Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: POLKOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Retrospektywna analiza radykalności resekcji gruczolakoraka wpustu.
Tytuł angielski: Retrospective analysis of radical resection for adenocarcinoma of the cardia.
Autorzy: Mielko Jerzy, Polkowski Wojciech, Skomra Danuta, Dąbrowski Andrzej, Szumiło Justyna, Korobowicz Elżbieta, Wallner Grzegorz
Opracowanie edytorskie: Szawłowski Andrzej (koment.).
Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (7) s.599-610, tab., bibliogr. 23 poz. - 60 Jublileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst. równol. w jęz. ang.
Sygnatura GBL: 313,570

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była analiza czynników mających wpływ na wykonanie resekcji mikroskopowo radykalnej (RO) w gruczolakoraku wpustu. Materiał i metodyka. W latach 1988 - 2000 u 59 chorych wykonano całkowitą resekcję żołądka z dolnym odcinkiem przełyku z powodu raka wpustu typu II wg klasyfikacji H”lschera (tzw. "prawdziwy" rak wpustu). U zdecydowanej większości chorych (98 proc.) wykonano rekonstrukcję ciągłości przewodu pokarmowego metodą Rouxa-en-Y z dostępu piersiowego i/lub brzusznego. Wiek chorych wahał się od 26 do 76 lat (średnia ń SD: 57 ń 10,7, współczynnik mężczyźni/kobiety 3,5:1). W 32 proc. (19/59) przypadków wykonano operację R0. Przyczyną kwalifikacji do operacji mikroskopowo nieradykalnej (R1) było we wszystkich przypadkach (32/59, 54 proc.) utkanie raka w bliższej linii cięcia. Resekcję R2 wykonano u 8 chorych (14 proc.). Analizie statystycznej poddano następujące czynniki: wiek i płeć chorych, stopień zaawansowania (wg UICC 1997) i złośliwości (zróżnicowania G) oraz typ histologiczny gruczolakoraków wg klasyfikacji Laur‚na, a także bliższy margines resekcji i dostęp operacyjny. Wyniki. Odsetek resekcji R0 w rakach typu jelitowego wg Laur‚na wynosił 44 proc., natomiast w rakach typu rozlanego i mieszanego 16 p.c. (p = 0,005; test Fishera). Odsetek operacji nieradykalnych (R1/R2) był większy z nowotworami w II/IIIa stopniu zaawansowania (p = 0,08; test Fishera). W analizie jednoczynnikowej (współczynnik korelacji Pearsona) istotnymi czynnikami okazały się: 1) ...

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to analyze factors that influence microscopically radical (R0) resections in case of adenocarcinoma of the cardia. Material and methods. The study group comprised 59 patients following total gastrectomy with resection of the lower esophagus due to type II carcinoma of the gastric cardia, according to H”lscher's classification (so-called "true" cardiac cancer), between 1998 - 2000. In the majority of patients ( 98 p.c.) the Roux-en-Y-jejunal loop was used for reconstruction of the alimentary tract by means of the thoracic and/or abdominal approach. Patient age ranged between 26 and 76 years (mean ń SD; 57 ń 10.7, male/female ratio: 3.5: 1). In 32 p.c. (19/59) of cases the R0 resection was performed. The reason for microscopically non-radical (1) resection was the pathological finding of cancer cells in the proximal resection margin of all cases (32/59, 54 p.c.). Macroscopically non-radical (R2) resections were performed in 8 cases (14 p.c.). The following factors were statistically analyzed: age and patient gender; stage (ac. UICC 1997), grade (G), and histological type of adenocarcinoma, according to Laur‚n's classification, as well as the proximal resection margin and surgical approach. Results. The R0 rate in intestinal type tumors amounted to 44 p.c., while that of diffuse or mixed type tumors - 16 p.c. (p = 0.005; Fisher test). The percentage of non-radical resections (R1/R2) was higher in advanced tumors (stage IIIb/IV), in comparison to ...


  2/6

  Tytuł oryginału: Transabdominal ultrasound for visualizing gastric submucosal tumors diagnosed by endosonography: can surveillance be simplified?
  Autorzy: Polkowski M., Palucki J., Butruk E.
  Źródło: Endoscopy 2002: 34 (12) s.979-983, il., tab., bibliogr. 23 poz.
  Sygnatura GBL: 305,439

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Background an study aims: Management options for gastric submucosal tumors (SMTs) include tumor removal or surveilance. If the latter is chosen, it requires repeated measurements of the tumor diameter. Although this can be achieved using endoscopy or endosonography (EUS), a less invasive and cheaper method would be welcome. THe aim of this prospective study was to assess the proportion of gastric SMTs that can be visualized using transabdominal ultrasound of the water-filled stomach. Patients and methods: Fifty-one consecutive patients with endosonographically diagnosed gastric SMTs underwent transabdominal ultrasound examinations of the water-filled stomach performed immediately after EUS; both procedures were carried out by the same investigator. Transabdominal ultrasound was considered positive only if: firstly, the tumor was visualized unequivocally; secondly, its dimensions could be measured; and thirdly, photographic documentation could be recorded. In each case, a positive result had to be confirmed by an independent in vestigator, who reviewed the photographic documentation. Results: The median size of SMTs on EUS was 25 mm (range 4-55 mm). Twelve tumors were located in the antrum, 25 in the gastric body, and 14 in the gastric fundus or cardia. Transabdominal ultrasound demonstrated the tumor in 35 of 51 patients (69 p.c.). For tumors ó 30 mm, the visualization rate was 61 p.c. (22 of 36). The location of the tumor and its EUS features did not significantly affect the sensitivity of transbdominal ultrasound. Conclusions:...


  3/6

  Tytuł oryginału: Analiza czynników determinujących radykalność postępowania chirurgicznego w raku wpustu : praca doktorska
  Autorzy: Mielko Jerzy, Polkowski Wojciech (promot.).; Akademia Medyczna II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej w Lublinie
  Źródło: 2002, [1], 104 k. : il., tab., bibliogr. 203 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20249

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  4/6

  Tytuł oryginału: Hospital urinary tract infections in surgical patients.
  Tytuł polski: Szpitalne zakażenia dróg moczowych u pacjentów chirurgicznych.
  Autorzy: Sakwa Wojciech, Polkowski Wojciech, Chmurzyński Marek, Wallner Grzegorz
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.535-541, tab., bibliogr. 14 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • chirurgia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/6

  Tytuł oryginału: Risk factors of infection in surgical wounds.
  Tytuł polski: Czynniki ryzyka zakażenia ran operacyjnych.
  Autorzy: Sakwa Wojciech, Polkowski Wojciech, Chmurzyński Marek
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.542-548, tab., bibliogr. 15 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  6/6

  Tytuł oryginału: Choroby przełyku.
  Autorzy: Wallner Grzegorz, Polkowski Wojciech, Misiuna Paweł
  Źródło: Prz. Piśmien. Chir. 2002: 10 s.166-181, bibliogr. 94 poz.
  Sygnatura GBL: 727,545;737,200

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: