Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: POSTAWA-KŁOSIŃSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Various patterns of oral mucosa candidiasis treatment in HIV patients.
Tytuł polski: Sposoby leczenia kandydozy błony śluzowej jamy ustnej u chorych zakażonych HIV.
Autorzy: Macura Anna B., Bort Artur, Postawa-Kłosińska Barbara, Mach Tomasz
Źródło: Folia Med. Crac. 2002: 43 (1/2) s.69-77, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
Sygnatura GBL: 304,697

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • aIDS
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Jama ustna jest miejscem występowani różnych objawów u chorych zakażonych wirusem HIV. Jednym z najczęstszych jest kandydoza jamy ustnej. Może ona być pierwszym objawem choroby podstawowej. Długotrwała obserwacja wykazała, że leczenie antyretrowirusowe jest korzystne również w odniesieniu do tego oportunistycznego zakażenia, ponieważ zmniejsza zarówno liczbę nawrotów, jak i ich nasilenie. Jednakże przedłużenie czasu przeżycia pacjentów stwarza konieczność również przedłużenia leczenia przeciwgrzybiczego a także obserwacji jego skuteczności i stosowanych metod. Celem pracy była ocena wpływu leczenia antyretrowirusowego co najmniej trzema lekami na występowanie kandydozy jamy ustnej u chorych leczonych w oddziale szpitalnym lub Regionalnej Przychodni HIV/AIDS przy Katedrze i Klinice Chorób Zakaźnych Collegium Medicum UJ w Krakowie. Badaniem objęto 75 pacjentów z potwierdzonym zakażeniem HIV. Wykazano, obniżenie liczby grzybów w jamie ustnej u pacjentów poddanych leczeniu antyretrowirusowemu oraz zwiększenie wrażliwości grzybów na flukonazol.

  Streszczenie angielskie: Oral cavity is the site of numerous HIV infection manifestations. Oral mucosa candidiasis is the most common one. It may be the earliest sign of the underlying disease. Long lasting observations give evidence that antiretroviral therapy is beneficial also in the cases of this opportunistic infection because it reduces both the number and severity of relapses, however, the prolongation of the patients' survival time creates the need of antifungal therapy prolongation, and thorough observation of its effectiveness and methods. We decided to analyze the influence of antiretroviral therapy with at least three drugs on the development of oral mucosa candidiasis in the out- and inpatietns of the Jagiellonian University Medical College Clinic of Infectious Diseases (or Outpatient Clinic) in Cracow. The study was carried out in 75 patietns with confirmed HIV infection. We have shown a decrease in the number of fungi present in the oral cavity in patients under antiretroviral treatment as well as higher susceptibiltiy to fluconazole.

  stosując format: