Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: POPKO
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Profilaktyka dysplazji stawów biodrowych u noworodków.
Tytuł angielski: Prevention of neonatal hip dysplasia.
Autorzy: Popko Janusz, Kossakowski Dariusz, Szczepański Marek
Źródło: Terapia 2002: 10 (1) z. 2 s.28-30, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,048

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie angielskie: Congenital dysplasia of the hip is the most frequent skeletal malformation. In Poland its prevalence in the child population is estimated at about 10 p.c. Nowadays, neonate hip ultrasonography is a basic, commonly accepted method of hip dysplasia diagnosis. Unfortunately, accessibility of ultrasonographic examinations is still far from generality. Neonate hip prevention has been performed in the Outpatient Orthopedics Department at the Children's Teaching Hospital in Białystok since autumn 1990. Clinical examination and ultrasonography are routinely done in referred neonates. A gradual increase in reference range is being observed in recent years, with about 80 p.c. of neonatal born at the Clinical University Hospital in Białystok. The incidence of dysplasia requiring hospital treatment is decreasing systematically. Our prevention program seems to be successful, because between 1999 and 2000 we did not find any late diagnosed hip dysplasia requiring surgical treatment.


  2/5

  Tytuł oryginału: Esthesioneuroblastoma jamy nosowej i zatok sitowych.
  Tytuł angielski: Esthesioneuroblastoma of nasal cavity and ethmoid sinus.
  Autorzy: Popko Ewa, Popko Mariola, Famulski Waldemar
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (2) s.235-237, il., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Praca przedstawia rzadko występujący guz nosa i zatok sitowych (esthesioneuroblastoma) u 68 letniej pacjentki oraz sposób chirurgicznego leczenia i zaopatrzenia wycieku płynu mózgowo-rdzeniowego z podstawy przedniego dołu czaszki.

  Streszczenie angielskie: This paper presents a rarely occuring tumor of nasal cavity and ethmiod sinus (esthesioneuroblastoma - 2nd grade of the pathological grading system proposed by Hyams). It was observed in a woman aged 68. Moreover, there were described surgical therapy and repair of cerebral spinal fluid leaks using composite bone/mucosal graft of the lower turbinate as a donor material. The treatment was successful.


  3/5

  Tytuł oryginału: Operacje tympanoplastyczne z zastosowaniem materiału autogennego.
  Tytuł angielski: Tympanoplastic surgery with the use of the autologous tissue.
  Autorzy: Popko Ewa, Chodynicki Stanisław
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (4) s.475-478, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wykonano i przeanalizowano wyniki 87 operacji tympanoplastycznych. W 40,02 proc. (35 przypadków) przewlekłych zapaleń uszu obecny był perlak lub(i) ziarnina i polipy. Stwierdzono też tympanosklerozę, rozległe zrosty i wydzielinę śluzową niepoddającą się leczeniu farmakologicznemu. W 74,8 proc. (65 pacjentów) zastosowano technikę zamnkiętą rekonstruując błonę bębenkową, łańcuch kosteczek i ścianę kostną przewodu słuchowego zewnętrznego. W operacjach wykonywanych techniką otwartą obliterowano jamę pooperacyjną i odtwarzano układ przewodzący dźwięki. W 71,2 proc. (62 pacjentów) uzyskano dobre anatomicznie i funkcjonalnie wyniki. Przyczyną nieopowodzeń była wznowa perlaka, infekcje, zrosty lub rozległa tympanoskleroza. Podczas II etapu operacji stwierdzono 46,15 proc. wznów perlaka.

  Streszczenie angielskie: There are presented results of 87 tympanoplastic procedures performed in the Department of Otolaryngology Medical Academy in Białystok from 1997 to 1998. In 35 (40,02 proc.) of treated ears there were cholesteatoma, granulatio or (and) polypus. Tympanosclerosis, diffuse synechiae and mucosal discharge (non-reacting to pharmacotherapy) were also encountered during surgery. 65 (74,8 p.c.) of patients were operated on by closed methods including reconstruction of tympanic membrane, ossicular chain, posterior and superior wall of external canal using autologous tissue such as temporalis fascia, adipose tissue, cartilage, prichondrium or bone. In operations using open methods, post-operative cavities were reduced using musculo-fascial transplants or bone to decrease the space of the antrum and mastoid process. Tympanic membrane and ossicular chain were repaired at the same time. Drainage of post-opearative cavities was performed in some cases which lasted 3 - 8 weeks. Anatomical and functional results of surgery were good in 62 (71.2 p.c.) of cases. The pathologic condition in the middle ear had a significant influence on the post-operative results. Unsuccessful results of tympanoplasty were due to recurrens cholesteatoma, adhesion, diffuse tympanosclerosis, infection and secretory middle ear mucosa.


  4/5

  Tytuł oryginału: Otrzymywanie przeciwciał monoklonalnych i ich zastosowanie w diagnostyce laboratoryjnej i terapii.
  Tytuł angielski: Monoclonal antibodies and their application in diagnostics and therapy.
  Autorzy: Wąsik Maria, Mierzwińska-Nastalska Elżbieta, Popko Katarzyna
  Źródło: Ter. Leki 2002: 52 (3) s.26-31, il., tab., sum.
  Sygnatura GBL: 313,514

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The paper reminds of study that led to receiving of monoclonal antibodies. Methods for creating of chimeric, humonised and fully human monoclonal antibodies are reviewed. Opportunities of their use in laboratory and clinical medicine are also shortly described.


  5/5

  Tytuł oryginału: Kliniczne i biomechaniczne aspekty niestabilnych złamań miednicy : praca doktorska
  Autorzy: Borowik Sławomir, Popko Janusz (promot.).; Samodzielny Publiczny ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego, Oddział Ortopedyczno-Urazowy w Białymstoku
  Źródło: 2002, [4], 111 k. : il., tab., bibliogr. 110 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20578

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: