Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: POLZ-DACEWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 8Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/8

Tytuł oryginału: Przeciwciała przeciwko wirusowi Epstein-Barr w surowicy krwi chorych na raka krtani.
Tytuł angielski: Serum IgG and IgM antibodies against Epstein-Barr virus in patients with laryngeal cancer.
Autorzy: Morshed Kamal, Polz-Dacewicz Małgorzata, Szymański Marcin, Ziaja Marta, Gołąbek Wiesław
Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (1) s.45-48, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,466

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • mikrobiologia
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Doniesienia ostatnich lat sugerują udział wirusa Epstein-Barr (EBV) w powstawaniu nowotworów górnych dróg oddechowych u człowieka. Celem tej pracy było badanie występowania przeciwciał klasy IgG i IgM przeciwko antygenowi kapsydowemu (EBVCA) i jądrowemu (EBNA) wirusa Epstein-Barr w surowicy krwi chorych na raka krtani. Badania przeprowadzono w grupie 28 pacjentów z rakiem krtani leczonych operacyjnie. Grupę kontrolną stanowiło 18 osób zdrowych. Miano przeciwciał klasy IgM VCA zarówno w grupie kontrolnej, jak i badanej było ujemne ( 20 IU). Miano przeciwciał klasy IgG VCA było dodatnie u 15 z 18 osób w grupie kontrolnej, natomiast u 26 z 28 chorych z rakiem krtani. Różnice te nie były istotne statystycznie. U chorych z węzłami chłonnymi N0 miano przeciwciał IgG VCA i IgG EBNA było istotnie wyższe niż u chorych z węzłami chłonnymi N1-N3. Miano przeciwciał IgG VCA i EBNA u chorych na raka krtani było wyższe niż w grupie kontrolnej, co może sugerować udział EBV w etiopatogenezie raka krtani.

  Streszczenie angielskie: Association of Epstein-Barr virus with cancers of upper respiratory tract has been recently reported. The aim of our study was to determine the prevalence of serum IgG and IgM antibodies against Epstein-Barr virus capsid antigen (EBVCA) and nuclear antigen (EBNA) in patients with laryngeal cancer. Serum samples from 28 patients with laryngeal cancer were evaluated for presence of IgG and IgM EBVCA and EBNA antibodies using ELISA assay. Serum from 18 healthy age and sex-matched individuals served as control. Patients with laryngeal cancer and healthy subjects were negative for anti-EBV-VCA IgM antibodies ( 20 IU). Serum samples were positive for IgG EBNA in 85,7 p.c. of patients with laryngeal cancer and in 72,2 p.c. of control group. 89,3 p.c. of patients with cancer and 88,8 p.c. of healthy individuals were positive for IgG VCA antibodies. The mean level of IgG EBNA (107,8 ń 71,4) and IgG VCA (124,8 ń 54,7) antibodies in patients with laryngeal cancer was higher than in control group. The differences were not significant. Patients with NO neck had significantly higher IgG VCA and EBNA antibodies levels than patients with N1-N3 neck. The results may suggest a role of Epstein-Barr virus in laryngeal cancer pathogenesis.


  2/8

  Tytuł oryginału: Świadomość prozdrowotna, nawyki higieniczne i zwyczaje żywnościowe uczniów klas maturalnych liceów ogólnokształcących w Lublinie.
  Autorzy: Strycharz Małgorzata, Bartecka Katarzyna, Polz-Dacewicz Małgorzata
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (4) s.66-69, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena świadomości prozdrowotnej, nawyków higienicznych i zwyczajów żywieniowych młodzieży osiemnastoletniej z Lublina. Badaniem ankietowym objęto 143 maturzystów z lubelskich liceów ogólnokształcących. Otrzymane wyniki wykazały obecność prawidłowych nawyków z zakresu higieny jamy ustnej. Ze względu na niewłaściwe zwyczaje żywieniowe istnieje jednak potrzeba intensyfikacji stomatologicznej oświaty zdrowotnej.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate the level of health awareness and hygiene and dietary habits in eighteen year olds from Lublin. 143 school leavers from Lublin secondary schools were surveyed by means of a questionnaire. The obtained results indicated correct habits as regards oral hygiene. Due to inappropriate dietary habits there does, however, exist a need to intensify dental health education.


  3/8

  Tytuł oryginału: Częstość występowania zakażeń HPV u kobiet ciężarnych.
  Tytuł angielski: Evaluation of frequency of human papillomavirus infections during pregnancy.
  Autorzy: Szepietowska Magdalena, Słodziński Hubert, Polz-Dacewicz Małgorzata, Oleszczuk Jan
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (8) s.662-665, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Oceniono częstość występowania infekcji ludzkim wirusem brodawczaka (HPV) u pacjentek ciężarnych hospitalizowanych w 2000 r. w Katedrze i Klinice Położnictwa i Perinatol. AM w Lublinie. Do wykrycia infekcji zastosowano metodę Digene Hybrid Capture. Przebdano 50 kobiet będących w różnych tygodniach ciąży. Obecność infekcji HPV stwierdzono u 4 pacjentek (8 proc.). W jednym przypadku wykryto HPV DNA zaróno typów wysokiego jak i niskiego ryzyka onkogennego, w pozostałych trzech - HPV DNA typów wysokiego ryzyka onkogennego.

  Streszczenie angielskie: Objectives: The frequency of human papillomavirus (HPV) infection was estimated among pregnant women. Materials and Methods: Cervical smears were obtained from 50 patients treated in the Chair and Department of Obstetrics and Perinatology, University Medical School of Lublin. They were investigated for the presence of HPV DNA. For the above purpose Digene Hybrid Capture method was used. Results: HPV DNA was detected in the 4 (8 p.c.) of 50 patients. One of them had mixed infection low and high risk types of HPV, the other - high risk types of HPV infections. Conclusions: 1. HPV DNA was detected in 8 p.c. of the patients, in all cases high risk types of HPV was found. 2. The diabetic patients seem to be more vulnerable to HPV infevction during pregnancy.


  4/8

  Tytuł oryginału: Zakażenia wirusem cytomegalii i Epsteina-Barr u dzieci.
  Tytuł angielski: CMV and EBV infections in children.
  Autorzy: Polz-Dacewicz Małgorzata, Stec Agnieszka, Koncewicz Renata
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 (1) s.65-72, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta

  Streszczenie polskie: Badano występowanie swoistych przeciwciał przeciw wirusowi cytomegalii (CMV) i Epsteina-Barr (EBV) u dzieci hospitalizowanych z różnych przyczyn, podejrzanych o zakażenie tymi wirusami. Ich obecność często stwierdzano u pacjentów z chorobą nowotworową (40 proc.). Infekcje CMV stwierdzano głównie u noworodków i niemowląt. U 14 proc. zakażonych dzieci stwierdzono współzakażenie CMV, EBV.

  Streszczenie angielskie: CMV and EBV infections are common in humans. In immunocompetent persons those are usually asymptomatic but in immunocompromised can manifest as a severe disease. CMV is a common cause of congenital infections. It is also a frequent complication in transplant recipients. The aim of this study was to assess the prevalence of CMV and EBV infections among hospitalized children. Specific antibodies against CMV and EBV were detected in serum by ELISA test. Presence of CMV DNA was determined in leucocytes by Murex Hybrid Capture System. CMV and EBV infections were defined as the presence in serum IgM-class specific antibodies. Obtained results indicate that CMV and EBV infections are frequent in immunocompromised patients. Among patients with CMV or EBV infection, 40 p.c. have been diagnosed with cancer, most of whom with hematologic malignances: leucaemia or lymphoma. CMV and EBV coinfection was detected in 14 p.c. of infected children. Of all patients with CMV, 50 p.c. were neonates and infants. Congenital infection was diagnosed only in one cases. The remaining infections were acquired during perinatal period or later.


  5/8

  Tytuł oryginału: Epstein-Barr wirus (EBV) - charakterystyka wirusa, epidemiologia, diagnostyka.
  Tytuł angielski: Epstein-Barr virus - biologic properties, epidemiology and laboratory diagnosis.
  Autorzy: Polz-Dacewicz Małgorzata Anna
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (4) s.216-219, tab., bibliogr. 42 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wirus Epstein-Barr (EBV) jest szeroko rozpwoszechniony na świecie. Jest on odpowiedzialny nie tylko za mononukleozę zakaźną, ale i inne jednostki chorobowe jak chłoniak Burkitt'a, choroba Hodgkina, potransplantacyjne zaburzenia limfoproliferacyjne, rak nosogardzieli i inne. Diagnostyka mononukleozy zakaźnej opiera się zwykle na stiwerdzeniu obecności przeciwciał heterofilnych. W przypadku uzyskania wyników ujemnych oraz w diagnostyce innych zespołów chorobowych zaleca się wykonanie badań serologicznych w kierunku obecności swoistych przeciwciał. Do oceny reaktywacji zakażenia zalecane jest stosowanie testów uzupełniajacych metodą immunoblot. W diagnostyce chorób związanych z zakażeniem EBV, zwłaszcza limfoproliferacyjnych zespołów potransplantacyjnych duże znaczenie mają metody biologii molekularnej (PCR, hybrydyzacja).

  Streszczenie angielskie: The Epstein-Barr virus (EBV) is the etiological agent of infectious monoculeosis (IM) in immunocompetent children and adults. On the other hand, primary genetic changes in lymphoid or epithelial cells, subsequent to EBV infection, are factors that may lead to malignancies such as endemic Burkitt lymphoma, Hodgin disease, nasopharyngeal carcinoma, x-linked lymphoproliferative disease. The Epstein-Barr virus is a widespread human virus that infects practically everyone. After primary infection the virus permanently remains in the host in a latent state. However, endogenous reactivations may emerge in carriers especially under immunocopromized conditions. The diagnosis of EBV induced mononucleosis is usually base on testing for heterophile antibodies that can be detected in 90 p.c. of patients. In the case of negative IM heterophile antiboides and for diagnosis of other clinical syndromes, EBV specific serodiagnosis is required. The standard technique uses indirect immunofluorescence (IF). The availability of protein purified from infected cells and more recently of synthetic polypeptides designed to contain immunodominant epitopes, have enabled the development of commercial enzyme-liked immunosorbent (ELISA) and we stern blot assay (WB) for the serodiagnosis of EBV infection. The diagnostic interpretation is based on qualitative and quantitative reactivity patterns which enable differentiation of all stage of infeciton. The participation of EBV infection in the patogenesis of lymphoproliferative disorders may be detected using new methods of molecular biology (PCR hybridization, real-time-PCR). The article reviews biology of EB virus and laboratory diagnosis, serodiagnosis and molecular diagnosis).


  6/8

  Tytuł oryginału: Molekularne badania wirusa HPV u pacjentek z rozpoznanym histopatologicznie rakiem szyjki macicy : praca doktorska
  Autorzy: Słodziński Hubert S., Polz-Dacewicz Małgorzata (promot.).; Akademia Medyczna Samodzielna Pracownia Wirusologii w Lublinie
  Źródło: 2002, 76 k. : il., tab., bibliogr. 140 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20858

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • mikrobiologia
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska


  7/8

  Tytuł oryginału: Relationship between HPV 16 DNA presence in invasive squamous cell carcinomata of the uterine cervix and their metastases.
  Autorzy: Słodziński Hubert, Szepietowska Magdalena, Polz-Dacewicz Małgorzata, Putowski Lechosław, Ćwierz Edward
  Źródło: Bull. Vet. Inst. 2002: [46] suppl. s.97-100, tab., bibliogr. 9 poz. - 2 Międzynarodowe Sympozjum nt. herpes- i retrowirusów - wirusy onkogenne i onkogeneza Puławy 26-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 304,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • genetyka
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Paraffin-embedded specimens of primary cervical carcinomata and their nodal metastases were obtained from eight patients. They were analyzed for the presence of human pappilomavirus (HPV) type 16 using the polymerase chain reaction (PCR). HPV DNA was detected in seven of the eight patients and was present in both primary and metastatic tumours in five of these seven cases. These results suggest that HPV 16 does not continue to confer and selective advantage on the meatastaic cells which carry it.


  8/8

  Tytuł oryginału: Serologic markers of CMV infection in patients with chronic hepatitis C.
  Autorzy: Fota-Markowska Hanna, Lis-Tonder Joanna, Rajtar Barbara, Modrzewska Roma, Polz-Dacewicz Małgorzata, Ziaja Marta
  Źródło: Bull. Vet. Inst. 2002: [46] suppl. s.133-139, tab., bibliogr. 18 poz. - 2 Międzynarodowe Sympozjum nt. herpes- i retrowirusów - wirusy onkogenne i onkogeneza Puławy 26-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 304,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to assess the frequency of occurrence of antibodies anti-CMV IgM and anti-CMV IgG in patients with chronic hepatitis C. The study group comprised 60 patients. For the presence of specific anti-CMV IgM and IgG antibodies sera were examined with ELISA method and commercial sets of chemicals Organon Teknika. The presence of HCV-RNA in sera was detected with RT-PCR method according to the Murex procedure. Conclusions: 70 p.c. of examined patients had serologic markers of CMV infection and 5 p.c. of them had both classes of antibodies against CMV. There was not interdependence between the level of HCV-RNA and the titre of antibodies anti-CMV IgG in sera of our group of patients.

  stosując format: