Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: POSTĘPSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Nawrotowe zapalenie chrząstki z poważnym zajęciem dolnych dróg oddechowych u dziesięcioletniego chłopca.
Tytuł angielski: A case of relapsing polychondritis with severe involvement of the lower airway in a 10 years old boy.
Autorzy: Postępski Jacek, Korobowicz Agnieszka, Krupski Witold, Skomra Danuta, Emeryk Andrzej
Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (11/12) s.763-771, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,774

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Nawrotowe zapalenie chrząstki jest bardzo rzadko występującą u dzieci chorobą tkanki łącznej. Procesem zapalnym mogą być objęte wszystkie bogate w chrząstkę narządy. Przedstawiono przypadek nawrotowego zapalenia chrząstki u dziesięcioletniego chłopca. Objawem prezentującym chorobę było obustronne zapalenie małżowin usznych. Choroba w poważnym stopniu rozwinęła się również w układzie oddechowym. W ustaleniu stopnia zaawansowania choroby w układzie oddechowym szczególnie pomocne były badania czynnościowe ukladu oddechowego i tomografia komputerowa wysokiej rozdzielczości. Ostatecznie rozpoznanie potwierdził obraz histopatologiczny objętej procesem zapalnym chrząstki drzewa oskrzelowego.

  Streszczenie angielskie: Relapsing polychondritis is a very disease of the connective tissue in children. Inflammation may affect all cartilaginous structures. The study presents the case of a 10 years old boy with bilateral conchitis as a prominent symptom of the disease. In our patient lower airways were seriously affected. The detection of the degree of the disease in respiratory tract was facilitated to a large degree by pulmonary function tests and high resolution computed tomography. Histopathological picture of the inflamed cartilage of the tracheobronchial tree finally confirmed the diagnosis.


  2/2

  Tytuł oryginału: Udział infekcji w etiopatogenezie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów.
  Tytuł angielski: Infection involvement in the etiopathogenesis of rheumatoid arthritis and juvenile idiopathic arthritis.
  Autorzy: Tuszkiewicz-Misztal Ewa, Opoka-Winiarska Violetta, Postępski Jacek, Korobowicz Agnieszka
  Źródło: Reumatologia 2002: 40 (4) s.293-298, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum. - 5 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Lubelskie dni reumatologiczne Krasiczyn 16-18.05. 2002
  Sygnatura GBL: 304,900

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Dzisiaj wiemy już na pewno, że zarówno reumatoidalne zapalenie stawów, jak i młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów są chorobami o charakterze autoimmunologicznym i do ich wystapienia oprócz predyspozycji genetycznej niezbędny jest czynnik środowiskowy. Aby mogła wystapić reakcja typu autoimmunologicznego musi być przełamany stan autotolerancji. W procesie tym mogą brać udział różne drobnoustroje o odmiennych mechanizmach działania. Mimo iż tylko w nielicznych jednostkach chorobowych wykazano związek przyczynowy między infekcjami bakteryjnymi lub wirusowymi a chorobami stawów, to w chwili obecnej nie można wykluczyć pewnej roli tych patogenów, także w chorobach reumatycznych.

  Streszczenie angielskie: Research confirms that both rheumatoid arthritis and juvenile idiopathic arthritis are autoimmune diseases whose causes include genetic predisposition and a necessary environmental factors. For an autoimmune reaction to occur, the threshold of self-tolerance must be broken. Various microorganism of different mechanisms of activity partake in the process. Althought a causal relationship between bacterial or viral infection and arthtitis has been confirmed only in some cases, it is possible that in the pathogenesis of rheumatic diseases infections factors play a more significant role.

  stosując format: