Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PONIKOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Wyniki działań prewencyjnych w cukrzycy typu 2 w modelu terapii uzdrowiskowej.
Tytuł angielski: Prevention of type 2 diabetes mellitus in a model of spa therapy.
Autorzy: Ponikowska Irena, Chojnowski Jacek, Szczawińska Iwona, Włodarczyk Konrad
Źródło: Diabetol. Pol. 2002: 9 (1) s.33-38, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,197

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy było opracowanie programów prewencji pierwotnej i wtórnej dla chorych na cukrzycę typu 2 w modelu uzdrowiskowym oraz wdrożenia ich do praktyki. Lecznictwo uzdrowiskowe dysponuje korzystnymi warunkami do prowadzenia profilaktyki i leczenia chorych na cukrzycę oraz pełnej realizacji programów edukacji zdrowotnej. Ustalono, że w kraju jest aktualnie 5 uzdrowisk przygotowanych do prowadzenia prewencji pierwotnej oraz cztery do prowadzenia prewencji wtórnej cukrzycy. W pierwszej więc kolejności, w tych uzdrowiskach powinien być wdrożony prawidłowo skonstruowany program prewencji pierwotnej i wtórnej cukrzycy. Temu celowi ma służyć to opracowanie. Program prewencji cukrzycy typu 2 w modelu uzdrowiskowym obejmuje: leczenie dietetyczne, leczenie treningiem fizycznym, balneofizykoterapię, farmakoterapię oraz edukację zdrowotną. Poszczególne elementy programu prewencji cukrzycy zostały omówione w artykule. Opracowany przez nas program prewencji cukrzycy wdrożono do praktyki i podjęto działania zmierzające do jego oceny biorąc pod uwagę parametry kliniczne i biochemiczne. W ciągu 24-dniowego prowadzenia programu prewencji pierwotnej u chorych na cukrzycę uzyskano przeciętnie 5-10 kg utraty masy ciała u otyłych różnego stopnia, co stanowiło 6-15 proc. masy wyjściowej. Program ten okazał się tym bardziej skuteczny, że straty masy ciała następowały kosztem tylko masy tłuszczowej, natomiast masa mięśniowa całkowicie została zachowana. W wyniku zastosowania leczenia wg ...

  Streszczenie angielskie: The goals of our study were to establish and implement spa-base primary and secondary programs for type 2 diabetes melitus patients. Health resorts provide good conditions for treatment of diabetics and implementation health education programs. In our country there are five health resorts, which are well prepared to provide primary prevention and four ready to ofter secondary prevention. Thus in these nine health well constructed type 2 diabetes mellitus prevention programs should be first implemented. The health resort-based type 2 diabetes mellitus prevention program includes diet therapy, physical training, balneophysiotherapy, drug therapy, and health education. The program was constructed and implemeted, and date collected for evaluation. In the course of the 24-day prevention program we observed the average weight loss of 5-10 kg in patients varying obesity, which was 6-15 p.c. of the primary body mass. The advantage of the method was body fat mass reduction, while muscle mass was preserved. The treatment significantly reduced of metabolic risk factors for type 2 diabetes mellitus and arteriosclerosis such a total blood cholesterol level., LDL cholesterol, blood glucose level, and blood fibrinogen level. Balneophysiotherapy increased blood supply in the lower extremities (secondary prevention of ischemia due to diabetic macroangiopathy). Our long term experience and the present study show that both primary and secondary type 2 diabetes mellitus prevention ...


  2/7

  Tytuł oryginału: Wyniki leczenia zachowawczego owrzodzeń w zespole stopy cukrzycowej z wykorzystaniem mieszanki tlenowo-ozonowej.
  Tytuł angielski: Results of conservative treatment of crural ulceration in patients with diabetic foot syndrom after oxygen-ozone mixture application.
  Autorzy: Ponikowska Irena, Mackiewicz Zygmunt, Chojnowski Jacek, Jundziłł Wiesław, Kasiński Tomasz, Włodarczyk Konrad
  Źródło: Diabetol. Pol. 2002: 9 (1) s.45-51, il., tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,197

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Leczenie owrzodzeń w zsespole stopy cukrzycowej jest trudne, kosztowne i przy tym mało zadawalające. Podjęto leczenie owrzodzeń w zespole stopy cukrzycowej w Klinice Balneologii i Chorób Przemiany Materii AM w Bydgoszczy z zastosowaniem własnego programu leczniczego obejmującego zabiegi z użyciem mieszanki tlenowo-ozonowej. Badaniami objęto 42 chorych leczonych w Klinice Chirurgii Ogólnej i Naczyń AM w Bydgoszczy, a nastepnie skierowanych do naszej kliniki. Program leczniczy obejmował stosowanie mieszanki tlenowo-ozonowej metodą wewnętrzną i zewnętrzną, ćwiczen fizycznych w odciążeniu, pielęgnację stopy, edukację zdrowotną oraz prawidłowe leczenie cukrzycy. Wyniki leczenia określono biorąc pod uwagę ocenę owrzodzeń w skali punktowej, stan wyrównania cukrzycy, zmianę w lipidogramie. Leczenie trwało u większości chorych 24 dni. Bezpośrednio po wypisaniu z kliniki uzyskano pełne wygojenie owrzodzenia u 21 proc., ale w ciągu 6 miesięcy kontroli ambulatoryjnej u dalszych 21 proc. nastąpiło wygojenie owrzodzenia (łącznie 42,8 proc.). Nie stwierdzono istotnych zmian w stężeniu lipidów we krwi. Średnio poziom glikemii dobowej w ciągu całego okresu leczniczego wynosił 147,8 mg/dl. Wyniki nasze oceniamy jako zadawalające. Będą one podstawą do modyfikacji naszego programu leczniczego zmierzającego do zwiększenia efektywności leczenia zespołu stopy cukrzycowej oraz weryfikacji wskazań do leczenia zachowawczego z zastosowaniem mieszanki tlenowo-ozonowej.

  Streszczenie angielskie: Treatment of ulcerations in diabetic foot syndrome patients is very dificult, expensive and not satisfactory. Treatment of ulcerations in diabetics was conducted in the Clinic of Balneology and Metabolic Diseases, using own ozone-oxygene application procedure. Examination and treatment was carried out in 42 patients who were treated at first in the General and Vascular Surgery Clinic of our University, and then were referred to our Clinic. Programme of treatment contained oxygen-ozone mixture procedures using extermal and internal application. Physical training in bed, foot care, diabetic education and good control of diabetes were also applied. Results of the treatment were determined by estimation of the ulceration using a point scale, also metabolic control of diabetes and fluctuations in lipidogram were determined. Period of treatment lasted in most of the patients 24 days. Just after the treatment ful healing of the ulcerations was obtained in 21 p.c. patients, but after 6 months of the ambulatory control, healing was observed in next 21 p.c. patients (42.8 p.c. in total). We did not observed any significant changes in lipidemia. The mean level of 24 hour glycemia for all period of treatment was 148.8 mb/ld. The results of the treatment were satisfactory. Our experience will be used for the preparation of a more effective programme of treatment of the diabetic foot ulceration and its prevention.


  3/7

  Tytuł oryginału: Ozone therapy and the activity of selected lysosomal enzymes in blood serum of patietns with lower limb ischaemia associated with obliterative atheromatosis.
  Autorzy: Tafil-Klawe Małgorzata, Woźniak Alina, Drewa Tomasz, Ponikowska Irena, Drewa Joanna, Drewa Gerard, Włodarczyk Konrad, Olszewska Dorota, Klawe Jacek, Kozłowska Róża
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (7) s.CR520-CR525, tab., bibliogr. 49 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: The paper compares the effects of ozone therpay and conventional balneological methods on health conidition of patietns with obliterative atheromatosis and on serum activity of three lysosomal enzymes. Material/Methods: Sixty-four patietns with lower limb ischaemia in the course of obliterative atheromatosis (without diabetes) were nerolled in the study. Thirty-two patietns were treated with ozone administered by intravenous infusions and 30-minute aerosol oxygen-ozone baths. A comparative group was formed of 32 patietns treated with traditional balneology. There was also a control group made u p of 30 healthy subjects. Ozone tehrapy as well as traditional balenology were administered daily for the period of 10 days, excluding Saturdays and Sundays. Blood for biochemical analysis was collected from elbow vein in the following time intervals: 24 hours before ozone therpy or classical balneology, one hour after therpay and on the 10th day of treatment. The activity of catehpsin D, acid phosphatase and arylsulphatase as well as the levels of ŕ-1-antitrypsin (protease inhibitor) were determined in blood serum of patietns with obliteraitve atheromatosis. Results: In patients who received ozone therapy the activity of analysed lysosomal hydrolases returned to the values typical for healthy subjects. Patietns' general condition also improved. The use of traditional balneological methods did not result in any significant change either in the activity of lysosomal hydrolases, the level of ŕ-1-antitrypsin or general condition of patients. Conclusions: Ozone therapy administered by intravenous infusions and aerosol oxygen-ozone baths of lower extremities yields much better therapeutic results in comparison with classical balneology.


  4/7

  Tytuł oryginału: Enzymatyczny układ antyoksydacyjny u chorych z niedokrwieniem kończyn dolnych na tle miażdżycy zarostowej i makroangiopatii cukrzycowej poddanych balneoterapii.
  Tytuł angielski: Enzymatic antioxidants in patients with chronic ischaemia of lower extremities treated by balneotherapy.
  Autorzy: Włodarczyk Konrad, Ponikowska Irena, Chojnowski Jacek, Oczachowska Sylwia
  Źródło: Balneol. Pol. 2002: 44 (1/4) s.44-51, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,284

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Balneoterapia jest metodą leczniczą stosowaną z dobrym skutkiem od wielu stuleci. Istnieje powszechny sąd, że nie powoduje ona skutków ubocznych. Celem tej pracy jest zbadanie, czy stosowanie balneoterapii u chorych z niedokrwieniem kończyn dolnych nie wywołuje stresu oksydacyjnego. Badaniami objęto 32 pacjentów z objawami niedokrwienia kończyn dolnych na tle miażdżycy (12 osób) i cukrzycy (20). Zastosowano następujące zabiegi balneologiczne: kąpiele kwasowęglowe i kąpiel wirową kończyn dolnych. Oznaczano 3 enzymy należącę do układu antyoksydacyjnego, tj. dysmutazę (SOD), katalazę (CAT), peroksydazę glutationową (GSH Px) i marker peroksydacji lipidów malonylodialdehyd (MDA) reagujący z kwasem tiokarbituranowym. Badadnia wykonano u każdego pacjenta trzykrotnie, tj. przed rozpoczęciem leczenia, godzinę po pierwszym zabiegu oraz 24 godz. po ostatnim z 10 zabiegów. Przed leczeniem i po jego zakończeniu oznaczono ponadto stężenie cholesterolu całkowitego i jego frakcji. Dokonano pomiaru ciśnienia na ramieniu i kostce, obliczono wskaźnik ukrwienia kończyn kostka/ramię oraz określono dystans chromania przestankowego dwoma metodami. Po zastosowaniu serii zabiegów balneologicznych nie stwierdzono zmian aktywności SOD, CAT i GSH Px oraz stężenia MDAk i MDAo. Stwierdzono natomiast pewne tendencje do poprawy profilu lipidowego oraz angiologicznych parametrów czynnościowych. Na podstawie otrzymanych wyników wysunięto następujące wnioski: 1. Standardowa balneoterapia nie powoduje statystycznie istotnych zmian ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to examine if balneotherapy used in the treatment of atherosclerotic patients causes oxidative stress. The second aim was evaluation of balneotherapy as a method of treatment. The examination was performed in a group of 32 patients with chronic ischaemia of lower extremities. This group contained: - 12 non diabetic-patients with atherosclerotic disease of lower extremities (aO); - 20 patients with vascular complications of diabetes mellitus - macroangiopathy of lower extremities (MD). The control group consisted of 32 healthy volunteers. The examinations were performed only once time in the control group. Groups AO and MD were treated with balneotherapy. The following were measured: superoxide dismutase, catalase, glutathione peroxidase and marker of lipid peroxidatione malodialdehyde in plasma and erythrocytes. The measurements were performed three times: before, during and after the treatment. The levels of total lipids, triglycerides. The claudication distance and the ankle/arm pressure rate were determined too. On the basis of the obtained results we draw the following conclusions: - balneotherapy doesn't cause any significant changes in the activity of antioxidative enzymes such as SOD, CAT, GSH-Px in patients with chronic ischaemia of lower extremities; - balneotherapy doesn't cause oxidative stress because enzymatic oxidants and MDA didn't change; - balenotherapy doesn't cause site effects.


  5/7

  Tytuł oryginału: Polska droga rozwoju lecznictwa uzdrowiskowego.
  Autorzy: Ponikowska Irena
  Źródło: Balneol. Pol. 2002: 44 (1/4) s.105-113, bibliogr. 7 poz.
  Sygnatura GBL: 305,284


  6/7

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z XII Zjazdu Słowackiego Towarzystwa Balneologii, Fizjoterapii i Rehabilitacji oraz z wizytacji uzdrowisk słowackich.
  Autorzy: Ponikowska Irena
  Źródło: Balneol. Pol. 2002: 44 (1/4) s.114-115 - 12 Zjazd Słowackiego Towarzystwa Balneologii, Fizjoterapii i Reahabilitacji Trenczyńskie Teplice 17-18.05. 2002
  Sygnatura GBL: 305,284

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  7/7

  Tytuł oryginału: Występowanie zaburzeń metabolicznych i czynnościowych zagrażających zdrowiu chorych z otyłością ogromną oraz wyniki leczenia zachowawczego : praca doktorska
  Autorzy: Chojnowski Jacek, Ponikowska Irena (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Balneologii i Chorób Przemiany Materii w Bydgoszczy
  Źródło: 2002, [3], 108 k., [2] k. tabl. : il., tab., bibliogr. 100 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20713

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: