Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PRACKI
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Operacje naprawcze przepuklin pachwinowych wykonane techniką laparoskopową i endoskopową.
Tytuł angielski: Laparoscopic and endoscopic inguinal hernia repair.
Autorzy: Pracki Witold
Opracowanie edytorskie: Dąbrowiecki Stanisław (koment.).
Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (12) s.1145-1156, tab., bibliogr. 25 poz. + bibliogr. 6 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
Sygnatura GBL: 313,570

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Ocena przebiegu śród- i pooperacyjnego po operacjach naprawczych przepuklin pachwinowych wykonanych metodą laparoskopową i endoskopową. Materiał i metodyka. Od października 1995 r. do grudnia 2000 r. metodą laparoskopową (z dojścia przezotrzewnowego- metoda TAPP) operowano 107 przepuklin u 98 chorych, natomiast metodą endoskopową (z dojścia całkowicie przedotrzewnowego - metoda TEP) 231 przepuklin u 224 chorych. Porównując obie metody operacyjne analizie poddano czas operacji, częstość występowania powikłań śród- i pooperacyjnych, konieczność i okres podawania środków przeciwbólowych oraz liczbę dni pobytu chorych w szpitalu. Wyniki. Średni czas operacji jednostronnej przepukliny pachwinowej wykonanej metodą TAPP wyniósł 55 min. (30-115 min.), a metoda TEP 40 min. (20-65 min.). Najczętszym powikłaniem śródoperacyjnym była rozedma podskórna, która występowała w postaci izolowanej (u 10 chorych) lub razem z odmą śródpiersia (u 4 chorych) lub z odmą opłucnową (u 3 chorych). Wczesne powikłania pooperacyjne, jak: obrzęk lub krwiak powrózka nasiennego, obrzęk jądra, nadzianka krwawa tkanki podskórnej, częściej występowały po operacjach przepuklin dużych sięgających podstawy moszny i mosznowych (typ IIb w skali Nyhusa). Aż 148 (66 proc.) chorych po operacji metodą TEP oraz 52 (54 proc.) chorych po operacji metodą TAPP nie wymagało podawania żadnych środków przeciwbólowych w pierwszej i następnych dobach po zabiegu. W pierwszych 2 dobach zwolniono do domu 71 (72 proc.) chorych operowanych metodą TAPP ...


  2/3

  Tytuł oryginału: Wzmacniacz napięć bioelektrycznych.
  Tytuł angielski: Bioelectric amplifier.
  Autorzy: Pracki Tadeusz, Pracka Daria
  Źródło: Sen 2002: 2 (1) s.15-19, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,662

  Typ dokumentu:
 • praca techniczna

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono sposób działania wzmacniaczy napięć bioelektrycznych z wyszczególnieniem wzmacniaczy polisomnograficznych stosowanych w badaniach nad snem. Opisano ich parametry elektryczne oraz wymagania, jakie muszą spełniać. Ponadto zaprezentowano autorski projekt wzmacniacza sygnałów bioelektrycznych oraz konstrukcję 8-kanałowego wzmacniacza polisomnograficznego wykonanego przez autora.

  Streszczenie angielskie: The mode of operation of bioelectric amplifiers, with emphasis on polisomnographic amplifiers, applied in sleep research is presented. The electric requirements for these amplifiers as well as parameters they must meet are described. Our own project for the amplifier of bioelectric signals and our own design for the 8-channel polisomnographic amplifier are also presented.


  3/3

  Tytuł oryginału: Reakcja ustroju na uraz operacyjny po zabiegach naprawczych przepuklin pachwinowych przeprowadzonych sposobami Bassiniego i endoskopowym : praca doktorska
  Autorzy: Pracki Witold, Drews Michał (promot.).; [Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu], ZOZ Oddział Chirurgiczny w Poznaniu-Wilda
  Źródło: 2002, [3], 61 k. : il., tab., bibliogr. 94 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20530

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: