Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: POTYRAŁA
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Wątrobowo-przeponowe przemieszczenie okrężnicy - zespół Chilaiditiego u dwóch dziewczynek w wieku 3,5 i 12 lat.
Tytuł angielski: Hepatophrenic displacement of the colon - Chilaiditi syndrome in two 3.5 and 12-year-old girls.
Autorzy: Iwańczak Franciszek, Potyrała Maciej, Wawro Józef, Matusiewicz Krzysztof
Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (4) s.343-345, il., bibliogr. 5 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,294

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • gastroenterologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Opisano 2 dziewczynki, u których na podst. objawów klin. i wyników badania kontrastowego przewodu pokarmowego rozpoznano przejściowe wątrobowo-przeponowe przemieszczanie się okrężnicy. Przemieszczanie się okrężnicy powodowało napadowe bóle brzucha, wymioty, zaparcia, a u starszej dziewczynki ponadto objawy nadciśnienia w żyle wrotnej.

  Streszczenie angielskie: The authors describe two girls in whom based on clinical symptoms and contrast examination of the digestive tract, hepatophrenic displacement of the colon was recognized. Transient displacement of the colon caused paroxysmal abdominal pains, vomiting, constipation and, in the older girl, aditionally symptoms of portal hypertension.


  2/4

  Tytuł oryginału: Przetoka żołądkowo-jelitowa powikłaniem choroby wrzodowej żołądka u 14-letniego chłopca.
  Tytuł angielski: Gastrointestinal fistula - a complication of gastric peptic ulcer disease in 14-year-old boy.
  Autorzy: Iwańczak Franciszek, Potyrała Maciej, Wawro Józef, Suchowiak-Huber Maria
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (4) s.347-349, il., bibliogr. 4 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Autorzy opisali 14-letniego chłopca, u którego rozpoznali przetokę żołądkowo-jelitową zlokalizowaną w odległości 2 cm od odźwiernika. Przyczyną wytworzenia się przetoki żołądkowo-jelitowej był prawdopodobnie drążący wrzód żołądka u chłopca z nieleczoną chorobą wrzodową żołądka i zakażeniem Helicobacter pylori.

  Streszczenie angielskie: The autors described a 14-year-old boy in whom gastrointestinal fistula localised two centimeters from the pylorus was diagnosed. The fistula probably originated from a penetrating gastric ulcer in the course of untreated peptic ulcer disease and Helicobacter pylori infection.


  3/4

  Tytuł oryginału: Dodatkowa trzustka ektopiczna zlokalizowana w żołądku u dzieci - opis trzech przypadków.
  Tytuł angielski: Etopic pancreas localized in the stomach in children - report of three cases.
  Autorzy: Potyrała Maciej, Iwańczak Barbara, Sajewicz Zbigniew, Iwańczak Franciszek
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (3) s.255-258, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Opisano występowanie ektopowej tkanki trzustki w żołądku u trojga dzieci. Przedstawiono obraz kliniczny, metody stosowane w diagnostyce tej anomalii rozwojowej oraz sposób postępowania w przypadku jej lokalizacji w błonie śluzowej górnego odcinka przewodu pokarmowego.

  Streszczenie angielskie: The paper descirbes the occurrence of ectopic pancreas in three children. The clinical course, diagnostic procedures used in the evaluation of the anomaly and management of ectopic pancreas localized in the stomach in children are presented.


  4/4

  Tytuł oryginału: Diagnostyka, profilaktyka i leczenie dziedzicznych polipowatości przewodu pokarmowego u dzieci.
  Tytuł angielski: Diagnosis, surveillance and treatment of hereditary polyposis syndromes of the gastrointestinal tract in children.
  Autorzy: Potyrała Maciej, Iwańczak Barbara
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (2) s.185-191, tab., bibliogr. 32 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Niektóre złośliwe nowotwory przewodu pokarmowego, a zwłaszcza rak jelita grubego, rozwijają się na podłożu genetycznie uwarunkowanych zmian w przebiegu zespołów polipowatości przewodu pokarmowego. Polipy w przebiegu rodzinnych polipowatości mogą występować we wczesnym dzieciństwie. Badania genetyczne i diagnostyka endoskopowa umożliwiają wczesne wykrywanie chorych oraz podjęcie działań profilaktycznych mających na celu zapobieganie wystąpieniu nowotworów złośliwych. Badania profilaktyczne w niektórych zespołach polipowatości przewodu pokarmowego powinny objąć również dzieci z rodzin obciążonych mutacjami genetycznymi. W pracy przedstawiono współczesne poglądy na diagnostykę, postępowanie profilaktyczne i lecznicze u dzieci z rodzin obciążonych dziedzicznymi polipowatościami przewodu pokarmowego.

  Streszczenie angielskie: There are predispositions for the developement of colon cancer in individuals with hereditary gatrointestinal tract polyposis syndromes. Polyps of the gastrointestinal tract in the course of hereditary polyposis syndromes are observed in children also. Genetic consueling and endoscopic procedures enable early detection of affected individuals and prophylaxis of cancer development. In some polyposis syndromes prevention should include children of the families with mutations. In the paper current opinions and recomendations for the diagnosis, surveillanace and treatment of children from families with inherited gastrointestinal polyposis syndromes are presented.

  stosując format: