Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: POSTEK-STEFAŃSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: 12- miesięczna kliniczna ocena wypełnień z materiału mikrohybrydowego Arabesk z użyciem czynnika wiążącego Solobond M.
Tytuł angielski: 12- months clinical assessment of restorations made of microhybrid composite material Arabesk, with use of Solobond M bonding agent.
Autorzy: Postek-Stefańska Lidia, Bojda Daria, Ślimak Olga
Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (6) s.46-50, il., tab., bibliogr. [13] poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,097

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest kliniczna ocena wypełnień z mikrohybrydowego materiału kompozytowego Arabesk (firmy Voco). Z 75 wypełnień założonych w zębach stałych w ubytkach próchnicowego i niepróchnicowego pochodzenia u dzieci obu płci po 12 miesiącach oceniono 36. Badania kontrolne wykonano bezpośrednio po założeniu wypełnień oraz po upływie jednego roku. Przeprowadzono jakościową ocenę na podstawie skali Ryge'a. Wyniki badań klinicznych ujawniły 99,67 proc. zaakceptowanych wypełnień.


  2/4

  Tytuł oryginału: Ocena mikroskopowa in vitro szczelności brzeżnej cementów szklanojonomerowych tradycyjnych, modyfikowanych żywicą oraz kompomerów zastosowanych do wypełnień ubytków w zębach mlecznych.
  Tytuł angielski: Microscope in vitro examination of marginal seal of glass ionomers - traditional cements, resin modified and compomers used in restoration of deciduous teeth.
  Autorzy: Mangold Dorota, Postek-Stefańska Lidia, Koziarz Aleksandra, Szkodny Karolina
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (11) s.20-24, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena jakości połączenia cementu szklanojonowego Ketac Molar, cementu szklanojonomerowego modyfikowanego żywicą Vitremer i komponentu Hytac ze szkliwem i zębiną zębów mlecznych. Badania in vitro wykonano na zgładach 15 zębów trzonowych mlecznych w skaningowym mikroskopie elektronowym. Zęby usunięto w okresie ich wymiany fizjologicznej. Założono łącznie 30 wypełnień kl. II wg Blacka. Przygotowane zgłady poddano ocenie w powiększeniach 250, 500, 1000 i 5000 x. ŻAdnwego z zastosowanych meyteriałów do wypełnień nie cechowała bardzo dobra adhezja do szkliwa i zębiny zębów mlecznych. Największy odsetek pozytywnych ocen zyskał materiał kompomerowy, który zastosowano z użyciem wytrawiacza.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate the quality of the union to deciduous enamel and dentine with the following glass ionomers: Ketac Molar, resin modified Vitremer and Hytac compomer. The in vitro examinations were carried out on ground sections of 15 deciduous molars under the scanning electron microscope. The teeth were removed during the process of exfoliation. In total 30 Black Class II restorations were placed. The prepared sections were examined at mognifications of 250, 500, 1000 and 5000x. Non of the restorative materials used showed very good adhesion to enamel and dentine of deciduous teeth. The highest percentage of good assessments was with the compomer material which was used with etchant.


  3/4

  Tytuł oryginału: Problemy stomatologiczne dzieci i młodzieży z niedorozwojem umysłowym w materiale własnym [AM w Katowicach].
  Tytuł angielski: Dental problems of mentally retarded children and young adults on the basis of the authors' own material.
  Autorzy: Wąsek Anna, Wiśniewska Joanna, Koziarz Aleksandra, Łukasik Maria, Postek-Stefańska Lidia, Dziadek Hubert
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (12) s.46-48, il., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badaniem objęto 210 pacjentów z oligofrenią w wieku od 3,5 do 27 lat, u których przeprowadzono leczenie zachowawczo-chirurgiczne w znieczuleniu ogólnym w warunkach szpitalnych. W pracy omowiono przygotowanie pacjentów do znieczulenia ogólnego oraz rodzaje wykonywanych zaniegów stomatologicznych. Zwrócono uwagę na problem opieki stomatologicznej nad dziećmi i młodzieżą z niedorozwojem umysłowym.

  Streszczenie angielskie: The stusdy involved 210 patients with oligophrenia aged from 3.5 to 27 years and who had conservative-surgical treatment under general anaesthesia in a hospital environment. The study describes the preparation of patients for GA and also the types of dental procesdures which are carried out. Attention was paid to the problem of dental care for mentally retarded children and young adults.


  4/4

  Tytuł oryginału: Porównanie szczelności brzeżnej wypełnień kanałowych wykonanych metodą kondensacji bocznej i z użyciem systemu Soft-Core. Badanie w SEM.
  Tytuł angielski: Comparison of marginal seal in root fillings using lateral condensation and the Soft-Core System. Scanning Electron microscope examination.
  Autorzy: Szkodny Karolina, Postek-Stefańska Lidia, Michlewicz Marcin, Mangold Dorota, Koziarz Aleksandra
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (12) s.68-72, il., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem badań była ocena w mikroskopie skaningowym szczelności brzeżnej w kanałach wypełnianych metodą kondensacji bocznej gutaperki oraz z użyciem systemu termoplastycznego Soft-Core. Badania przeprowadzono na 10 usuniętych zębach jednokorzeniowych. Każdą z wymienionych metod zastosowano, wypełniając po 5 z nich. Podłużne przełomy zębów oceniano w powiększeniach 25x, 50x, 100x, 500x, 2500x. Wyniki uzyskanych badań poddano analizie statystycznej. Badania wykazały, iż średnia szerokość szpar brzeżnych była istotnie mniejsza w kanałach wypełnionych metodą kondensacji bocznej gutaperki. Powierzchnia wypełnień kanałowych wykonanych metodą kondensascji bocznej była gładka i jednolita w przeciwieństwie do struktury wypełnień z Soft-Care, w których obserwowano pęcherzyki powietrza.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to determine with SEM the marginal seal in root canals using lateral condensation of gutta percha and the thermoplastic Soft-Care System. Examination was mode of 10 extracted single rooted teeth. Each of the named methods was used each for 5 fillings. Longitudinal sections of teeth were assessed at 25x, 50x, 100x, 500x and 2500x magnifications. The obtained results showed that the average with of marginal gaps was significantly lower in canals filled using lateral condensation of gutta percha. The surfaces of the root fillings using lateral condensation were smooth and uniform in contrast to the Soft-Care fillings in which air bubbles were observed.

  stosując format: