z kleszczami oraz objawów choroby w jej ostrym okresie i stwierdzanych aktualnie. Uzyskane wyniki wykazały, że wielokrotne narażenie na kontakt z kleszczami, a przez to z krętkami Borrelia burgdorferi, sprzyja ujawnieniu się postaci stawowych boreliozy z Lyme, powodując rzadsze ujawnienie się choroby pod postacią rumienia pełzającego.


  11/19

  Tytuł oryginału: Degradacja siloksanów stosowanych do produkcji kosmetyków.
  Tytuł angielski: Degradation of siloxanes used for the production of cosmetics.
  Autorzy: Łukasiak Jerzy, Dorosz Agnieszka, Prokopowiczut. Magdalena, Czarnobaj Katarzyna, Pieńkowska Krystyna, Kamysz Wojciech, Falkiewicz Bogdan
  Źródło: Biul. Kosmetol. 2002 (3) s.193-202, tab., bibliogr. 45 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,432

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ochrona środowiska

  Streszczenie polskie: Silikony, a szczególności siloksany, są grupą związków chemicznych o wszechstronnym zastosowaniu w przemyśle i życiu codziennym człowieka. W 2000 roku światowa produkcja silikonów wynisła około 10 milinów ton, z czego znacząca część została wykorzystana w gospodarstwach domowych. Wśród innych zastosowań trzeba wymienić, że związki te są jednym z najważniejszych surowców do wyrobu kosmetyków. Silikony są tworzywami stosunkowo trwałymi, mogą więc stanowić uciążliwy odpad środowiskowy. W niniejszej pracy przedstawiamy krótki przegląd dzisiejszego stanu wiedzy na temat środowiskowego losu (environmental fate) i procesów degradacji (w tym biodegradacji) siloksanów zawartych w kosmetykach, dzięki którym związki te nie kumulują się w naszym otoczeniu.


  12/19

  Tytuł oryginału: Praktyczne zastosowanie toksyny botulinowej.
  Autorzy: Puzanowska Beata, Prokopowicz Danuta
  Źródło: Ordynator Lek. 2002: 2 (2) s.39-40, bibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 313,633

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  13/19

  Tytuł oryginału: Ostre zakażenie wirusem cytomegalii (CMV) u chorego z przewlekłym zapaleniem wątroby typu B (HBV).
  Tytuł angielski: Acute cytomegalovirus infection in patient with chronic hepatitis B.
  Autorzy: Chlabicz Sławomir, Łapiński Tadeusz W., Prokopowicz Danuta
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (11/12) s.751-757, bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Opisano przypadek cytomegalowirusowego zapalenia wątroby o ciężkim przebiegu u chorego z przewlekłym zapaleniem wątroby typu B. Przedstawiono diagnostykę różnicową i przeanalizowano możliwy wpływ zakażenia wirusem cytomegalii (CMV) na przewlekłe zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu B (HBV). Nadkażenie lub reaktywacja zakażenia CMV u chorego zakażonego HBV może być jedną z przyczyn zaostrzenia przewlekłego zapalenia wątroby.

  Streszczenie angielskie: We report a case of severe acute cytomegalovirus hepatitis in patient with chronic hepatitis B. Differential diagnostics is presented and possible impact of CMV infection on chronic hepatitis B is analyzed. CMV superinfection or reactivation in a patient with HBV infection may be one of the causes of the exacerbation of chronic liver disease.


  14/19

  Tytuł oryginału: Gastroenterologia w praktyce
  Autorzy: Bartuzi Zbigniew, Długosz Jan W., Gabryelewicz Antoni, Gonciarz Zbigniew, Jurkowska Grażyna, Konturek Stanisław J., Kwiecień Sławomir, Ładny Jerzy Robert, Łaszewicz Wiktor, Marlicz Krzysztof, Mazur Włodzimierz, Prokopowicz Danuta, Puchalski Zbigniew, Stasiewicz Jan, Wereszczyńska-Siemiątkowska Urszula, Zaremba-Woroniecka Anna
  Opracowanie edytorskie: Gabryelewicz Antoni (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 368, [1] s., [4] s. tabl. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Seria: Biblioteka Lekarza Praktyka 18
  Sygnatura GBL: 735,974

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  15/19

  Tytuł oryginału: Ocena zmian optycznych trzech typów soczewek: twardych, hydrożelowych i twardych pokrytych heparyną pod wpływem oleju silikonowego, stosowanego klinicznie jako substytut ciała szklistego gałki ocznej.
  Tytuł angielski: Evaluation of optical changes of three types of lenses: hard PMMA, hydrogel, and heparin surface modified hard lenses effected by silicone oil, used clinically as a substitute of the vitreous body.
  Autorzy: Prokopowicz Magdalena, Czarnobaj Katarzyna, Raczyńska Krystyna, Łukasiak Jerzy, Przyjazny Andrzej
  Źródło: Polimery Med. 2002: 32 (3/4) s.30-39, il., tab., bibliogr. 12 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 305,609

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Celem badań była ocena in vitro czy olej silikonowy OXANE o lepkości 5700 cSt stosowany klinicznie w chirurgii oka jako substytut ciała szklistego, będąc w kontakcie ze sztuczną soczewką stosowaną jako implant ludzkich soczewek, wywołuje zmiany jej właściwości optycznych. W pracy przedstawiono analizę spektralną przepuszczalności promieniowania widzialnego (VIS) trzech rodzajów sztucznych soczewek: twardych (PMMA), hydrożelowych, twardych pokrytych heparyną (HSM) i tych samych rodzjaów soczewek poddanych działaniu promieniowania laserowego YAG o wzrastającej energii od 1,7 mH do 3,7 mJ, będących w kontakcie z olejem silikonowym. Badania przeprowadzano w dwutygodniowych odstępach czasowych, przez łączny okres 20 tygodni. Stwierdzono, że soczewki twarde iHSM po 20 tygodniach trwania doświadczenia nie zmieniły właściwości optycznych pod wpływem oleju silikonowego. Zmiany wartości transmitancji były w granicach błędu aparatury (ń 1 proc.). Soczewki hydrożelowe będące w kontakcie z olejem silkonowym pogorszyły swoje właściwości optyczne i po 20 tygodniowej ekspozycji w oleju, średnia wartość transmitancji promieniowania widzialnego zmalała o ok. 18 proc. i osiągałą wartość końcową 67,08 ń 2,37 (SDR = 5,56 proc.). Zarejestrowano zmiany wartości początkowych transmitancji, tylko w przypadku soczewek poddanych działaniu promieniowania laserowwego o największej energii 3,7 mJ. Po zakończonej ich ekspozycji w oleju soczewki twarde minimalnie poprawiły swoją przepuszczlaność o ...

  Streszczenie angielskie: The objective of these investigations was an in vitro evaluation whether silicone oil OXANE of viscosity 5700 cSt clinically used in eye surgery as a substitute of the vitreous body, being in contact with an artificial polymer lens used as an implant of human lens, causes the changes in its optical properties. The paper presents the results of spectral analysis of transmission of visible (VIS) radiaiton of three types of artificial lenses: hard PMMA hydrogel, heparin surface modified (HSM) hard PMMA, and the same lenses damaged by YAG laser radiation with an energy increasing from 1.7 mJ to 3.7 mJ, exposed to clinically applied silicone oil. The studies were carried out, in two-week intervals, over a period of 20 weeks. Hard PMMA and HSM lenses were found not to have changed their optical properties after 20 weeks of exposure to silicone oil. The measured transmittance values were within the range of intstrumental error (ń 1 p.c.). Optical properties of hydrogel lenses exposed to silicone oils deteriorated with exposure and after 20-week exposure to silicone oil the average transmittance value decreased by about 18 p.c., reaching its final value of 67.08 ń 2.37 p.c. (RSD - 5.5.6 p.c.). A minimal decrease of the initial transmittance values was observed only for the lenses exposed to laser radiation of highest energy (3.7 mJ). After completed exposure to silicone oil, two kinds of lenses were found to have a slightly improved transmittance: hard PMMA lenses by about ...


  16/19

  Tytuł oryginału: Molekularne i kliniczne konsekwencje biodegradacji silikonów in vivo.
  Tytuł angielski: Molecular and clinical consequences of in vivo silicones biodegradation.
  Autorzy: Łukasiak Jerzy, Prokopowicz Magdalena, Jamrógiewicz Zygmunt, Honory Maria, Jaśkiewicz Janusz, Dorosz Agnieszka, Jachowska Dorota, Falkiewicz Bogdan
  Źródło: Polimery Med. 2002: 32 (3/4) s.40-47, il., tab., bibliogr. 25 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 305,609

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Przedmiotem publikacji jest przedstawienie danych mówiących o biodegradacji silikonów in vivo i ich potencjalnych konsekwencjach klinicznych i molekularnych. Produkty biodegradacji silikonów nie są biologicznie obojętne. W szczególności różnego rodzaju silanole są inhibitorami enzymów proteolitycznych i regulatorami wielu procesów metabolicznych oraz wpływają na wzrost i podział komórek, co wyraźnie wskazuje na potencjalnie silne działanie farmakologiczne. Głównym celem badań nad molekularnymi konsekwencjami biodegradacji siloksanów było sprawdzenie, jaki wpływ mają siloksany o różnych masach cząsteczkowych i różnej długości łańcucha na stabilność konformacyjną biologicznych molekuł.

  Streszczenie angielskie: The object of the publication is the presentation of data referring to in vivo silicones biodegradation and their potential clinical and molecular consequences. Summing up, one needs to state that the products of silicones biodegradation are not biologically indifferent. In particular, different types of silanols are inhibitors of proteolytic enzymes and regulators of many metabolic processes as well as affect the cell growth and division, which distinctly indicates the potentially strong pharmacological action. The main objective of the molecular consequences of the biodegradation of siloxanes was the verification what impact siloxanes of various molecular weights and of various chain lengths exert on the conformational stability of biological molecules.


  17/19

  Tytuł oryginału: Borelioza z Lyme - profilaktyka i leczenie.
  Autorzy: Prokopowicz Danuta
  Źródło: Lekarz 2002 (1) s.22-23, bibliogr. 12 poz.
  Sygnatura GBL: 313,343

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  18/19

  Tytuł oryginału: Przydatność oznaczania stężenia CRP w przesiewowej diagnostyce stanów gorączkowych u zakażonych HIV.
  Tytuł angielski: Clinical usefulness of plasma C-reactive protein concentration in HIV infected patients in diagnosis of fever and concomitant infections.
  Autorzy: Wiercińska-Drapało Alicja, Jaroszewicz Jerzy, Prokopowicz Danuta
  Źródło: Diagn. Lab. 2002: 38 (2) s.237-243, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,135

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena przydatności stężenia białka C-reaktywnego w surowicy, dla przesiewowej oceny zagrożenia zakażeniami u chorych z HIV. Badaniami objęto 69 zakażonych HIV, u których mierzono temperaturę ciała oraz oznaczano stężenie CRP, OB, liczbę leukocytów, liczbę limfocytów CD4. Wykazano znamienną korelację pomiędzy gorączką a steężeneim CRP w surowicy (r = 0,68, p 0,001), i słabszą, lecz również znamienną pomiędzy gorączką a OB (r = 0,35, p = 0,003). Obserwacje te potwierdzono również przy pomocy analizy regresji wielocznnikowej (dla CRP r = 0,02 p 0,001). Oceniono również dodatnią i ujemną wartość predykcyjną wystąpienia ostrej infekcji dla CRP i OB. Uzyskano wysoką, ujemną wartość predykcyjną dla CRP - 100 proc., a niższą dla OB - 81 proc. Natomiast dodatnia wartość predykcyjna była wyższa dla OB (81 proc.) niż dla CRP (66 proc.). Zakazenie HIV nie powoduje wzrostu stężenia CRP w surowicy, niezależnie od stanu immunologicznego pacjenta. Kaźde, niewiwlkie zwyżki stężenia CRP u zakażonych HIV, sugerują proces chorobowy i wymagają szczegółowej diagnostyki. Porównanie wykorzystania oznaczania stężenia CRP i szybkości OB w diagnostyce stanów gorączkowych u pacjentów z HIV sugeruje większą przydatność diagnostyczną CRP.

  Streszczenie angielskie: Objective of this work was to examine the clinical usefulness of plasma C-reactive protein (CRP) concentration in HIV infecated patients as a marker of other, concomitant infections. Sixty-nine patients were enrolled. Body temperature, CRP concentration, ESR (erythrocyte sedimentation rate), white cells count and CD4 lymphocytes level were measured. Body temperature showed strong, significant correlation with plasma CRP concentration (r = 0,68, p 0,001) and weaker correlation with ESR (r = 0,35, p = 0,003). This observation was confirmed by the use of multiple regression analysis. Positive (PPV) and negative predictive values (NPV) of CRP plasma concentration and ESR for other infections occurrence were calculated. CRP showed high PPV (100 p.c.), while ESR (81 p.c.). In conclusion, HIV infection does not result in plasma CRP concentration increase, despite of patient's defense system impairment (CD4 count). Any increase in CRP concentration in HIV infected patients suggests existence of other infection and needs scrupulous examiantion. Clinical usefulness of plasma CRP concentration and ESR levels comparison in fever and concomitant infections diagnosis of suggests CRP advantage.


  19/19

  Tytuł oryginału: Następstwa ekspozycji na kleszcze i związanego z tym zakażenia Borrelia burgdorferi u mieszkańców Białowieży : praca doktorska
  Autorzy: Załężny Wojciech, Prokopowicz Danuta (promot.).; Akademia Medyczna Klinika Obserwacyjno-Zakaźna w Białymstoku
  Źródło: 2002, 81 k. : il., tab., bibliogr. 156 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/21357

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: