Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: POMIANOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Zespolenie odłamów kostnych w leczeniu złamań głowy kości promieniowej.
Tytuł angielski: Internal fixation in the treatment of radial head fractures.
Autorzy: Pomianowski Stanisław, Sawicki Grzegorz, Laskowski Jacek
Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (1) s.25-32, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,360

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy podają wskazania do operacyjnego zespolenia złamań głowy kości promieniowej przedstawiając wyniki leczenia 20 chorych w wieku 18-69 lat (średnia 38 lat), 12 mężczyzn i 8 kobiet. Przedstawione wyniki przemawiają na korzyść zespolenia w porównaniu z resekcją głowy kości promieniowej. Dotyczy to również osteosyntezy złamań wieloodłamowych. Towarzyszące złamaniu zwichnięcie satwu nie jest wskazaniem do szycia więzadeł, jeżeli po zespoleniu odłamów kostnych stwierdza się, że staw łokciowy jest stabilny.

  Streszczenie angielskie: The authors give indications for internal fixation of the radial head fractures. The results in 20 patients, age 18-69 (average 38 yearss), 12 male and 8 female have been reported. The authors conclude that fixation is a better method of treatment than resection of the radial head. The authors suggest that good fixation is also possible in the case of comminuted fracture. Fracture-dislocation of the elbow joint is not an indication for ligaments repair if the elbow is stable after radial head osteosynthesis.


  2/5

  Tytuł oryginału: Przypadek złamania głowy kości promieniowej z uszkodzeniem kompleksu więzadła pobocznego bocznego i zwichnięciem stawu łokciowego.
  Tytuł angielski: Radial head fracture with disruption of the lateral collateral ligament and elbow dislocation - a case report.
  Autorzy: Pomianowski Stanisław, Sawicki Grzegorz, Grys Grzegorz
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (3) s.333-336, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Autorzy omawiają przypadek złamania głowy kości promieniowej powikłanej uszkodzeniem więzadła pobocznego i zwichnięciem stawu łokciowego. Uzyskano bardzo dobry wynik. Niestabilność stawu łokciowego po dokonaniu nastawienia i zespoleniu głowy kości promieniowej jest bezwzględnym wskazaniem do operacji naprawczej więzadła.

  Streszczenie angielskie: The authors present a case of radial head fracture with disruption of the lateral colateral ligament and elbow dislocation. Treatment gave a very good result. Elbow instability after reduction and radial head fixation is a strong indication for ligament repair.


  3/5

  Tytuł oryginału: Postępowanie w złamaniach bliższego końca kości ramiennej u chorych powyżej 65 roku życia.
  Tytuł angielski: The management of patients over 65 years of age with proximal humerus fractures.
  Autorzy: Orłowski Jan, Pomianowski Stanisław, Sawicki Grzegorz
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (2) s.140-143, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wstęp. Złamania bliższego końca kości ramiennej u chorych powyżej 65 r.ż. cierpiących na osteoporozę stanowią trudny problem kliniczny. Istnieje jednak więcej zwolenników leczenia zachowawczego, zaś zabiegi operacyjne najczęściej rezerwowane są dla złamań powikłanych. Materiał i metoda. Analizą objęto 186 pacjentów leczonych w Klinice Traumatologii CMKP w okresie ostatnich 5 lat. Wnioski. Na podstawie dokonanej analizy stwierdzono, że w złamaniach osteoporotycznych bliższej nasady kości ramiennej istnieją bardzo ograniczone wskazania do leczenia operacyjnego. Stosowanie jak najkrótszego unieruchomienia i wczesne podjęcie leczenia przynosi zazwyczaj dobre efekty.

  Streszczenie angielskie: Background. In patients older than 65 with osteoporosis, fractures of the proximal end the humeral bone pose a difficult clinical problem. There is a larger body of opinion, however, favoring conservative treatment, while surgical intervention is most often reserved for complicated fractures. Material and methods. We studied 186 patients treated in the Traumatology Clinic at the Center for Post Graduate Medical Education over the last 5 years. Conclusions. Our analysis showed that in osteoporotic fractures of the proximal epilepsis of the humeral bone there are very limited indications. As a general rule the best effects are achieved by the shortest possible duration of immobilization and early intervention.


  4/5

  Tytuł oryginału: Ocena wartości endoprotezy głowy kości promieniowej własnego pomysłu w świetle badań doświadczalnych kinematyki i stabilności stawu łokciowego oraz wczesnych wyników klinicznych po jej implantacji : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Pomianowski Stanisław; Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego Klinika Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu w Warszawie, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. A. Grucy w Otwocku
  Źródło: - Warszawa, CMKP 2002, 115 s. : il., tab., bibliogr. 153 poz., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,725

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  5/5

  Tytuł oryginału: Wydolność mięśnia czworogłowego uda i mięśni zginaczy kolana po uszkodzeniach więzadła krzyżowego przedniego w ocenie dynamometrycznej i klinicznej.
  Tytuł angielski: Quadriceps and hamstring strength after the anterior cruciate ligament rupture treated operatively with Leeds-Keio prosthesis and non-operatively.
  Autorzy: Laskowski Jacek M., Pomianowski Stanisław, Orłowski Jan
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (6) s.587-592, il., tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wykonano badanie dynamometryczne siły mięśni prostowników i zginaczy kolana u 69 chorych (19 kobiet i 50 mężczyzn) z uszkodzeniem więzadła krzyżowego przedniego: 40 leczonych nieoperacyjnie, bez cech funkcjonalnej niestabilności kolana (Grupa 1) oraz 29 chorych, u których wykonano z powodu niestabilności kolana, rekonstrukcje więzadła przy użyciu protezy ze sztucznego tworzywa Leeds-Keio (Grupa 2). Średni wiek chorych wynosił odpowiednio 31,6 i 30,9 lat, średni czas od obserwacji 2,4 i 3,3 lat. Porównanie siły skurczu izometrycznego obu kończyn wykazało średnie osłabienie mięśnia czworogłowego uda w Grupie 1 - 18,48 proc., w Grupie 2 - 11,87 proc., zaś zginaczy kolana w grupie 1 - 7,19 proc., w grupie 2 -10,30 proc. Większe osłabienie prostowników i mniejsze zginaczy w grupie 1 może potwierdzać istnienie mechanizmu adaptacyjnego zapobiegającego przedniej niestabilności kolana. Nie stwierdzono korelacji między osłabieniem mięśnia a zmniejszeniem obwodu uda o 10 cm nad rzepką.

  Streszczenie angielskie: 69 patients with the ACL rupture: 40 non-operated, without functional knee instability, and 29 after the ACL reconstruction using Leeds-Keio prosthesis due to knee instability have been evaluated. Isometric dynamometric examination of the quadriceps and hamstring muscles was peformed. The mean strength deficit in non-operated group was: quadriceps - 18.48 p.c., hamstring - 7.19 p.c., in operated group was: quadriceps - 11.87 p.c., hamstring - 10.30 p.c. The higher strength deficit of the quadriceps and lower of the hamstring in non-operated patients may be the sign of an adaptational mechanism to the ACL deficiency. No statistical correlation between the strength deficit of the thigh circumference 10 cm above the patella was found.

  stosując format: