Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: POKRZEPA-OPUCHLIK
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Otwarte, randomizowane badanie kliniczne oceniające bezpieczeństwo i skuteczność redukcji dawki cyklosporyny u pacjentów poddanych przeszczepowi nerki leczonych sirolimusem : praca doktorska
Autorzy: Pokrzepa-Opuchlik Monika, Ostrowski Marek (promot.).; Pomorska Akademia Medyczna Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej w Szczecinie
Źródło: 2002, [2], 75 k. : tab., bibliogr. 122 poz., streszcz., maszyn.
Sygnatura GBL: 45/19841

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • nefrologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  2/2

  Tytuł oryginału: Pregnancy and delivery in patients with factor V Leiden mutation. A case report.
  Autorzy: Smolarczyk Roman, Pokrzepa-Opuchlik M., Czajkowski K., Broś M., Wójcicka-Bentyn J., Grymowicz M.
  Źródło: Pol. J. Gynaecol. Investig. 2002: 5 (1) s.271-274, bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 313,538

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: Before the discovery of activated protein C resistance (APCR), nearly 40 percent of all cases of venous thromboembolism were classified as idiopathic. More than 90 percent of the cases of activated protein C resistance are caused by the factor V Leiden mutation. Mutated factor V is resistant to proteolytic inactivation by activated protein C and retains its procoagulant activity and thus predisposes to thrombosis. Recent studies have also pointed to evidence of an association between factor V Leiden mutation and pregnancy complications such as: hypertensive disorders, first and second trimester miscarriage, placental infarction and placental abruption. The aim of this article is to present pregnancy and delivery in a 23-year-old patient with diagnosed factor V Leiden mutation and thrombophlebitis in medical history.

  stosując format: