Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: POLIS
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Wybrane zagadnienia z pediatrii : podręcznik dla studentów i lekarzy
Autorzy: Bober Klaudiusz, Daab Michał, Deja Grażyna, Dobrowolska-Wiciak Barbara, Drzewiecka Barbara, Emich-Widera Ewa, Goc Barbara, Jadamus-Niebrój Danuta, Jamroz Ewa, Januszek-Trzciąkowska Aleksandra, Jarosz-Chobot Przemysława, Kalina-Faska Barbara, Kobielska Lucyna, Koehler Brygida, Koprowska Elżbieta, Kopyta Ilona, Krajewska-Siuda Ewa, Krawczyk Robert, Kowala Bohdan, Kusz Ewa, Mandera Marek, Marszał Elżbieta, Maruniak-Chudek Iwona, Minkina-Pędras Mariola, Moskała Helena, Muchacka-Bianga Małgorzata, Musialik-Świetlińska Ewa, Owsianka-Podleśny Teresa, Paprocka Justyna, Pietruszewski Jerzy, Pilch Jacek, Plutowska-Hoffmann Kalina, Poliszuk-Siedlecka Małgorzata, Sitko-Rudnicka Magdalena, Szwed-Białożyt Barbara, Świetliński Janusz, Świst-Szulik Katarzyna, Wackermann-Ramos Anna, Walencka Zofia, Wilk-Tyl Joanna, Włodarska Danuta, Wojaczyńska-Stanek Katarzyna, Wolicka-Kołacz Iwona, Zdąbłasz Małgorzata
Opracowanie edytorskie: Koehler Brygida (red.), Marszał Elżbieta (red.), Świetliński Janusz (red.).
Wydanie: - Wyd. 1 dodr
Źródło: - Katowice, Śląska Akademia Medyczna 2002, 548 s. : il., tab., 24 cm.
Sygnatura GBL: 740,104

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria


  2/4

  Tytuł oryginału: Apoptosis in non-astrocytic brain tumours in children.
  Autorzy: Buczyński Jarosław, Jesionek-Kupnicka Dorota, Kordek Radzisław, Zakrzewski Krzysztof, Polis Leszek, Liberski Paweł P.
  Źródło: Folia Neuropathol. 2002: 40 (3) s.155-159, il., tab., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 304,961

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Apoptosis is a process of great significance in cell biology. It plays a crucial role in both physiological and pathological conditions. An example is a tumour growth that is based on a subtle balance between cell division and cell death. Previously necrosis was considered to be the major type of cell death in tumours. Many recent investigations have focused on apoptosis, a phenomenon of great importance, and it is this type of cell death that is frequently "chosen" by a moribund cell. The objects of our interest were central nervous system (CNS) tumours, in which we estimated the number of apoptotic cells and sought for any correlation between the intensity of apoptosis and other markers of proliferation. Therefore, we studied CD34, the marker of angiogenesis, and Ki67, the marker of cell proliferation. We investigated 19 medulloblastomas and 15 ependymomas, among which 6 were anaplastic. We used in-situ labelling of DNA fragments to detect apoptosis in paraffin-embedded tissues. The mean value of the apoptotic ratio (AR) for all examined brain tumours was 0.012 with a standard deviation (SD) of 0.032, for medulloblastomas 0.021 (SD 0.04), for ependymomas 0.001 (SD 0.002) and for anaplastic ependymomas 0.004 (SD 0.003).


  3/4

  Tytuł oryginału: Urazy drążące twarzo- i mózgoczaszki u dzieci w oparciu o doświadczenia własne Kliniki Neurochirurgii ICZMP.
  Tytuł angielski: Penetrating craniofacial and craniocerebral injuries in children on the basis of own experience in the Neurosurgery Clinic of the Polish Mother Health Center Institute.
  Autorzy: Nowosławska Emilia, Polis Lech, Mikołajczyk Wanda, Zakrzewski Krzysztof, Krawczyk Jacek, Szymański Wojciech
  Źródło: Rocz. Dziec. Chir. Uraz. 2002: 6 s.74-80, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,543

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • neurologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska

  Temat korporatywny:
 • Centrum Zdrowia Matki Polki

  Streszczenie polskie: Do typowych urazów drążących mózgoczaszki u dzieci należy penetracja wąskiego, ostrego ciała obcego przez sklepienie oczodołu w kierunku przedniego dołu czaszki Przyczyną urazów drążących mogą być rzadko spotykane w warunkach pokojowych rany kłute lub rany postrzałowe. W pracy analizowano 7 chorych hospitalizowanych w okresie od 1995 do 2002 roku. Każde z wymienionych dzieci zostało przyjęte do oddziału z powodu doznanego urazu drążącego twarzo- lub mózgoczaszki. Pacjenci w chwili hospitalizacji byli w wieku od 6 do 15 lat. W materiale klinicznym znaleźli się wyłącznie chłopcy. Bezpośrednią przyczyną doznanych urazów były: w 3 przypadkach upadki z drzewa prowadzące do penetracji fragmentów drewna do struktur oczodołu i podstawy czaszki, w 1 rana postrzałowa twarzoczaszki z utkwieniem śrutu w dole skrzydłowo-podniebienym, 3 rany kłute zadane: szprychą od roweru, widłami, metalowym zębem od roztrząsarki do nawozu. U każdego z wymienionych chorych zastosowano leczenie operacyjne. W przeprowadzonej analizie uwzględnione zostały problemy diagnostyczne, trudności w doborze najbardziej dogodnego dojścia operacyjnego, uzyskany efekt kliniczny przeprowadzonego leczenia, a także odnotowane powikłania.

  Streszczenie angielskie: Penetration of slime, sharp foreign body through very thin orbital roof into the anterior cranial fossa belong to typical, penetrating craniocerebral injuries in childhood. Stab or gunshort wounds are rare causes of these injuries during peace. The authors analyzed 7 patients hospitalized in the Clinic from 1995 to 2002. Every child was admitted to the Clinic with penetrating craniofacial or craniocerebral injury. Patients werer 6 to 15 years old. They constitute only of boys. Here are direct causes of suffered injuries: falls from a tree with penetration of wood chips into orbital structures and cranial base - 3 cases, gunshort wound of a facial skeleton with lead pellet intrinsic in the pterygopalatine fossa - 1 case, stab wounds with: a spoke, a pitchfork and a spreader of fertilizer - 3 cases. Every patient was treated surgically. The authors analyzed diagnostic problems, difficulties in choosing of good operative attempt, achieved clinical result and complications.


  4/4

  Tytuł oryginału: The use of neuroendoscopic procedures in neonates.
  Autorzy: Nowosławska Emilia, Polis Lech, Polis Mariola, Mikołajczyk Wanda, Krawczyk Jacek, Zakrzewski Krzysztof
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (4) s.50-55, il., tab., bibliogr. 12 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: From 1997 to 2002, 20 neonates were operated on with use of neuroendoscopic techniques at the Neurosurgical Department. The age of children at the moment of neuroendoscopic procedure ranged from one day to 30 days of life. Children were at the average age of 18 days after birth. That group was composed of 13 girls and 7 boys. In three cases neuroendoscopic procedures were performed because of archnoid cysts (cysts of Quadrigeminal Plate Cistern), in additional three cases because of "multiloculated" hydrocephalus. The rest of children were subjected to operations because of non communicating hydrocephalus. The common aim of all neuroendoscopic procedures was to restore hydrodynamic order. All neuroendoscopic procedures were done with use two types of rigid endoscopes - GAAB system (outer diameter of 5.4 mm) and Aesculap (outer diameter of 6.4 mm). Considering a success rate in dependence on type of CSF hydrodynamics disturbances, it was observed that the most succesful rate of neuroendoscopic procedures was reached in the arachnoid cysts group. The worst results in neuroendoscopic procedures were obtain in group of children affected to non communicating hydrocephalus. The decrease of fluid compartmens after neuroendoscopic procedures was subjected to evaluation in all kinds of CSF hydrodynamics disturbances. In group of children suffered from arachnoid cysts and from multiloculated hydrocephalus all patients had fluid compartment reduced by more than 50 p.c. of their capacity. In the contrast to those neonates, a ventricular system of children with non communicating...

  stosując format: