Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PONCYLJUSZ
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Ocena tętniaków mózgu za pomocą angiografii TOF-MR po embolizacji spiralami mechanicznie odczepianymi.
Tytuł angielski: Follow-up of coiled cerebral aneurysms with mechanical detachable coils using TOF-MR angiography.
Autorzy: Poncyljusz Wojciech, Cyryłowski Lech, Kordowski Janusz, Domański Zygmunt, Falkowski Aleksander, Lickendorf Marek
Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (1) s.15-18, il., bibliogr. 14 poz., sum.
Sygnatura GBL: 300,038

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zweryfikowano hipotezę, że angiografia TOF-MR może zastąpić cyfową angiografię subtrakcyjną (CAS) mózgową w obserwacji stanu tętniaka u pacjentów po embolizacji spiralami. U 13 chorych po embolizacji tętniaków mózgu za pomocą spirali mechanicznie odczepialnych wykonano badania angio MR i mózgową CAS, jako część rutynowego protokołu. Badanie CAS i angiografię MR (aMR) wykonano tego samego dnia. Wykazano dobrą korelację między angio MR i CAS.

  Streszczenie angielskie: The hypothesis that TOF-MRA can replace cerebral digital subtraction angiography (DSA) in the follow-up of patient with coiled cerebral aneurysms was investigated. We performed MRA and cerebral DSA in 13 paitents treated with mechanical detachable coils as part of our routine follow-up protocol. Both the follow-upa MR examination and DSA were performed on te same day. There was good correlation when MRA were compared with DSA.


  2/3

  Tytuł oryginału: RM w obrazowaniu zmian w mózgowiu u dzieci z idiopatycznym niedoborem hormonu wzrostu.
  Tytuł angielski: MR imaging in the brain in children with idiopathic growth hormone deficiency.
  Autorzy: Poncyljusz Wojciech, Petriczko Elżbieta, Cyryłowski Lech, Domański Zygmunt, Rać Michał, Bednarski Marek
  Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (1) s.47-49, bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 300,038

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia
 • neurologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przeprowadzono badania RM grupy 78 pacjentów w wieku od 5 do 20 lat z idiopatycznym niedoborem hormonu wzrostu i przeanalizowano pod względem następujących kryteriów: mały/nieobecny przedni płat przysadki, skrócona/nieobecna szypuła przysadki i ektopia tylnego płata, jak również pod względem innych towarzyszących wad. Badanie MR uwidoczniło występowanie anomalii rozwojowych przysadki u dzieci z idiopatycznym niedoborem hormonu wzrostu. Wykryto także współistnienie kilku anomalii w linii środkowej. W badaniach RM przysadki duża liczba prawidłowych obrazów RM (81 proc.) u dzieci z idiopatycznym niedoborem hormonu wzrostu sugeruje czysto czynnościowe podłoże uszkodzenia.

  Streszczenie angielskie: We were performed MR examinations for 78 patients with IGHD (idiopatic growth hormone deficiency) age range from 5 to 20 and analyzed to define one or more of the following: small/absent anterior pituitary, truncated/absent pituitary stalk and ectopic posterior pituitary, as well as for any other associated anomalies. In our series we revealed pituitary abnormalities. We found a couple of midline CNS malformations. A high percentage (81 p.c.) of normal MRI was found in the subjects with isolated growth hormone deficiency, suggesting purely functional damage.


  3/3

  Tytuł oryginału: Zespół Klippel-Trenaunay - problem diagnostyczny i leczniczy.
  Tytuł angielski: Klippel-Trenaunay syndrome - diagnostic and treatment problem.
  Autorzy: Falkowski Aleksander, Miernik Maciej, Cnotliwy Miłosław, Poncyljusz Wojciech
  Źródło: Pol. J. Radiol. 2002: 67 (3) s.45-47, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,279

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Backround: Klippel-Trenaunay Syndrome (KTS) is rare vascular malformation characterized by a triad of findings: hypertrophy of bony and/or soft tissue, varicose veins of the lover limbs and port-wine stains. In the mild form one component of the triad is lacking. Furthermore in Klippel-Trenaunay syndrome symptoms from nervous system, mental development anomalies, psychiatric disorders, vasomotor symptoms and trophic signs, and congenital malformations can occur. Material/Methods12 patients (9 women and 3 men), aged 8-30, suffering from Klippel-Trenaunaysyndrome were observed. In 11 patients full triad of symptoms occurred. The diagnosis was confirmed by X-ray of bone system, color Doppler ultrasound, venography and arteriography. Results: The X-ray examination confirmed asymmetry and hypertrophy of lower limbs in all patients. Color Doppler ultrasound and venography revealed abnormalities in the venous system in 11 patients. Arteriography in 2 patients revealed small ramifications of arterial vessels ending with tufty and glomerular angiectasia. On the basis examinations 5 patients were qualified for the operation of removal of varicose plexuses. Conclusion: A multidisciplinary care is needed in the diagnosis and treatment of KTS. Early diagnosis is very important for proper and effective therapy. The treatment options are limited - in majority of cases only conservative treatmnet is available.

  stosując format: