Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PREJZNER
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Relationship of the BCR gene breakpoint and the type of BCR/ABL transcript to clinical course, prognostic indexes and survival in patients with chronic myeloid leukemia.
Autorzy: Prejzner Witold
Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (5) s.BR193-BR197, il., bibliogr. 19 poz.
Sygnatura GBL: 313,278

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Chronic myeloid leukemia is characterized by the presence of the Philadelphia chromosome. At the molecular level a fusion of part of the ABL and BCR genes is observed. The breakpoint locations in the BCR gene fall between exons b2a2 or b3a2 (5' and 3', respectively). Depending on the BCR gene breakpoint two types of mRNA are created. Differences in the types of transcripts and/or the breakpoint site may have an influence on the clinical course of the disease. This prompted the present author to separate subtypes of chronic myeloid leukemia on the molecular level. 71 patients diagnosed with chronic myeloid leukemia in the chronic phase were enrolled in the study. In 61 patients the type of BCR/ABL transcript was determined, and in 27 patients BCR breakpoints were established. Possible correlations between the clinical coaurse, prognostic indexes, survival and the type of transcript and breakpoint were examined. No correlation between the clinical course, prognostic index, or survival was observed in patients with 5' and 3' breakpoints. The patients with b3a2 transcript experienced longer survival than the patients expressing b2a2 transcript. However, no significant differences were observed in the duration of the chronic phase between the two groups. The type of BCR gene breakpoint seems to have no prognostic value in patients with chronic myeloid leukemia. The longer survival of patients expressing the b3a2 transcript may be caused by the less aggressive course of the accelerated or blastic phase.


  2/2

  Tytuł oryginału: Ekspresja protoonkogenu c-kit na komórkach blastycznych w ostrych białaczkach szpikowych.
  Tytuł angielski: C-kit protooncogene expression on blastic cells in acute myeloid leukaemia.
  Autorzy: Szatkowski Damian, Lewandowski Krzysztof, Prejzner Witold, Hellmann Andrzej
  Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (4) s.431-441, il., tab., bibliogr. 36 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,450

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Receptor c-kit (CD117) o charakterze kinazy tyrozynowej odgrywa zasadniczą rolę w procesie hemopoezy. Ekspresję białka c-kit wykazano zarówno na zdrowych komórkach szpiku kostnego, jak i w komórkach blastycznych w ostrych białaczkach szpikowych. Mutacje aktywujące w obrębie genu c-kit mogą być ważnym czynnikiem sprawczym onkogenezy w ostrych białaczkach szpikowych. Podjęto próbę określenia częstości występowania CD117 na komórkach blastycznych w ostrych białaczkach szpikowych, oceny zależności poziomu ekspresji c-kit od podtypu wg klasyfikacji FAB, wykazania zależności między obecnością na komórkach antygenu CD117 a antygenów CD34, CD13, CD15, CD33. Wśród 76 zdiagnozowanych chorych obecność antygenu c-kit stwierdzono u 68 osób (89 proc.). Występował on we wszystkich 8 przypadkach zdiagnozowanej AML M1, wszystkich 20 AML M2, wszystkich 8 AML M3, 22 z 23 przypadków AML M4, 8 z 15 AML M5 (3 z 6 AML M5a i 5 z 9 AML M5b) i 2 z 2 przypadków AML M6. Wykazano również wysoką dodatnią korelację między ekspresją CD117 a CD34 (r=0,5169), średnią korelację między CD117 a CD13 (r=0,3964), wysoką negatywną między CD117 a CD15 (r=-0,5526) i słabą negatywną między CD117 a CD33 (r=-0,2247).

  Streszczenie angielskie: C-kit receptor (CD117) with tyrosine kinase activity plays an important role in hematopoiesis. C-kit expression has been discovered on the bone marrow healthy cells and also on the blastic cells in acute myeloid leukaemia (AML). Activating mutations of the c-kit gene could cause oncogenesis in acute myeloid leukaemia. In this study we tried to determine CD117 expression on the blastic cells in AML, evaluate the dependence of c-kit expression level on the FAB classification subtype, and estimate correlation between CD117 and CD34, CD13, CD15, CD33 expression. 76 patients were diagnosed with AML and c-kit antigen was present in 68 of them (89 p.c.). It was found in all 8 cases of AML M1, all 20 of AML M2 all 8 of AML M3, 22 of 23 cases of AML M4, 8 of 15 AML M5 (3 of 6 AML M5a and 5 of 9 AML M5b) and both 2 cases of AML M6. The positive correlation between CD117 and CD34 (r=0.5169), between CD117 and CD13 (r=-0.3964), negative between CD117 and CD115 )r=-0.5526) and between CD117 and CD33 (r=-0.2247) were demonstrated.

  stosując format: