Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PREFERANSOW
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Ocena stanu narządu żucia u pacjentów z nie wyrównaną cukrzycą.
Tytuł angielski: Estimation of masticatory system of patients with uncontrolled diabetes.
Autorzy: Preferansow Ewa, Kraszewska Katarzyna, Górska Maria, Gołębiewska Maria
Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (6) s.339-343, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum. - 19 Konferencja Naukowa Sekcji Protetyki Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego Jastrzębia Góra 11-13.10. 2001
Sygnatura GBL: 305,334

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badania przeprowadzono w grupie 60 pacjentów ze źle wyrównaną cukrzycą (grupa badana, HbA1C 8 proc.) oraz wśród 60 osób ogólnie zdrowych (grupa porównawcza). Oceniono poszczególne składowe układu stomatognatycznego. Główne znaczenie miały wyniki badań stanu uzębienia i przyzębia. Zwrócono także uwagę na higienę jamy ustnej. W grupie badanej stwierdzono większy odsetek zaawansowanych chorób przyzębia, braków w uzębieniu oraz bardzo złą higienę.

  Streszczenie angielskie: The study was carried out in a group of 60 patients with non-controlled diabetes (test group HbA1 8 p.c.) as compared to a group of 60 healthy people (control group). The elements of the stomatognatic system were assessed in all the patients. The most important were the results of the examination of the teeth, of the periodontium and the evaluation of the oral hygene status. The percentage of patients with the advanced periodontal disease, significant tooth loss and bad oral hygene was bigger in the test group.

  stosując format: