Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: POJDA
Liczba odnalezionych rekordów: 8Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/8

Tytuł oryginału: Okulistyka w kropelce czyli wiadomości z diagnostyki i udzielania pomocy lekarskiej w chorobach oczu : dla lekarzy i studentów medycyny
Autorzy: Herba Ewa, Pojda Stefan Marian, Pojda-Wilczek Dorota, Zatorska Barbara
Opracowanie edytorskie: Pojda Stefan Marian (red.).; Śląska Akademia Medyczna w Katowicach
Źródło: - Katowice, ŚAM 2002, 283 s. : il., bibliogr. 66 poz., 24 cm.
Sygnatura GBL: 735,067

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/8

  Tytuł oryginału: Kliniczne zastosowania komórek macierzystych - stan obecny i perspektywy.
  Tytuł angielski: Clinical applications of stem cells - current ossibilities and future options.
  Autorzy: Pojda Zygmunt
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 supl. 3: Księga pamiątkowa ku czci Pana Profesora dr hab. Kazimierza Duxa (1915-2001) s.145-150, bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • genetyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Nowe odkrycie rozszerzyły zakres wiedzy o ludzkich komórkach macierzystych, podważając niektóre teorie i dogmaty dotyczące liczby i cech komórek macierzystych, szczególnie u ludzi dorosłych. Wynika z nich, że przyszłe kliniczne zastosowania komórek macierzystych mogą być istotniejsze i bardziej powszechne, niż dotychczas sądzono. Ponieważ komórki macierzyste są w stanie (teoretycznie) wytwarzać wszystkie tkanki, więc mogą być wykrzystane do produkcji "części zamiennych" pozwalających na zastępowanie tkanek zniszczonych przez chorobę, metodę leczenia lub proces starzenia organizmu. Najłatwiejszym do wykorzystania, ale kontrowersyjnym źródłem komórek macierzystych jest zarodek. Komórki dojrzalsze (komórki macierzyste krwi pępowinowej) lub nawet komórki dorosłych wydają się również przydatne do celów terapeutycznych. Tak zwane zjawisko "plastyczności" komórek macierzystych, jeżeli zostanie potwierdzone i występuje w wystarczająco wysokiej częstości, może pozwolić na wykorzystanie do wytwarzania autologicznych tkanek komórek szpiku dorosłych. Wstępne wyniki badań in vitro i doświadczeń na modelu zwierzęcym sugerują możliwość wykorzystania komórek macierzystych do leczenia nowotworów, chorób przebiegających ze zniszczeniem tkanek (zawał serca, udar mózgu, choroba Parkinsona, anomalie układu kostnego, chrząstki, mięśni itp.), w immunoterpii i terapii genowej.

  Streszczenie angielskie: The recent findings have expanded the knowledge of human stem cells and undermined some dogmas and theroires concerning the numbers and capabilites of stem cells, especially in adults. This lead to conclusion, that the future clinical applications of stem cells will be possible in much more aspects than there was predicted before. Stem cells are - in general - capable to produce the progenitor cells belonging to all lineages, so theoretically every tissue of human body may be prodcued as "the spare part" and used for replacement of tissues destroyed by disease, or in processes of therapy or ageing. The easiest, but controversial way to produce mature cells or tissues is the use of stem cells extracted from embryos. The more mature cells (cord blood stem cells) or even cells of adults, may be also considered for the purpose. The so called "stem cell plasticity", if confirmed and being enough frequent among stem cells, may be exploited for the production of autologus tissues from bone marrow of adults. The preliminary in vitro findings and animal experiments allow for consideration of stem cells as a new therapuetic tool for the treatment of cancer, tissue-damaging diseases (brain or heart stroke, Parkinson disease, bone cartilage or muscle abnormalities etc.), as wel as for immunotherpay and gene therapy.


  3/8

  Tytuł oryginału: Wszczepy przedniokomorowe - dziesięcioletnia obserwacja.
  Tytuł angielski: The long term clinical outcome of anterior chamber lenses after cataract surgery.
  Autorzy: Pojda Stefan M., Herba Ewa, Zatorska Barbara, Pojda-Wilczek Dorota, Rycerska Aleksandra
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (2) s.99-103, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose: To analyse the functional results and postoperative complications of primary and secondary anterior chamber lens implantation in a follow up of 10 years. Patients and methods: Sixty one patients (64 eyes), 29 females and 32 males, between 22 and 96 year of age (midding 64 years), who underwent cataract surgery with anterior lens implantation from 1990 to 2000 were analysed. It was performed with catatract removal in 51 eyes (after intracapsular extraction in 18 eyes and 33 eyes with intraoperative complications making impossible to apply the posterior chamber intraocular lens). The secondary implantation was complied in 13 aphakic eyes from 1 to 13 years afetr cataract removal. Thirty nine patients were subjected to teh control examination on October of 2000 year. The visual acuity, intraocular pressure, anterior and posterior part of the eye were examined. Results: The satisfactory visual function and intraocular pressure were confirmed in most of the patients. The reasons of lower visual acuity were: the retinal detachment (2 eyes), bullous keratopathy (2 eyes after vitreous loss), age related macular degeneration (1 eye), proliferative diabetic retinopathy (2 eyes). In the anterior part of the eye in 21 eyes (54 p.c.) we observed deformation of the pupil's shape, only. Conclusions: The anterior chamber lens implantation is an efficacious method of aphakia treatment in some patients. The older patients demonstrated good functional results and tolerance of anterior chamber lens, especially after the cataract removal by krioextraction. The good tolerance and visual acuity were observed either in cases of primary or secondary implantation. In the case of capsular rupture and vitreous loss before AC IOL implantation, a complete (full) vitrectomy should be performed.


  4/8

  Tytuł oryginału: Analiza czynników wpływających na objętość pozyskiwanych porcji krwi pępowinowej dla potrzeb klinicznych.
  Tytuł angielski: Analysis of factors influencing the cord blood sample collection for clinical purposes.
  Autorzy: Cesarz Ryszard, Machaj Eugeniusz K., Ołdak Tomasz, Pojda Zygmunt
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (6) s.507-511, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Przeżywalność pacjentów po przeszczepie krwi pępowinowej zależy w dużej mierze od liczby przeszczepionych im komórek jądrzastych, zaś liczba dostępnych do przeszczepu komórek jądrzastych jest ściśle związana z objętością pozyskanej porcji krwi pępowinowej. Zbadano wpływ niekórych czynników związanych z przebiegiem ciąży na objętość pozyskiwanych porcji krwi pępowinowej. Krew pobierano podczas 32 naturalnych porodów z ciąży donoszonych. Analizowano wpływ czasu trwania ciąży, wiek matki, wagę łożyska i długość sznura pępowinowego na wielkość pobrań. Średnia objętość pozykanych porcji krwi pępowinowej wynosiła 103 ml. Nie znaleziono zależności pomiędzy objętością pobrań a wagą łożyska (określaną po pobraniu krwi), długością trwania ciąży i wiekiem matki. Ścisła, istotna statystycznie zależność (p 0,05, r = 0,78) dotyczyła długości pępowiny i objętości pozyskanej krwi. Długość pępowiny jest parametrem mogącym być użytecznym w selekcji przypadków najbardziej obiecujących dla pobrań krwi pępowinowej.

  Streszczenie angielskie: The survival rate of patietns after cord blood transplantation depends on the number of nucleated cell transplants. THe number of nucleated cells available for transplantation closely correlates with collected volume of cord blood. The influence of several obstetric factors on the volume of cord blood donation was investigated. Cord blood was obtained from 32 normal full-term deliveries. Length of gestation, age of mother, weight of placenta and length of umbilical cord were analysed for their impact on the volume of cord blood. Mean volume of collected cord blood was 103 ml. We did not establish the correlation between the volume of collection and the weight of placenta (measured after blood collection), the length of gestation and the age of mothers. A close and significant correlation (p 0.05, r = 0.78) concerned the length of umbilical cord and the volume of cord blood donation. Length of umbilical cord is the parameter which may be useful for selection of the most promising cases in the collection of cord blood.


  5/8

  Tytuł oryginału: Krótkotrwała stymulacja megakariopoezy w krwiotwórczych komórkach macierzystych krwi pępowinowej w układzie ex vivo.
  Tytuł angielski: Short term stimulation of megakaryopoiesis in cord blood derived hematopoietic stem cells in ex vivo model.
  Autorzy: Machaj Eugeniusz K., Gajkowska Agnieszka, Jastrzewska Marzena, Ołdak Tomasz, Kruszewski Marcin, Pojda Zygmunt
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (4) s.959-964, il., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Ekspansja megakariocytów w układzie ex vivo może znaleźć zastosowanie w zmniejszeniu efektu trombocytopenii występującej po zabiegu przeszczepienia krwi pępowinowej. Określenie optymalnych warunków krótkotrwałej stymulacji megakariopoezy stanowiło cel niniejszej pracy. Izolowane komórki CD34 krwi pępowinowej inkubowano w bezsurowiczym podłożu z dodatkiem czynników wzrostowych: Tpo (trombopoetyny) i IL-3 (interleukiny 3); Tpo, IL-3 i SCF (czynnika wzrostowego komórek macierzystych) oraz Tpo, IL-3 i IL-11 (interleukiny 11). Liczbę kolonii komórek magakariocytarnych (posiadających antygen CD41) określano w hodowlach klonalnych w 24-godzinnych odstępach przez 5 dni. Określono również wpływ zastosowanego modelu hodowlanego na prekursory innych linii krwiotwórczych. Wykazano, że najlepsze wyniki daje zastosowanie składu podłoża z czterema cytokinami pozwalające osiągnąć w piątym dniu ekspansji ośmiokrotny wzrost liczby prekursorów erytroidalnych i granulocytarno-makrofagowych. Skuteczność proponowanego modelu stymulacji megakariopoezy wskazuje, że może on znaleźć zastosowanie w próbach skrócenia okresu poprzeszczepowej małopłytkowej skazy krwotocznej.


  6/8

  Tytuł oryginału: Optimisation of transfection conditions of CD34+ hematopoietic cells derived from human umbilical cord blood.
  Autorzy: Ołdak Tomasz, Kruszewski Marcin, Machaj Eugeniusz Krzysztof, Gajkowska Agnieszka, Pojda Zygmunt
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (3) s.625-632, il., tab., bibliogr. s. 630-632
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie angielskie: Human umbilical cord blood is frequently used as a source of transplantable hematopoietic cells and more recently as a target of gene therapy - a new approach for treatment of various disorders. The aim of our study was optimisation of the transfection conditions of cord blood-derived CD34+ hematopoietic cells. Mononuclear cells fraction was isolated from cord blood samples by density gradient centrifugation. Subsequently, CD34+ hematopoietic cells were separated on immunomagnetic MiniMACS columns. Pure population of CD34+ cells was incubated in a serum free medium supplemented with thrombopoietin, stem cell factor and Flt-3 ligand for 48 h and then transfected with plasmid DNA carrying the enhanced version of green fluorescent protein (EGFP) as a reporter gene. We studied the influence of various pulse settings and DNA concentrations on teh transfection efficiency, measured by flow cytometry as the fluorescence of target cells due to the expression of EGFP. The optimal settings were as follows: 4 mm cuvette, 1600 ćF, 550 V/cm, and 10 ćg of DNA per 500 ć1. With these settings we obtained a high transfection frequency (41.2 p.c.) without a marked decrease of cell viability. An increase of the pulse capacitance and/or of DNA concentration resulted in a greater electroporation efficiency, but also in a decrease of cell viability. In conclusion, the results described here allow one to recommend electroporation as an efficient method of gene delivery into CD34+ hematopoietic cells derived from human umbilical cord blood.


  7/8

  Tytuł oryginału: Zastosowanie midazolamu do sedacji w czasie badania wzrokowych potencjałów wywołanych błyskami (FVEP) u dzieci niewspółpracujących.
  Tytuł angielski: Flash visual evoked potentials (FVEP) examination under midazolam sedation of non-cooperating children.
  Autorzy: Pojda-Wilczek Dorota, Stołtny Ludwik G., Pojda Stefan M., Pojda Grzegorz
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (5/6) s.399-402, il., bibliogr. 5 poz., sum
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • anestezjologia
 • neurologia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose: To find the optimal conditions for visual evoked potential (VEP) examination of non-cooperative children using midazolam maleate sedation. Pateints: 32 children aged from 8 months to 13 years (mean 3,5 years) with mental disorders, emotional problems and/or very low vision due to various reasons. Methods: BEP - flash and bright flash according to ISCEV standards. Midazolam maleate sedation 0.4-0.5 mg per kilo body weight, given orally. Results: Only 6 children aged from 11 months to 3.5 years (mean 2.5 years) required sedation for VEP examination, was safe for children and well-tolerated. Conclusion: Second degree sedation in Ramsey score is effective for good VEP examiantion of non-cooperative children.


  8/8

  Tytuł oryginału: Preparatyka porcji krwi pępowinowej przeznaczonych do celów transplantacyjnych.
  Tytuł angielski: Cord blood samples processing for transplantation purposes.
  Autorzy: Ołdak Tomasz, Machaj Eugeniusz K., Gajkowska Agnieszka, Kruszewski Marcin, Jastrzewska Marzena, Pojda Zygmunt
  Źródło: Diagn. Lab. 2002: 38 (4) s.383-390, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,135

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Praca miała na celu opracowanie optymalnych metod preparatyki krwi pępowinowej, przeznaczonej dla celów transplantacyjnych. Podjęto także próbę optymalizacji metod separacji czystych populacji komórek jednojądrzastych oraz komórek krwiotwórczych. Wykazano, że wirowanie komórek w układzie gradientów gęstości oraz pozytywna immunoselekcja są najlepszymi metodami uzyskiwania populacji wzbogaconych wte komórki. Jednak ze względu na wysokie straty komórek procedury te nie mogą być używane do redukcji objętości pozyskanej porcji. Z pozostałych metod, sedymentacja w hydroksyetylowanej skrobi (HES) oraz izolacja kożuszka leukocytarnego powodują najmniejsze straty komórek. Dodatkową zaletą sedymentacji w HES jest możliwość eliminacji niemal wszystkich obecnych w porcji krwi erytrocytów, zaś izolację kożuszka leukcytarnego najłatwiej jest przystosować dla potrzeb preparatyki dużych objętości krwi. W dalszej części pracy badano przydatność tych właśnie procedur do opracowania optymalnej metody redukcji objętości krwi pępowinowej przed jej zamrożeniem. Zarówno sedymentację w HES, jak i separację frakcji leukocytarnej łatwo adaptować do potrzeb preparatyki dużych objętości krwi pępowinowej, zaś uzyskiwane odzyski komórek jednojadrzastych i CD34+ pozwalają na rekomendowanie obu tych metod jako równorzędnych.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to elaborate the optimal cord blood processing method suitable for transplantation purposes. We used buffy coat (BC) separation, red cell lysis, sedimentation with hydroxyethyl starch (HES), methylcellulose or gleatin, density gradient centrifugation (Ficoll or Percoll) and immunomagnetic selection. The best methods to obtain a pure population of mononuclear cells (MNC) or hematopoietic cells (CD34+) were density gradient centrifugation and immunomagnetic selection, respectively. Only these emthods resulted in a significant MNC and CD34+ cell enrichment. However, due to the low cell recovery, these methods were not suitable for routine cord blood processing. HES sedimentation and BC centrifugation resulted in the highest cell recoveries. The additional advantage of HES sedimentation was almost total erythrocyte depletion, while the BC isolation could be easily adapted for processing of large blood volumes. We had further optimized the two latter methods for the volume reduction of large cord blood samples. Both, HES sedimentation and BC isolation were efficient methods of volume reduction and resulted in the high mononuclear and hematopoietic cell recoveries. Both could be recommended for routine reduction of a sample vlume in cord blood banking.

  stosując format: