Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: POLBERG
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Przypadek olbrzymiego gruczolaka wielopostaciowego ślinianki przyusznej.
Tytuł angielski: The case of gigantic pleomorphic adenoma of the parotid gland.
Autorzy: Zawiślak Jerzy, Polberg Krzysztof
Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (2) s.259-262, il., bibliogr. 12 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,466

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • onkologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek gruczolaka wielopostaciowego ślinianki przyusznej o bardzo dużych rozmiarach. Guz ten doprowadził do wyniszczenia organizmu oraz do eliminacji z życia społecznego. Zwrócono uwagę na konieczność leczenia operacyjnego gruczolaków wielopostaciowych za pomocą parotidektomii powierzchniowej lub całkowitej. Podkreślono możliwość uniknięcia powikłań pooperacyjnych nawet przy tak dużych rozmiarach guzów. Nie zaobserwoano wznowy po upływie 10 miesięcy. Zastosowane leczenie operacyjne pozwoliło chorej na prowadzenie nornmalnego trybu życia.

  Streszczenie angielskie: The authors describes case of big size pleomorphic adenoma of the parotid gland. This tumor lead to cachexia and to elimination of life in societyy. Attention was paid on the necessity of the surgical treatment of pleomorphic by superficial or total parotidectomies. Possibility of the post operative complications aviodance, even in such big cases was emphasized. Recurrence was not observed during 10 months follow up. Use of surgical teratament make that the patient was to able to return to her previous job.


  2/2

  Tytuł oryginału: Rzadki przypadek gruźlicy krtani.
  Tytuł angielski: Rare case of laryngeal tuberculosis.
  Autorzy: Kasztelan Arkadiusz, Lots Jerzy, Polberg Krzysztof, Śmiałek Marek
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (6) s.733-735, bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • choroby zakaźne
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy opisano przypadek gruźlicy krtani ze względu na rzadkość występowania oraz objawy sugerujące rozrost nowotworowy.

  stosując format: