Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: POTAKIEWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Pourazowa agnozja wzrokowa i padaczka jako powikłanie rany postrzałowej głowy. Opis przypadku.
Tytuł angielski: Posttraumatic visual agnosia and epilepsy as a consequence of gunshot injury to the head. Case report.
Autorzy: Mandat Tomasz, Potakiewicz Ziemowit, Bolewski Janusz, Matuszewska Anna, Podgórski Jan Krzysztof
Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (2) s.403-411, il., bibliogr. 20 poz., sum.
Sygnatura GBL: 302,274

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • okulistyka
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Pół miliona osób rocznie na świecie doznaje ran postrzałowych głowy, w tym osiemdziesiąt tysięcy chorych jest hospitalizowanych. Postrzały głowy stały sie w Polsce drugą pod względem częstości przyczyną zgonow wśród urazów głowy. W niektórych społecznościach podczas pokoju są najczęstszą przyczyną zgonów w grupie chorych z ranami pourazowymi głowy. Dla celów prognostycznych przydatna jest GCS (ang. Glasgow Coma Scale). Na obraz kliniczny chorych z raną postrzałową głowy poza deficytem związanym z uszkodzeniem elokwentnych okolicy mózgu ma wpływ: wstrząśnienie mózgu, stłuczenie mózgu, krwiaki śród- i przymózgowe, krwawienie podpajęczynówkowe, skurcz naczyniowy, uszkodzenie dużych naczyń, płynotok, infekcje, zaburzenia krzepnięcia krwi oraz padaczka. Zabieg operacyjny jest leczeniem z wyboru u wszystkich chorych z ranami postrzałowymi głowy bez względu na ich stan kliniczny w chwili przyjęcia. W pracy przedstawiony jest opis leczenia chorego z raną postrzałową głowy, u którego obserwowano niezwykle rzadko występującą pourazową agnozję wzrokową oraz pourazową padaczkę. Po dwudziestu dwóch miesiącach od operacji chory jest samodzielny i aktywny zawodowo.

  Streszczenie angielskie: Half milion people in the world, each year have a gunshot injury to the head and eighty thousand of them are hospitalized. Gunshot injuries to the head have became in Poland second most frequent cause of death from head trauma, and in some countries during peace became the most frequent cause of death among patient with head injury. Glasgow Coma Scale (GCS) is a useful prognostic factor for patients with gunshort injury to the head. Injury to the eloquent regions of the brain, commotion and contusion of the brain, intracranial hematomas, subarachnoid hemorrhage, cerebro-vascular spasm, injuries to the major vessels, liquorrhea, infections, coagulopathies and epilepsy are the most important and influential factors in the clinical status of the patient with gunshort injury tio the head. The operation is the preferred treatment to all patient, no matter of their clinical status at the moment of the admission. The report presents the history of treatment of a patient with gunshort injury to the head. During the treatment extremely infrequently occurring posttraumatic visual agnosia and posttraumatic epilepsy were observed. Twenty-two months after operation the patient is independent and professionaly active.

  stosując format: