Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: POLAŃSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Effects of acamprosate and some polyamine site ligands of NMDA receptor on short-term memory in rats.
Autorzy: Mikołajczak Przemysław, Okulicz-Kozaryn Irena, Kamińska Ewa, Niedopad Lidia, Polańska Anna, Gębka Joanna
Źródło: Eur. J. Pharmacol. 2002: 444 (1/2) s.83-96, il., tab., bibliogr. s. 94-96
Sygnatura GBL: 312,088

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca opublikowana za granicą

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to evaluate the effect of multiple acamprosate (500.0 mg/kg, p.o.) administration on short-term memory, using te social recognition test in rats. Ifenprodil (1.0 mg/kg, i.p.), arcaine (5.0 mg/kg, i.p.) and spermidine (20.0 mg/kg, i.p.) were chosen as polyamine ligands and their action or interaction with acamprosate was also studied. The doses used did not show any sedative activity, which was assessed by measuring locomotor activity and the hypnotic effect of ethanol. The findings suggest that acute acamprosate treatment did not impair short-term memory. Multiple acamprosate and a single spermidine or arcaine administration led to better performance in the memory test, whereas no significant difference was observed in ifenprodil-treated rats. Co-administratio of a single arcaine or spermidine dose with multiple acamprosate produced worse results. This means that the effect of repeated acamprosate administration can be changed by the co-administration of other polyamine ligands, so that care should be taken in interpreting.


  2/6

  Tytuł oryginału: Trudności diagnostyczne w rozpoznawaniu gruźlicy pozapłucnej u dzieci - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Diagnostic difficulties in children suffering from extrapulmonary tuberculosis - a case report.
  Autorzy: Karnas-Kalemba Wiesława, Basiewicz-Worsztynowicz Barbara, Polańska Bożena, Jankowski Adam
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (7) s.613-615, bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiamy opis przypadku gruźlicy pozapłucnej u 15-letniej dziewczynki. Dziecko było szczepione przeciwko gruźlicy wg kalendarza szczepień, a ostatnia próba tuberkulinowa wynosiła 14 mm. Właściwe rozpoznanie zostało ustalone dzięki interwencji chirurgicznej (gruźlica węzłów chłonnych krezki), pozwoliło na wprowadzenie prawidłowego leczenia. Trudności diagnostyczne w gruźlicy brzusznej wynikają z niespecyficznej manifestacji klinicznej i wyników badań laboratoryjnych.

  Streszczenie angielskie: A case of extra-pulmonary tuberculosis in a 15-year-old girl is presented. She received vaccination with BCG according to the vaccination programme and the last tuberculin skin test was 14 mm. The proper diagnosis, thanks to surgical excision (mesenteric lymph nodes tuberculosis) led to introduction of specific treatment. The diagnosis of abdominal tuberculosis is often difficult because clinical manifestations and results of laboratory studies are nonspecific.


  3/6

  Tytuł oryginału: Epidemiologia cukrzycy typu 1 w populacji rozwojowej na świecie i w Polsce.
  Tytuł angielski: Epidemiology of diabetes mellitus type 1 in children and adolescents in the world and Poland.
  Autorzy: Otto-Buczkowska Ewa, Jarosz-Chobot Przemysława, Polańska Joanna
  Źródło: Diabetol. Dośw. Klin. 2002: 2 (6) s.437-442, il., bibliogr. 49 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,582

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Coraz częściej na całym świecie przeprowadza się badania z zakresu epidemiologii cukrzycy typu 1 (dawniej zwanej insulinozależną), a okresy obserwacji są coraz dłuższe. Jednocześnie metodyka prowadzonych rejestrów jest coraz bardziej złożona i opiera się na ogólnie przyjętych kryteriach (np. EURODIAB). Powstają dobrze udokumentowane, wieloletnie i wieloparametrowe bazy danych, które obejmują wszystkie nowe zachorowania badanych regionów i krajów. Na podstawie tych danych można oszacować dynamikę zmian zapadalności na cukrzycę i związane z tym problemy socjalno-ekonomiczne w najbliższych latach oraz podjąć próbę wyjaśnienia złożonej etiologii cukrzycy typu 1, a następnie rozważyć możliwość prewencji na różnych etapach jej rozwoju. Praca ta zawiera przegląd doniesień z zakresu epidemiologii cukrzycy typu 1 z piśmiennictwa krajowego i międzynarodowego.


  4/6

  Tytuł oryginału: Przydatność dostawowego stosowania bupiwakainy i morfiny u chorych poddanych artroskopii stawu kolanowego
  Autorzy: Grabowska-Gaweł A[nna], Polańska M., Skrzynecki M[arian], Gaweł K.
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.247-249, tab., bibliogr. 11 poz. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • traumatologia i ortopedia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  5/6

  Tytuł oryginału: Anti-elastase antibodies and neutrophil elastase in children with respiratory tract inflammation.
  Autorzy: Polańska Bożena, Jankowski Adam, Kaźmierowska-Niemczuk Maria, Leszczyk-Kapusta Iwona
  Źródło: Centr. Eur. J. Immunol. 2002: 27 (4) s.136-141, il., tab., bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 313,243

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • mikrobiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie angielskie: The neutrophil elastase is implicated in tissue damage occuring in the course of several chronic inflammatory conditions. The aim of the study was to evaluate the presence of antibodies to neutrophil elastase (aE) in serum and plasma levels of neutrophil elastase complexed eith ŕ1-proteinase inhibitor (E-ŕ1PI). Subjects were 1 - 16 years ild children suffering from recurrent upper respiratory tract infection (A, n=35), mild atopic asthma (Ba, n=23), recurrent brobchitis without obstruction (Bb, n=27) and 13 healthy controls (C). Parameters were measured (ELISA technique) in the acute phase of the disease (I), and in the stage without signs of disease (II). There was no significant difference in serum values of aE in children from A, Ba and Bb group compared to controls. But in individual cases levels of antibodies were positive. We observed significant elevation of E-ŕ1PI levels in plasma of children from A and Ba groups. We found significant negative correlation between E-ŕ1 PI and aE in examination I and II in children from group A, and in examination II in children from Bb group. Our data suggest that aE may be present in serum of children with respiratory tract infections and E-ŕ1 PI may be an useful indicator of neutrophils activation.


  6/6

  Tytuł oryginału: Neutrophil elastase as an inflammatory mediator.
  Autorzy: Polańska Bożena
  Źródło: Centr. Eur. J. Immunol. 2002: 27 (4) s.160-168, il., tab., bibliogr. 77 poz.
  Sygnatura GBL: 313,243

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Neutrophilis are the first cells recruited to the site of an infection. The influx of neutrophils within the sites of inflammation plays the important role in the normal human defense, but also may contribute to the pathogenesis of various disorders. They are capable of causing tissue destruction and cell death. Neutrophilic inflammation is observed in patients with ŕ1-proteinase inhibitor deficiency, bronchitis, emphysema, ARDS, COPD, re-perfusion injury, cystic fibrosis, acute severe asthma, cigarette smoking. The numerous data suggest that neutrophil elastase (NE) is an important mediator of the acute and chronic inflammatory response. NE perpetuates the cycle of inflammation by promoting the generation of chemoattractants, particulary interleukin-8 and leukotriene B4, which recruit more neutrophils into the tissue. The stimulation status of neutrophils in inflamed tissue can be estimated by measuring the concentration of neutrophil elastase in complex with ŕ1-proteinase inhibitor (NE-ŕ1PI). The examination of plasma levels of NE-ŕ1PI can be used as a novel and sensitive indicator of the acute and chronic response and neutrophilis activation in different diseases. The dynamic changes of the concentration of NE-ŕ1PI may be of diagnostic, prognostic and therapeutic importance. It seems that the determination of free NE or NE-ŕ1PI complex in body fluid can be accepted to the routine use in diagnostic of inflammatory state of organisms. New treatment starategies for neutrophil inflammation are being developed. Several studies demonstrate that antiprotease therapy may be effective to inhibit NE and reduce the inflammation state.

  stosując format: