Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: POPOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 8Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/8

Tytuł oryginału: Ocena stanu uzębienia pacjentów z cukrzycą typu 2.
Tytuł angielski: Dental status in type 2 diabetics.
Autorzy: Chomicki Paweł, Juszczyk-Popowska Barbara, Chruściel Barbara, Popowski Wojciech
Źródło: Nowa Stomatol. 2002: 7 (1) s.18-20, il., bibliogr. 14 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,407

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: In this study the oral health of 249 patients from the Warsaw region, with well controlled diabetes mellitus was analysed. The patients were divided into three groups according to age; 35-44, 55-64 and 65-74. The control group consisted of 266 healthy subjects in the same age groups. The patients under care were examined using standard methods recommended by the WHO: DMFT index and Dental Treatment Index. The results were compared with control groups and between age groups. The dental health in both group was unsatisfactory. The DMFT index was higher in the diabetics, but the difference was not statistically significant. The most frequent dental treatment needs were for partial dentures, and the next most frequent, for restorative treatment of dental caries.


  2/8

  Tytuł oryginału: Badanie wpływu różnych stężeń chlorheksydyny na redukcję liczby bakterii w ślinie.
  Tytuł angielski: The investigation of the influence of the different concentrations of chlorhexidine on the reduction of bacteria number in saliva.
  Autorzy: Pierzynowska Elżbieta, Popowski Janusz, Drabarczyk-Nasińska Marta, Kacprzak Małgorzata
  Źródło: Nowa Stomatol. 2002: 7 (3) s.154-158, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,407

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • toksykologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to evaluate the influence of the different concentrations of chlorhexidine on the reduction of the bacteria number in saliva and to estimate the experience side-effects. The researches involved 30 healthy subjects, at the age of 20-60. The rinses were 0.12 p.c., 0.2 p.c. and 0.3 p.c. chlorhexidine mouthrinses. Salivary bacterial count reductions was investigated. The findings of this study suggest that consideration should be given to low concentration chlorhexidine mouthrinses.


  3/8

  Tytuł oryginału: Detection of Escherichia coli O157:H7 in raw meat by immunomagnetic separation and multiplex PCR.
  Autorzy: Łękowska-Kochaniak Aneta, Czajkowska Danuta, Popowski Janusz
  Źródło: Acta Microbiol. Pol. 2002: 51 (4) s.327-337, il., tab., bibliogr. s. 336-337
  Sygnatura GBL: 302,697

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • immunologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Streszczenie angielskie: The aim of this research was to elaborate fast and sensitive method of detection of E. coli O157:H7 in food samples. Raw ground meat obtained from retail was artificially inoculated with low numbers of E. coli O157:H7. 18 h enrichment culture allowed pathogenic bacteria to multiply to the levels detectable in multiplex PCR. Immunomagnetic separation with magnetic beads coated with an antibody against E. coli O157:H7 were used to concentrate target bacteria and to separate PCR inhibitors. A portion of the bacterial suspension was used in a multiplex PCR to amplify eae (attaching and effacing) gene, stx (shiga toxin) genes and 90 kbp plasmid. The sensitivity of E. coli O157:H7 detection method was shown to be 1 cfu per 25 g of food sample. The total analysis can be completed within 24 h, whilst traditional methods involves enrichment, direct plating and confirmation tests with entire time at least 3 days.


  4/8

  Tytuł oryginału: Ocena sytuacji ekonomicznej szpitali podległych samorządowi województwa pomorskiego
  Autorzy: Popowski Piotr, Zarzeczna-Baran Marzena
  Źródło: W: Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku : 8 Krajowy Zjazd PTMSiZP - Wrocław, 2002 s.355-358 - 8 Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego pt. Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku Wrocław 13-15.10. 2000
  Sygnatura GBL: 735,865

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa


  5/8

  Tytuł oryginału: An introduction to economic analysis in medicine - the basics of methodology and chosen terms. Examples of results of evaluation in nuclear medicine.
  Autorzy: Brockhuis Bogna, Lass Piotr, Popowski Piotr, Scheffler Justyna
  Źródło: Nucl. Med. Rev. 2002: 5 (1) s.55-59, tab., bibliogr. 19 poz.
  Sygnatura GBL: 313,603

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: This article overviews the basic terms and methodology approaches in economic analysis in medicine: cost-benefit analysis, cost-effectiveness analysis, cost-utility analysis and costminimisation analysis. Particular emphasis is put on nuclear medicine economic evaluation, e.g. FDG-PET studies, sestamibi breast cancer iaging and radioiodine therapy of hyperthyroidism.


  6/8

  Tytuł oryginału: Comparative evaluation of urease tests and culture used in the detection of Helicobacter pylori in gastric mucosa biopsies.
  Tytuł polski: Porównawcza ocena testów ureazowych i hodowli bakteryjnej przy wykrywaniu Helicobacter pylori w bioptatach błony śluzowej żołądka.
  Autorzy: Kafel Stanisław, Popowski Janusz, Szponar Lucjan
  Źródło: Żyw. Człow. 2002: 29 (1/2) s.21-28, tab., bibliogr. 10 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 305,734

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Obecność Helicobacter pylori w bioptatach błony śluzowej żołądka może być wykryta za pomocą badania histopatologicznego, kultur bakteryjnych lub za pomocą szeregu dostępnych na rynku testów ureazowych. Przeprowadzono porównawczą ocenę właściwości diagnostycznych dwóch testow ureazowych ("Test Ureazowy" i CLOtest) oraz metody posiewu na podłożach bakteriologicznych. Czułość, specyficzność i praktyczne cechy użytkowe powyższych testów były oceniane w oparciu o wyniki badań diagnostycznych 100 pacjentow poddanych gastroskopii. W badaniach laboratoryjnych porównywano także czas pojawiania się barwnej reakcji w obu ureazowych testach w zależności od liczby komórek Hp oraz liczby komórek innych bakterii wytwarzających ureazę. W konkluzji, postuluje się wyższość polskiego Testu Ureazowego nad CLOtestem i metodą posiewową.

  Streszczenie angielskie: Helicobacter pylori in gastric mucosa biopsy specimens may be detected by means of several methods like histo-pathological assessment, culture on bacteriological media and urease tests. Comparative evaluation of the most popular in Poland urease tests (:Test Ureazowy" and CLOtest) and bacterial culture on solid medium has been carried out. The sensitivity, specificity and utilitarian properties of these diagnostic methods were analyzed on the ground of the results obtained after examination of biopsies taken from 100 patients referred to upper gastroscopy. The rate of color reaction in urease tests was also estimated in relation to the number of Hp cells and other urease producers introduced to reaction well. The suoperiority of the "Test Ureazowy" over CLOtests and culture is postulated in conclusion.


  7/8

  Tytuł oryginału: Ocena jakości świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej w Sopocie po prywatyzacji.
  Tytuł angielski: Evaluation of primary care quality in Sopot after privatisation.
  Autorzy: Jędrzejczyk Tadeusz, Zarzeczna-Baran Marzena, Popowski Piotr
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.184-189, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Poprawa jakości świadczeń medycznych była jednym z podstawowych celów reformy ochrony zdrowia. W największym stopniu zmiany dotknęły podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), gdzie oprócz zmiany systemu finansowania świadczeń doszły przekształcenia własnościowe. Przeprowadzone przez nas badania koncentrowały się na analizie jakości świadczeń 4 prywatnych placówek POZ w Sopocie. Badaniami objęto 571 pacjentów 4 przychodni w Sopocie. Przeciętny pacjent miał 50 lat, średnie wykształcenie i zgłaszał umiarkowane problemy ze stanem zdrowia. Większość pacjentów była usatysfakcjonowana pracą lekarzy i pielęgniarek, przyznając w poszczególnych kategoriach ogółem 85-95 proc. ocen dobrych i bardzo dobrych. Za nie zawsze wystarczający uznano dostęp do informacji, zarówno na poziomie rejestracji, jak i lekarza. Pacjenci są ogólnie usatysfakcjonowani skutecznością leczenia, jedynie 18 proc. przyznało tu ocenę dostateczną lub niższą.

  Streszczenie angielskie: One of the main aims of health system reform was to increase the quality of service and patients' satisfaction. The deepest changes were in the primary care sector. Besides the changes in financing the services, we can observe here the process of privatisation of primary care clinics. We have evaluated the quality of services of four private primary care clinics in the town of Sopot. We received 571 questionnaires from the patients. The average patient was 50 years old, finished high school and complained of mild health problems. Most of patients were satisfied of given services by physicians and nurses. In most categories they gave 85 to 95 p.c. good and very good marks for specific quality aspects. One of the main complains was information received, both in the registration board and from the physician. Most of patients were also delighted by medical outcome of treatment, because only 18 p.c. gave their mark as satisfactory and worse.


  8/8

  Tytuł oryginału: Przestrzenne zróżnicowanie finansowania świadczeń zdrowotnych w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Wybrane segmenty usług.
  Tytuł angielski: Spatial differentiation in financing medical services under universal health insurance. Selected segments of services.
  Autorzy: Popowski Piotr, Zarzeczna-Baran Marzena, Jędrzejczak Tadeusz
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.405-411, tab., bibliogr. 2 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie w Polsce w 1999 r. systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego wiązało się m.in. z nadziejami pacjentów na lepszy dostęp do świadczeń zdrowotnych, finansowanych ze środków publicznych. Panuje powszechne przekonanie o związku dostępności do świadczeń medycznych oraz jakości tych świadczeń z poziomem ich finansowania. W sytuacji utworzenia w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego siedemnastu niezależnych płatników świadczeń (szesnastu regionalnych i jednej branżowej kasy chorych) w pracy podjęto próbę zidentyfikowania alokowanych przez każdą z kas chorych środków finansowych w wybranych segmentach świadczeń zdrowotnych. Bez wątpienia oddziaływanie każdej z regionalnych kas chorych, a tym samym wielkość środków przeznaczonych na konkretne świadczenia, jest najsilniejsze w województwie, w którym ma ona siedzibę. Ta sytuacja dała początek kształtowaniu się regionalnego zróżnicowania finansowania poszczególnych segmentów świadczeń zdrowotnych. W badniach posłużono się danymi przekazywanymi obligatoryjnie kasy chorych Urzędowi Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych oraz publikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny informacji dotyczącymi inflacji. Porównanie zebranych danych pozwala postawić tezę, że mamy do czynienia z sytuacją, w której środki publiczne alokowane w systemie świadczeń zdrowotnych poprzez kasy chorych są w istotny sposób zróżnicowane terytorialnie (regionalnie) a struktura wydatków płatników wskazuje na odmienne priorytety w wydawaniu pieniędzy.

  Streszczenie angielskie: After the universal health insurance has been started in Poland, patients believed that assess to the health care system financed by the sick fund could be improved. It is generally known that there is a kind of relationship between both the assess to the health care system and quality of medical system, and amount of money to be paid for that. There are 17 separate and independent sick funds in Poland. In this work the authors try to find how sick funds spend their financial resources in selected segments of medical services. The strongest influence of sick fund is in the region where its headquarter is located. If each sick fund has different amount of money to spend for a single patient and the right to divide funds according to its policy, the authors expect regional differentiation in financing medical services (according to the district). The data used in the work came from Urząd Nadzoru nad Ubezpieczeniami Zdrowotnymi (UNUZ) and Główny Urząd Statystyczny (GUS). As a result their is no doubt that public money from the medical insurance is regionally singificantly differentiated and each sick fund, spending money resources, creates its own medical policy in the examined segments of services.

  stosując format: